Wersja mobilna     +   Dodaj wydarzenie    Dodaj aktualność    Dodaj galerię    Zgłoś temat    Dodaj ogłoszenie    Dodaj ofertę  
Przeczytaj:
Rozmiar tekstu:
AAA
BIŁGORAJ
2014.11.13 13:15 | aktualizacja: 2014.11.13 13:47

Wojna na... argumenty - obietnice wyborcze

To już ostatni artykuł z cyklu "Wojna na... argumenty", w którym kandydaci na burmistrza Biłgoraja przedstawiali swoje poglądy na różne kwestie. Tym razem poprosiliśmy ich, by realnie ocenili szanse na realizację obietnic wyborczych. Są Państwo ciekawi co odpowiedzieli? Zachęcamy do lektury.
Wojna na... argumenty - obietnice wyborcze
Wojna na... argumenty - obietnice wyborcze

Strefa ekonomiczna, oświata, ceny za wodę i ścieki, hierarchia wartości, podatki - do tych kwestii odnosili się kandydaci na burmistrza Biłgoraja w poprzednich częściach naszego cyklu. Ostatnie dwa pytania wybrali wyborcy, czytelnicy portalu bilgorajska.pl. Swoje propozycje wpisywali w komentarzach pod artykułem pt. Czytelnicy zadają pytania kandydatom na burmistrza Biłgoraja.

Wybraliśmy najciekawsze propozycje. W ubiegłym tygodniu politycy zmierzyli się z zagadnieniem budżetu obywatelskiego. W tym mieli odpowiedzieć na następujące pytanie:

Skąd będą pochodziły środki na realizację obietnic wyborczych? Jak realnie oceniają panowie szanse na ich wykonanie?

A oto odpowiedzi:

Stanisław Bąk (KWW Kongres Nowej Prawicy Janusza Korwin - Mikke):

Uważamy, że lepiej wyda pieniądze obywatel niż najlepszy nawet burmistrz, dlatego chcemy kilka milionów złotych zostawić w kieszeni mieszkańców. Nasze obietnice to obniżka podatków i opłat lokalnych oraz zmiana sposobu zarządzania miastem. Z budżetu miasta będziemy finansować tylko te wydatki, które służą wszystkim mieszkańcom. Naszymi priorytetami w najbliższej kadencji będą:

- zrównoważony budżet,

- inwestycje w osiedlach(drogi),

- zmienimy statut OSiR i BCK przekształcając je w międzyszkolne ośrodki co zdecydowanie obniży koszty ich funkcjonowania,

- w ramach opieki społecznej i wydatków socjalnych będziemy się ograniczali do pomocy ludziom starszym i chorym oraz wdowom i wdowcom samotnie wychowującym dzieci,

- ograniczymy zbędne wydatki w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych.

Dzięki oszczędnościom w pierwszej kolejności przyspieszymy spłatę zadłużenia i zdecydowanie zwiększymy wydatki na inwestycje, chcemy w początkowym okresie przeznaczać na to 10mln złotych rocznie(wielokrotny wzrost w stosunku do tego roku). Środki te pozwolą nam na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Po spłacie zadłużenia kwotę na inwestycje w budżecie miasta jeszcze zwiększymy.

Obietnice te uważamy za realne ponieważ pokazaliśmy skąd weźmiemy na nie środki nie podwyższając podatków.

To ostatnia potyczka. Dziękuję redakcji, dziękuję Czytelnikom. Kontrkandydatom życzę powodzenia w wyborach.

Mirosław Lipiński (KWW Jedność Ziemi Biłgorajskiej) :

Program Komitetu Wyborczego Jedność Ziemi Biłgorajskiej odnosi się do Miasta, Gminy i Powiatu biłgorajskiego. Pełną wersję można znaleźć na naszej stronie internetowej jednoscziemibilgorajskiej.pl. Środki na realizację zadań inwestycyjnych, które zawarte są w naszym programie wyborczym pochodziły będą z budżetu Miasta - w części przeznaczonej na zadania inwestycyjne, z funduszy pozyskanych z programów finansowych UE, oraz innych programów pomocowych tj. fundusz Skandynawski, Fundusz Szwajcarski. Na część zadań inwestycyjnych środki będą pochodziły z budżetu Państwa, oraz od innych podmiotów, których poszczególne zadania będą dotyczyły tj. Starostwo Powiatowe, Gmina Biłgoraj, Nadleśnictwo, spółki czy inwestorzy prywatni. Część zadań opisanych w programie nie wymaga dużych nakładów finansowych, a jedynie lepszego wykorzystania czy bieżącego zagospodarowania terenów, obiektów jak np. modernizacja i rozwój "Autodromu". Budynki i tor istnieją - potrzeba tylko pomysłu na ich zagospodarowanie. Uważam, że otworzenie tam wypożyczalni kartingów z zapleczem gastronomiczno - noclegowym spowoduje, że miasto zyska atrakcyjny obiekt. Jest duże zainteresowanie sportami motorowym, a w Polsce jest zaledwie parę miejsc do uprawiania tej dziedziny sportu. W miastach gdzie takie tory istnieją np. w Krakowie jest zawsze kilkudniowa kolejka oczekujących. Program Komitetu Wyborczego Jedność Ziemi Biłgorajskiej jest tak skalkulowany aby w cyklu kilkuletnim został zrealizowany.

Andrzej Łęcki (KWW Prawo i Sprawiedliwość) :

O mojej filozofii zarządzania miastem informowałem w wywiadzie programowym dostępnym zarówno na lokalnych portalach internetowych, jak i w tygodniku "NOWa". Krótko przypomnę: należy skupić się przede wszystkim na wzroście dochodów do budżetu będących następstwem rozwoju miasta, a nie na podnoszeniu podatków. Miasta rozwijają się tylko wtedy, gdy na ich terenie powstają nowe miejsca pracy, dają one dochód pracownikom, co gwarantuje większe wpływy budżetowe. Im więcej miejsc pracy z lepszą płacą, tym wyższe wpływy budżetowe. I tak bez potrzeby podnoszenia podatków, czy ograniczania wydatków będzie można podnosić poziom życia mieszkańców. Na tym polega prawidłowe zarządzanie miastem . Innym źródłem dochodu są oczywiście środki zewnętrzne, które również powinny być przede wszystkim ukierunkowane na inwestycje prorozwojowe. Tak widzę możliwość pozyskania wpływów budżetowych, a więc środków na realizację rozwoju miasta.

Za kilka dni wybory - zapraszam więc wszystkich Mieszkańców Biłgoraja, by w ramach odpowiedzialności obywatelskiej oddali swój głos na najlepszy i realny program dla naszego miasta. Dziękuję moim Kontrkandydatom za udział w debacie i życzę wszystkim mądrych wyborów.

Jacek Piskorski (KWW Biłgoraj XXI Miasto i Powiat) :

Program wyborczy Komitetu Biłgoraj XXI Miasto i Powiat nie opiera się na obietnicach wyborczych dotyczących rozdawania pieniędzy. Nie obiecujemy "gruszek na wierzbie" proponujemy podejmowanie działań zmierzających do zmiany sposobu sprawowania władzy w mieście i podejmowaniu przedsięwzięć mających na celu nadanie nowego impulsu dla rozwoju miasta. Chcemy wspierać działania mające na celu rozwój turystyki. Zwiększyć udział mieszkańców w działaniach i decyzjach podejmowanych przez Burmistrza i Radę poprzez wprowadzenie budżetu obywatelskiego, powołanie Społecznej Rady Gospodarczej oraz wsparcie działalności klubów, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych. Tego typu działania nie wymagają zbyt dużych nakładów finansowych dlatego środki na ich realizację znajdą się w budżecie miasta. Żeby realizować większe przedsięwzięcia i inwestycje przy obecnym zadłużeniu miasta potrzebne jest zaciągnięcie kredytu. Jeżeli pojawią się jednak możliwości np. utworzenia wspólnie z powiatem i gmina Biłgoraj podstrefy ekonomicznej to uważam, że na takie przedsięwzięcie mające przyciągną inwestorów a w konsekwencji powstanie nowych miejsc pracy trzeba się zdecydować. Zaciągnięty na nie kredyt zwróci się w przyszłości w postaci podatków i miejsc pacy dla mieszkańców miasta.

Janusz Rosłan (KWW Janusza Rosłana ):

Przedstawiając program wyborczy na najbliższą kadencję opierałem się na rzeczowej analizie i ocenie aktualnych możliwości finansowych budżetu miasta. Stąd też nie ma w nim zadań, których realizacja nie byłaby możliwa z powodu braku środków na ich pokrycie.

W projekcie budżetu na rok 2015 ujęliśmy część zadań z wymienianych w naszym programie wyborczym (obwodnica Jana Pawła II, stadion lekkoatletyczny, przebudowa ulic: Moniuszki, Łąkowej, Przemysłowej, Leśnej i Żurawinowej, uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego miasta), a to oznacza, że ze sfinansowaniem ich realizacji nie będzie problemu.

Obowiązująca prognoza finansowa przyjęta uchwałą Rady Miasta Biłgoraj zawiera stosowne zapisy, które umożliwią w latach 2015-2018 zabezpieczenie wkładu własnego na realizację takich zadań jak rewitalizacja Placu Wolności, przebudowa (wraz z Powiatem) ulic Długiej i Boh. Monte Cassino oraz innych dróg współfinansowanych w ramach tzw. schetynówek. Oczywiście, mając na uwadze nową perspektywę finansową środków z Unii Europejskiej, nasze plany mogą być korygowane w zależności od pojawiających się szans na uzyskanie dofinansowania na różne projekty.

Stanisław Schodziński (KWW Prawica Biłgorajska) :

Środki budżetu miasta są ograniczone do określonej wysokości. Można budżet zwiększyć poprzez pozyskanie środków zewnętrznych z różnych źródeł np. regionalne programy operacyjne, rezerwa drogowa, dotacje celowe ministerialne itd. Burmistrz i Rada Miasta musi wybrać określone zadania np. zwiększyć środki na dopłatę do wody i ścieków. Oczywiście będzie się to działo kosztem zmniejszenia wydatków na budowę infrastruktury. Należy wybrać co w danym momencie jest najistotniejsze. Uruchomienie rozwoju gospodarczego miasta to przede wszystkim powstawanie nowych firm produkcyjnych, zwiększenie zatrudnienia, podniesienie wynagrodzeń, zmniejszenie kosztów pracy. Budowa hal i stadionów powoduje wzrost kosztów utrzymania bazy. Należałoby przede wszystkim zwiększyć pomoc dla rodzin wielodzietnych i zatrzymać emigracje młodych ludzi aby odbudować przyrost naturalny, który spowoduje rozwój gospodarczy, ponieważ wzrośnie liczba zakupów i usług. Przy obecnie dużym tempie zmniejszania się liczby ludności Biłgoraja może się okazać, że część wybudowanej infrastruktury stanie się niepotrzebna. Dlatego trzeba podejmować trafne decyzje co do wydatków budżetu.

Piotr Szeliga (KWW Piotra Szeliga Razem dla Biłgoraja):

Zrealizujemy nasz program na pewno. Sama likwidacja Straży Miejskiej przyniesie do budżetu miasta ponad 300 tys. rocznie, które wykorzystamy m.in . na wprowadzenie karty seniora, szczepienia przeciw grypie dla seniorów lub bezpłatne badania. Rewitalizacja Placu Wolności, Parku Stanisława Nowakowskiego, budowa boiska sztucznego pełnowymiarowego przy OSiR, boiska przy MZS, w Puszczy na to będą przeznaczone pozyskane środki unijne oraz wkład własny miasta. Tak samo budowa i przebudowa dróg osiedlowych, budowa ścieżek rowerowych. Na pewno po wygranych wyborach rozpoczniemy audyt finansów miasta, wydatków i kosztów. Już dzisiaj straszy się pracowników UM i jednostek podległych że będą zwalniani. Jest to nieprawda. Dobrzy urzędnicy, pracownicy pracujący od lat nie powinni obawiać się niczego i nie powinni ulegać taniej propagandzie. Moim zdaniem wiele osób w UM zasługuje na lepsze płace i awans. Na pewno kilka osób z kadry kierowniczej musi zostać zastąpionych przez pracowników niższego szczebla, którzy często mają większą wiedzę, ale nikt nie dał im szansy awansu. Trzeba doprowadzić do racjonalizacji kosztów BCK. Hot spoty w parku to pewna realizacja. Tak samo organizacja dni Biłgoraja i Sylwestra pod ratuszem jest pewna. Inne samorządy je organizują w porozumieniu ze sponsorami.

red.
REKLAMA
Oceń:
3 głosy
Wojna na... argumenty - obietnice wyborcze, 5.0000 out of 5 based on 3 ratings
red. dodany
 
Odsłon: 7267
Dodaj zdjęcie

Waszym zdaniem (154)

Podaj login i hasło:
Login:
Hasło:
Skomentuj na forum:
Zarejestruj się
Jesteś już zarejestrowany na bilgorajska.pl? Zaloguj się
Imie lub nazwa:
Treść komentarza:
Przepisz niebieski tekst z obrazka wyżej:
Na forum istnieje możliwość oceny wypowiedzi, można oddawać głosy pozytywne jak i negatywne.
Najwyżej oceniane komentarze
US
506-d9c
~ Jan-Czemu nie głosujemy na Burmistrza Rosłana  Czemu nie głosujemy na Burmistrza Rosłana
1. Kiedy mielismy powódź w Biłgoraju To Janusz Roslan nic nie zrobił po powodzi aby pomóc tym ludziom każdy odbudowywał czy remontował dom na
własny koszt. Graniczna,Nowakowskiego zagłosuje cie na Rosłana po tym co wam zrobił obiecał pieniadze na odbudowe i nigdy wam ich nie dał.
Zaglosujecie na niego???. Wyborco z innego regionu miasta ciebie tez traktuje jak Szanownych państwa z tych dwóch ulic.
2. Zima zawsze dokuczała Januszowi Rosłanowi tak mówił. A on dokuczał tobie drogi wyborco tym że nie potrafił razem z Korniakiem zadbać o to
aby można było jedzić podczas tej zimy. Drogi wyborco prawda jest inna Janusz Rosłan nie chciał dbać o drogi bo na tym oszczedzał czyli
oszczedzał na państwa zdrowiu i dobrze że nikomu nic sie nie stało. Pieniadze natomiast trafiały do BCK zaoszczedzone w tak Hańebny sposób

3. Biłgoraj stracił na budowie Hali Sportowej Osir kilka milionów przez pośpiech i nieroztropność Janusza Rosłana. Fajnie że hala jest ale
wyborco przez to musisz placić wieksze podatki poniewaz Janusz Rosłan nie przyzna sie do błedu a stracone pieniadze trzeba gdzieś odnaleźć
najlepiej w kieszeni podatnika podnosząc mu podatki. Tak Janusz Rosłan buduje swój sukces.
4. BUdowa i Remont BCK to czysta fuszerka. Dach przecieka podłoga juz była zrywana i kładziona nowa po kilku tygodniach od otwarcia. Dwa razy
Aneksowano umowe o to aby przedłużyć czas na na oddanie BCK do użytkowania. Dziwne prawda normalny Burmistrz brał by kary umowne. Najgorsze jest
to że Pan Szmit dyrektor BCK i Pani Maryla Olejko (żona Janusza Rosłana) Pobierali wynagrodzenie podczas remontu BCK. A ty wyborco szukałeś
pracy i wiazałeś ledwo końec z końcem kiedy oni mieli pełne geby nic nie robiąc. Zagłosujesz na Rosłna wyborco??
5. Remont zalewu Bojary gdzie miał powstać całkiem nowy zalew a mamy kosmetyczne zmiany a zapłacono za te prace sumy które były przeznaczone na
całkowite odnowienie zalewu.
6. Teraz szkoły które Janusz Zbigniew Rosłan chciał zamknąć ponieważ mało mamy dzieci. Wiec Januszu Zbigniewie Roslanie dobrze wiemy że Prawda ma
drugie dno. Chce pan zamknac szkoły poniewaz Pan swoimi błednymi decyzjami zadłuzył miasto i szuka pan pieniedzy wszedzie tylko nie w własnej
kieszeni. Wyborcy Nauczyciele zagłosujecie na Janusza Roslana. Pamietajcie skreslając karte przy urnie ile Janusz Rosłan wyrządził wam
przykrości próbując was zwalniać.
7. Żona Pana Burmistrza Janusza Rosłana pracując w BCK zarabia około 10 tysiecy zotych. Tak czytałem oświadczenie Burmistrza. Ale Burmistrz Janusz
Rosłan sie sprytnie broni nie powiedział że daje żoni dzieło na wykonanie na tak zwana umowe-zlecenie. Wyborco zagłosujesz na Janusza Rosłana
kiedy on na calego pompuje pieniadze publiczne do kieszeni własnej żony????. Wyborco tam Robi 11 emerytów???. Czy wiesz że oni pobieraja
emeryture i pensje. Szanowny wWyborco czy nie czas aby z tym zrobić porządek???. Każdy z was może zrobic porządek przy urnie wyboczej w najbliższą
Niedziele.
8. Temat Ikei zbulwersował wielu mieszkańcow. Janusz Rosłan odrzucił oferte Ikei bo nie miał terenów pod inwestycje. A ja Zapytam cie Januszu
Zbigniewie Rosłanie co Pan robiłes przez 12 lat ze tych terenów nie wypracowałes????. Jak widzicie jako ojciec Biłgrajan nie zadbał o to aby im
żyło sie lepiej tylko podatki w góre,taki sposób ma łatanie dziury budżetowej. Drodzy Rodzice dzis może wasze dziecko pracowało by w Biłgoraju
a Janusz Rosłan wysłał je na emigracje.
9. Sytuacja przykra i drastyczna bo eksmitował kobiete schorowaną bezprawnie z domu. Zobaczcie ile ma współczucia w sobie Janusz Rosłan.
Zamiast pomóc to szkodzi na zdrowiu mieszkaniców Biłgoraja. Przez eksmisje i to ciezkie przeżycie, doprowadził do tego że tą Panią zabrała
Karetka. Zagłosujesz na Janusza Rosłana???. Pamietaj że jutro moze eksmitować ciebie bo mu sie tak spodoba. Pozwolisz aby Janusz Rosłan cie
eksmitowal???. W najbliższą Niedziele wybory i możesz mu odebrać prawo do eksmitowania schorowanych bezbronnych ludzi.
10.Teraz Kościuszki i 250 usterek. Wyborco jak 250 usterek to słaba jakość wykonania prawda.Skoro słaba jakość to świadczy to o tym że Janusz
Rosłan nie powinien rządzić miastem poniewaz zmarnotrawił publiczne pieniadze na tej ulicy a dodam że w ogóle nie powinna byc robiona bo to droga
wojewódzka. Wyborco zagłosujesz na Janusza Rosłana który marnotrawi publiczne pieniadze. Jak bedzie dalej rządził miastem to na twojej ulicy
może być 500 usterek. Ulica zamknieta a ty nie masz czasu a czas to pieniadz wyborco. Wyborco zagłosujesz na Janusza Rosłana marnotrawiciela
publicznych pieniedzy??? Pamietaj czas to pieniadz a Biłgoraj juz czasu nie ma tak zaniedbał miasto Burmistrz Janusz Rosłan. ON nie ma programu
i powiedział by ci tak ja nie mam programu ale chce rządzić i dalszego uznania.
11.Szkoła podstawowa Nr 3 w Biłgoraju i klasy integracyjne. Jak mozna robic eksperyment na dzieciach chorych. Janusz Rosłan nie ma dzieci ponieważ
uważa że dzieci to samo zło bo drą sie i krzyczął.Pozwolisz na to aby o twoim dziecku decydował Pan Burmistrz Rosłan co nie ma dzieci??.
Mamy wy możecie zdecydowac kto ma decydowac o waszych dzieciach juz w najbliższą niedziele przu urnie pokazmy czerwona kartke bezdzietnemu
Burmistrzowi.
12.Cała awantura o PCK wywołana błednymi decyzjami Janusza Rosłana spowodowała gorszą jakośc usług gdzie chorymi opiekuje sie firma
Telemedicaa. Poraz kolejny jest pokazane jak Janusz Rosłan chce zaoszczedzić na chorych i pielegniarkach w skutek szukanie oszczedności
o błednuch decyzjach. Przez błedne decyzje kilka opiekunek straciło prace i środki do życia. Winny Janusz Rosłan bo swoimy błednymi decyzjami
spowodował dziure budżetowął. Sobie nie odbierze ale innym zabierze środki do życia. Opiekunko zagłosujesz na człowieka Janusza Rosłana który
zabrał ci prace lub próbował dać nizszą stawke na godzine. 5.25 za godzine to niewolnicza stawka. Opiekunko dla Rosłana jestes niewolnikiem i
pamietaj że żona Burmistrza Rosłana zarabia 4100zł brutto= 3060zł na reke + umowy zlecenia = około 10 tysiecy na reke na miesiąc.
Opiekunko pozwolisz na takie praktyki????. Pamietaj w Niedziele najbliższą wybory możesz zmienić Burmistrza Rosłana na nowego.
13.Wiecie Państwo że Janusz Rosłan dostał wyrok sądowy i do niego sie ni dostosował. Miał zapłacić 2 tysiące złotych i nie płacił a co sąd mu
może zrobić. Patrzmy jalka zarozumiałość sąd ma w tyłku. Zapłacił kiedy Sąd wysłał komornika.Prawo ma w Tyłku to co mysli o Biłgorajanach aż
strach pomyśleć.
14 Zlikwidował przedszkole i otworzył nowe o nazwie Junior. Sąd uznał że junior działa niezgodnie z prawem i nakazał zamkniecie Juniora.
Najlepsze jest to co zrobił Janusz Rosłan a natomiast jako dyrektora posadził Mirosława Tujaka człowieka który za kadencji Oleszczaka wyłudził z urzedu miasta
kwote 7 tysiecy na studia bezprawnie. Studiował za ukradzione pieniadze podatników czyli moje i wasze. janusz Rosłan do dzis tych pieniedzy nie
odzyskał a wrecz przeciwnie dał mu nagrode Dyrektora Juniora który powinien byc zamkniety. Na to wychodzi że Janusz Rosłan za Złodziejstwo
nagradza. Junior powinien byc zamkniety a mimo wszystko działa i złodziej Mirosław Tujak w nagrode za defraudacje pieniadza podatnika zarabia dziś
5 tys brutto czyli 3500 na reke. Po tym co mam mysleć o Burmistrzu jaki on jest Janusz Rosłan jak nagradza złodzieja funkcją dyrektora.
Odpowiedź jest prosta jaki jest Burmistrz. Wyborco czy chcesz aby nami rzadzili tacy ludzie dosłownie skorumpowani.W najbliższą Niedziele wybory
Pokaż czerwona kartke za takie praktykiJanuszowi Rosłanowi.
15.Po oddaniu ulicy kościuszzkispadła wieksza ilość deszczu i cała ulica pływała. Ludziom przy kościuszki domy załało.Studzenki były wymieniane
na nowe wiec czemu tyle wody. Poprostu źle wykonana inwestycja. Czas zmarnowany a czas to pieniadz. Wyborco pozwolisz na to aby nasz czas był
marnowany????.
16,Janusz Rosłan zapomniał w jakim kraju żyje i myśli że to Izrael a nie Polska. Organizuje kilka razy w roku Żydowskie świeta a dni Biłgoraja
czy Sylwestra pod Ratuszem nie ma pieniedzy. Koszt Fajerwerków to 3 tys złotych I Rosłan mówi że nie ma .Wyborco ale na otwarcie BCK miał dla
ziecia byłego prezydena Olka 40 rys za wystep na otwarciu. Młodzieży pozwolisz abyś była marginelizowana dalej. wybory już w najbliższą
Niedziele zmienimy gospodarza zaglosuj przeciw szkodnikowi januszowi ROsłanowi.

Dla mnie jest jasne że głoujemy na każdego tylko nie na Rosłana. Jak zaczynał miasto miało 10 milionów długu dzis po podliczeniu nowych
kredytów wynosić bedzie poza 40 milionów zoltych jak doliczymy obsługe kredytów to mozna by powiedzieć że 60 milionów. Tak Wyborco tak gospodarnie.
Wiecie czemu nie powinniście głosować na Janusza Rosłana bo jak przychodzisz do niego na spotkanie to sprytnie patrzy jakie masz buty
i traktuje cie według wartości butów. A ja zapytam jak można traktować człowieka w ten sposób. Chcesz Być traktowany Wyborco jak But
a może jak buc bo tak nas traktuje, W Niedziele głosujemy przeciw Januszowi Rosłanowi. Dziekuje za przeczytanie wyborco.
13 listopada 2014
+144
-37
RU
300-896
~ Mariusz  Raczej bronicie stołków danych przez Rosłana po znajomości wy obłudnicy. Mojej rodzinie też sie chce jeść a nie ma pracy i to Rosłana. Teraz bedzie tereny pod inwestycje wykupywał a co robiłeś przez 12 lat Rosłan kłamco, Żonie dałeś prace za 10 tys miesieczznie i ty masz 8 tys to wam sie żyje. U nas na 5 osób 3 córki i żone mamy 1200zł. Pytam pana czemu w BCK pracuje 11 emerytów może by pan ich już wygonił stamtąd i dał młodym prace. A nie pracują po znajomości dwie kwoki Joanna Wyrostek i Anita Maicka bo ich wujkiem jest Mirosław Tujak co pieniadze uktadł z urzedu miasta za kadencji Oleszczaka ich nie oddał. Patrzcie jakich kandydatów ma Biłgorajszczyzna złodzieji jak Hoffman. A najwiekszy złodziej to Rosłan. Prosze was nie głosujmy na złodziei z Biłgorajszczyzny w Niedziele, Pamietajcie ze Rosłan brał łapówki i ma za to kamienicei w Zamościu na starówce i domek z basene w górach. Konto w Szwajcarii i trzyma tam pieniadze z łapówek.
13 listopada 2014
+112
-18
PL
d3a-339
~ Ewa  Bardzo mądra wypowiedź posła Szeligi. Wygra w pierwszej turze.
13 listopada 2014
+128
-70
Ostatnio dodane komentarze
PL
765-dff
~ śmiech szydercy   i co? sexposieł pakuje już walizki???
16 listopada 2014
+3
-1
PL
765-dff
~ nikos66  do ~ bądź odpowiedzialny   nie porównuj dziwkarza populisty do Rosłana,jakbyś Jasia z 2c porównał z nauczycielem,on Roslanowi co najwyzej buty moze czyscic
16 listopada 2014
+1
-0
PL
765-dff
~ o karierze nikosia dyzmy...  do ~ Grzes   powie że się wyspowiadał....taki cotygodniowy RESET sumienia zastępujący moralne zachowanie na co dzień...
16 listopada 2014
+1
-0
PL
765-dff
~ do Aga  do ~ Aga   ty zawsze taka glupia bylas czy na starosc tak zdurnialas dla szmalu????ostatnia osoba na ktora ktos zaglosuje to ten bawidamek hipokryta czerpiacy wzory z erotomana agenta Tomka
16 listopada 2014
+1
-0
PL
765-dff
~ lol  do ~ 2k   a co ma Schodzinski do oddzialu chirurgii????Furlepa nie ma podstawowej wiedzy w tym temacie i chce byc radnym????Szpitalem zarządza spolka ,zadecydowali o tym radni powiatowi.Nie ma juz szpitala panstwowego,teraz rzadza szpitalem prywaciarze-do nich kierowac pytania.
16 listopada 2014
+2
-0
PL
765-dff
~ głosowałem na Janusza Rosłana  do ~ Jan-Czemu nie głosujemy na Burmistrza Rosłana   zaglosowalem na Roslana,nigdy nie bede glosowac na dziwkarza a tych twoich wypocin nie czytalem,wystarczylo mi pare pierwszych slow.Tekst dla obszczymurkow wiejskich
16 listopada 2014
+1
-0
PL
765-dff
~ jerzy  do ~ Adam   O jakiej prowokacji piszesz?że dziwce nie zaplacil czy że cieżarną żonę zdradzał a może o tym że twoimi pieniedzmi placil za sex ??
16 listopada 2014
+2
-0
PL
765-dff
~ do Lol  do ~ Lol   co popierasz?nie placenie prostytutkom czy hipokryzje niedoszlego ksiedza?
16 listopada 2014
+2
-0
PL
765-dff
~ do Ewa  do ~ Ewa   nie ośmieszaj się hipokrytko
16 listopada 2014
+2
-0
US
066-dea
~ BKS 1945 ŁADA   Dzisiaj ludzie obecnego pana R. i ludzie komucha ze spółdzielni Bełżka na wszystkich klatkach w blokach wieszają w ciszy wyborczej ogłoszenia gdzie podpisany jest najgorszy burmistrz w historii miasta. Ci ludzie wykrosystują pracowników spółdzielni i urzędu miasta. Obwieszczenia wiesza się na słupach a nie na klatkach. To celowa robota. Za łamanie ciszy wyborczej zrywajmy te obwieszczenia. Ci ludzie zbieraja ulotki konkurencji ze skrzynek i kładą ulotki ludzi R. Dość tego. Pokażmy jutro w wyborach naszą siłe. Wszyscy mieszkańcy idą odwołać sitwę z biłgorajskiej ośmiornicy. Wszyscy na wybory.
16 listopada 2014
+2
-4
PL
396-3ef
~ -----  do ~ olo   waży 150 kg, ma kły i za uszami skrzela. Lecz się zazdrosna babo.
15 listopada 2014
+2
-1
US
990-60d
~ wole_palic_gume_niz_palic_glupa   Jeden z kandydatów wspominał o Autodromie i wcześniej w kampani też były takie głosy.
Ale co ma burmistrz do Autodromu?
Nic!
Autodrom jest zarządzany przez powiat.
Jak ktoś chce rozwoju Autodromu to niech patrzy na kogo głosuje do powiatu, choćby na Pana Łoja, który od lat walczy o biłgorajski motor-sport.
14 listopada 2014
+5
-1
PL
f48-3c8
~ olo  do ~ Wow   Chłopcze ona wygląda zupełnie inaczej. Jest cała w piegach a włosy to takie dziwne blondi.
14 listopada 2014
+2
-3
PL
12a-b03
~ e  do ~ Znajomy   Człowieku, naucz się używać przecinków bo aż oczy bolą! Poeta od siedmiu boleści
14 listopada 2014
+4
-0
PL
3c6-5ba
~ no   +
Jak pisze prasa - Od sejmowych funduszy, przeznaczonych na noclegi w hotelach, nie stroni również poseł Solidarnej Polski - Piotr Szeliga (37 l.). Wątpliwą sławę przyniosła mu afera z prostytutką, z którą Szeliga spotkał się w grudniu 2012 roku w jednym z hoteli pod Lublinem. Czy to właśnie na te schadzki poseł wydał z pieniędzy podatników aż 6000 zł?!
Jest w czołówce posłów chętnie nocujących w hotelach.
Ten typek wie, że grunt pali mu się pod nogami. Idzie na całość.
14 listopada 2014
+13
-3
PL
db1-04e
~ ja  do ~ Baksy   ja pierdzielę,aleś kretyn
14 listopada 2014
+9
-2
FR
2db-0bf
~ U.   U nas ten łysy od Schodzińskiego nosił i rozdawał przed blokiem. Sama prawda ale Rosłan to już ze wstydu powinien zapaść się pod ziemię.
14 listopada 2014
+5
-7
US
b65-d56
~ Nadstawna   Widzieliście ulotkę co roznosili z PiS? Ośmiornica. Patro z PO zatrudnił połowę rodziny w urzędzie miasta. Rosłan uposażył żonę i pociotki w BCK. Familia Tujaków też u Rosłana. Ludzie nie na wybory ale na ulice i pogonić dziadów.
14 listopada 2014
+9
-9
PL
3f8-21d
~ 2k   Pytanie do wicestarosty Stanisława Schodzińskiego skierował radny Michał Furlepa. Od września nie są przyjmowane dzieci na oddział chirurgii. Czy zna pan ten temat z racji tego, że często mówi pan o wartościach chrześcijańskich i działaniach prorodzinnych? Pytam, czy to po chrześcijańsku i prorodzinnie? pytał radny.
14 listopada 2014
+3
-2
PL
332-4f1
~ odezwał się  do ~ Baksy   Tomek, Rodzic, Zbyszek a nawet Adwokat......
14 listopada 2014
+4
-4
PL
d3a-339
~ Henryk  do ~ marcin   Wklejaj i kopiuj brukowce ile możesz. Nic ci to nie da. Szeliga wygra w pierwszej turze. Idziemy na niego głosować.
14 listopada 2014
+4
-11
UA
843-71e
~ Baksy   Uważam, że Rosłan jest Marny,
Tyle że jest w nim dużo chciwości,
Kolejny brukowiec pisze nieprawde, jak w Polsce wygląda parawda.
zatrudniają rodziny, wiedzą o życiu całe nic
W Urzedzie miasta bajzel, siedzą, śledzą i za to im płacą
mają nas za baranów, którym przypadkiem coś wyszło.
Ile można pisać jak Nas rozpoznać ?
Jaką ma Rosłan ideologię, w jak drogich Rołam chodzi spodniach.
czy pali skręty ? Czy całe życie trzeźwy ?
Czy zna patenty na to, by w Burmisrzowaniu być niezłym ?
Pomyśl, po co mówisz, jak nie jesteś świadomy Rosłan,
Ty widzisz bandę gówniarzy, widocznie jesteś niewidomy
nieważne co byś zrobił, i tak to będzie marna opcja
proste? posłuchaj Bo to głos młodych
nawija o Dobroci w mieście, która nigdzie nie dotrze
Rosłan skłamie według potrzeb, bez kitu, tak się sprawy urzedzie mają.
Pozdrawiam wszystkich tych, którzy na rzeczy się znają.
Ja jestem tym, którego cień wzbudza lęk, ten znasz,
ten sekwens, niszczę Rosłna pisząc prawde jak alkohol alka seltzer
tekst po tekście, nie na sprzedaż morda
za fałszywe obietnice Rosłana na billboardach, z bloków historia
wolna od wiedzy Rosłana, wolna od Złodziejstwa Rosłana, a my w niej pewni,
jak sakrament i oby dalej tak, ***** cały Ten urząd miasta
pełen krzywych barw, mam swój szlak, którego nie znajdziesz
na listach, ten chłam cały Rosłan dla mnie jest gówno wart
brzmi mój mic, czas Technics'a, syf w Biłgoraju na kat,
prosto w morde Rosłanowi bo sieje ferment ich ośmiornica na wzór sekty
ej Rosłn to jest Twój cykl Brania kasy na lewo
koniec gestów, niedopowiedzeń internetowych, złotych siedzeń
mam coś w duszy, czego mi nie zabierzesz, czyli
Prawde, nie po to by błysnąć, tylko dać prawdę najczystszą
niszcząc Rosłana jak king kong, alergia ciała,Rosłan wy chamy
tej gotówki nie ruszaj, bo to owoc zakazany
Cienka linia między kłamstwem a prawdą
Rosłan kłamie, już powiedział ktoś dawno
a ja sram na Rosłana
Oceniają nas, rzucają się na gardło,
opisują nas patrząc przez krzywe zwierciadło,
opisują ogół na podstawie kilku osób,
wnioskując po wyglądzie, że to ten sam sposób,
tok myślenia, Rosłana przez łqpówki to fleszy błysków,
prosto z cienia, to dla dla Rosłana lewych zysków,
pełno u Rosłana pysków z dyktafonem,
Patrząc w waszą stronę, wstecz kilka lat
wtedy dla was głupi małolat, nie było tak?
a jak teraz patrzę, prosto w oczy wam i się śmieję,
wtedy chciałem u was być teraz wy macie nadzieję,
ee, sram na Rosłana kłamstwami przepełnionego,
choć nie cofnę się i wiem co jeszcze musi być zrobione,
biegać za swoją przyszłością by mieć właściwe miejsce w społeczeństwie
byłem w BCK w Rosłanowcyh mediach, znam te media, wiem, że prawdy tam nie będzie.
Znasz ten ryj Rosłana z Plaktu, ale nie wiesz o nim nic.
Poznaj mnie na ulicy, a nie przez medialny pic.
Każde nagranie tv można zmontować tak, że wyjdzie chała
zbuduj sobie Rosłan łódkę z cegieł i idź sprawdzić jak działa
mentor, za prawdziwe słowa nie można emitować
poszło na żywo, Rosłana trzeba reanimować.
To takie porno, tylko pod przykrywką,
wszyscy urzedniczki, urzednicy, każdy z was jest Rosłana dziwką.
Tutaj Biłgoraj, nasz świat ze złudzeń obdarty,
na blokowiskach, ulicach dawno skończyły się Rosłan żarty,
a wy w urzedzie miasta nieskończone party i sekretarki ulizane,
nasze życie to mentor, dla was zakazane.
14 listopada 2014
+6
-9
PL
af8-632
~ PRZEKSZTAŁ  do ~ pinokio   straż miejską w straż rodzinną i będzie po przegranych wyborach pilnować pewnej pani co nie dostała ochrony
14 listopada 2014
+3
-4
PL
a9a-b48
~ @  do ~ typujemy   u mnie tylko zmiany kosmetyczne:
8. Renata Socha
15. Antoni Kucharski
14 listopada 2014
+2
-5
PL
6c3-a1f
~ Aga   Miło mi że piszesz o mnie jako o młodej kobiecie- skąd ta pewność? W komentarzu wyraziłam swoją opinię z którą możesz się zgadzać lub nie, nikogo nie obraziłam, więc nie pozwolę żeby kotoś mnie obrażał. Czekam na przeprosiny.
14 listopada 2014
+3
-2
PL
d39-b5e
~ Znajomy   Kilka słów o Janie Skroku to człowiek, dusza. Po II Wojnie w Biłgoraju był jeden, dentysta. To Bolesław Skrok Janusza Skroka, tatko. Bolesław Skrok uczył się fachu u dentystki we Frampolu u Ireny Ślep. Co dziennie dojeżdżał rowerem do Frampola z Biłgoraja. Gabinet był w domu Stanisława Kapicy dr. Szkoły Podstawowej we Frampolu. Było tylko dwóch lekarzy. To Szmit ? oraz Padjasek ? Oraz kilka pielęgniarek. Jedna jeszcze żyje i jest, panienką. Nazwisko mi jej jest nie, znane. Bardzo sympatyczne, panienka. Czy dojeżdżali do chorych w tych, czasach. Pieszo rowerem furmanką. A w zimie konnymi, saniami. Była jedna apteka koło L.O przy ul. Kościuszki. Tyle o ile
14 listopada 2014
+3
-4
PL
af8-632
~ to wyborcy  do ~ marcin   "nowego" burmistrza mają problem , Tak bawi się przedstawiciel 21 biłgorajskich radnych to teraz ośmiornicą pana posła trzeba narysować
14 listopada 2014
+5
-4
PL
34b-f09
~ pinokio   "likwidacja Straży Miejskiej" i dalej "Już dzisiaj straszy się pracowników UM i jednostek podległych że będą zwalniani. Jest to nieprawda." To prawda czy nie prawda ?
14 listopada 2014
+8
-3
PL
a09-8f6
~ Łukasz  do ~ typujemy   Kaczor to ten "wieczny radny " od sztandaru, który wnioskował o likwidację szkoły nr 4 ?
14 listopada 2014
+11
-2
PL
0c7-e5c
~ SOA   Jeden z kandydatów stara się wmówić ludziom, już przed wyborami, że wygra. To nic innego jak zabieg pseudo-marketingowy. Można powiedzieć, że okłamuje Biłgorajan już przed wyborami. Mam nadzieję, że ludzie w tym mieście nie dadzą się zwieść i zagłosują na innych kandydatów. Nie oddawajcie straconych głosów bo ten kandydat nie będzie się liczył w grze!
14 listopada 2014
+19
-1
PL
873-0ed
~ Wow   Pani Grażynka to piękna kobieta. Widziałem jej zdjęcie na banerach więc nie wiadomo o co ci chodzi. Czy jest dla ciebie zagrożeniem?
14 listopada 2014
+6
-7
PL
0c7-e5c
~ Afcx  do ~ olo   Jakby tak było byłbyś bezrobotnym
14 listopada 2014
+2
-0
PL
ef0-8ef
~ Jan-Czemu   dnia 7 listopada br pod artykułem https://bilgorajska.pl/aktualnosc,8886,0,0,0,Dodatkowe-127-mln-zl-na-budowe-obwodnicy-poludniowej.html napisał jako DARIA cyt. "Daria Młodzi mobilizują się głosować na posła Szeligę. Dość Rosłana" jest znany także pod nickiem "szeryf miasta Biłgoraj", np https://bilgorajska.pl/aktualnosc,8845,0,0,0,Sa-pieniadze-na-remont-ulic-Lakowa-Moniuszki-Lesna-Zurawinowa-i-Przemyslowa.html. Trafił się bajkopisarz ......
14 listopada 2014
+9
-2
PL
af8-632
~ typujemy   ~ ZABAWA Typujemy nową radę: MOJE TYPY
1. Jan Kaczor
2. Benedykt Miszkin
3. Paweł Kudzia
4. Wojciech Smyk
5. Jan Skrok
6. Mirosław Tujak
7. Marian Klecha
8. Ryszard Niespodziewański
9. Marcin Mura
10. Jan Tochman
11. Adam Skakuj
12. Marek Kopacz
13. Regina Rogowska
14. Piotr Buliński
15. Krzysztof Żbikowski
16. Mirosław Lipiński
17. Tomasz Grabias
18. Tomasz Bednarz
19. Krzysztof Pokarowski
20. Jacek Patro
21. Andrzej Łęcki
OJ !!! zapomniałem złe typy wszędzie powinni być kandydaci RdB
14 listopada 2014
+11
-5
PL
f48-3c8
~ wyborca   Dlaczego kandydatka na radną Grażyna Kargol nie pokazuje swojej twarzy na plakatach wyborczych? Czyżby wstydziła się swojego prawdziwego wyglądu i swoich piegów. Na zdjęciach wygląda jak indianka, a może już się pali ze wstydu. A czego żądać od absolwentki Oxfordu z ulicy Przemysłowej.
14 listopada 2014
+11
-8
PL
52b-6af
~ stank  do ~ Stanislawchwal sie   Stanisława Baka wszyscy znają nie musie się chwalić
14 listopada 2014
+4
-2
PL
567-b2e
~ do Agi   Słuchaj jesteś jeszcze młodą zaślepioną kobietą w tym dziwkarzu.Ciekawe czy po 1611zmienisz zdanie -jeśli tak to znaczy że pobłądziłaś kobieto a jeśli nie zmienisz zdania to znaczyć będzie że jesteś głupia do potęgi entej.
14 listopada 2014
+12
-3
PL
a09-8f6
~ 45334   Szeliga wygra bo obiecał ochlajom bibę na sylwestra hehehe,chleba i igrzysk !
14 listopada 2014
+14
-6
GB
a67-657
~ ula   Pani Grażynko jak się roznosi ten szmatławiec z waszego komitetu nie trzeba zasłaniać twarzy czerwonym szalikiem. Troszkę odwagi cywilnej.
14 listopada 2014
+18
-5
PL
f48-4c2
~ Stanislawchwal sie  do ~ Wybory   dawniej rajcami miejskim, czy urzędnikami zostawały osoby powszechnie szanowane, nobliwe, nieskazitelne, które już coś w życiu osiągnęły, Nie wiem dlaczego pan Bak sie nie chwali swoimi osiągnieciami zawodowymi które na skalę Biłgoraja sa ponadprzeciętne - trener dwukrotnej rekordzistki świata ( chyba jedynej bilgorajanki w wikipedi) wychowawca olimpijczyka z Pekinu Artura Brzozowskiego czy tez funkcjami społecznymi - prezes Biłgorajskiego Koła Pszczelarzy
14 listopada 2014
+8
-2
PL
6a2-a4a
~ ooo  do ~ Ewa   o widze popykał pan Sz. na forum plusików tu i ówdzie ehehehehehh
14 listopada 2014
+9
-0
PL
734-c90
~ wyborca   Nie głosujemy ani na Szeligę ani na tych co z nim starują, w Biłgoraju nie potrzeba nam OSZOŁOMÓW!!!!!
14 listopada 2014
+31
-6
PL
734-c90
~ biłgoraianin   Na takich chamów nie głosujemy!!!!!!!!!!
14 listopada 2014
+20
-3
PL
6c3-a1f
~ Aga   Dostałam dzisiaj rewelacyjną biłgorajską ośmiornicę- gratuluję pomysłodawcy- REWELACJA! Mam nadzieję, że wreszcie ludzie przejzą na oczy i skończy się dalszy ciąg ośmiornicy. Głosujmy na Szeligę! Szeliga wygra !
13 listopada 2014
+20
-34
PL
3b1-e64
~ rysiek   proponuje wojnę na argumenty "co zrobiłem dla Biłgoraja ?"
13 listopada 2014
+18
-10
PL
3b1-e64
~ mietek   Szeliga jest super 2 boiska badania karty ulice drogi,ścieżki rowerowe podwyżki dla urzędników może jeszcze stadion ,autostrady i uzdrowisko, tężnie solne dla seniorów a jak juz wszystko zbuduje to pozbędzie sie...........deficytu jak mnie wybierzecie zrobie 2x wiecej jak Szeliga Biłgoraj będzie sie rozciągał od Frampola do Tarnogrodu "zrealizujemy nasz program na pewno "
13 listopada 2014
+25
-8
AZ
f70-4a0
~ Anna  do ~ wyborca   Pani Marto Rejman niech Pani przestanie wklejać ten link, By sie Pani wstydziła. Pracuje Pani u Roslana i sie o stołek boi. Pani tez po znajomości ma prace. A może niech burmistrz pokaze rachunki ze swoich delegacji. Podobno za pieniadze podatnika jaadał pieczonego dzika w pod Biłgorajkich Restauracjach o tym pani nie wspomnie. Wstydź sie Pani.
13 listopada 2014
+5
-10
PL
3b1-e64
~ stefan   ciekawe czy rodzice chrzestni syna Szeligi wesprą go w kampanii
13 listopada 2014
+29
-5
PL
cd6-952
~ Michał   Pan Lipiński kolejny raz bardzo rzeczowo odpowiedział na pytania. Pomysł z autodromem bardzo fajny, zdaje się, że sam Robert Kubica na tym torze zaczynał swą karierę. GŁOSUJĘ NA PANA LIPIŃSKIEGO
13 listopada 2014
+7
-21
GB
4f3-42c
~ spod biłgoraja   Kto to jest do ku..y nedzy ten patro czy płyta, napiszcie prosze bo nie kumam.
13 listopada 2014
+13
-0
PL
b9c-6d1
~ Tadek   Po tym materiale Szeliga wygra w pierwszej turze.
13 listopada 2014
+6
-28
PL
e3c-9f3
~ u iiu   Ja chcę być rodziną Patry albo bratem albo przynajmniej psem Rosłana , codziennie szynka stała robota , nagrody premie , złote życie
13 listopada 2014
+11
-4
CH
1c7-366
~ abc   Może ktoś zeskanować i wrzucić najnowsze wydawnictwo Pana bez nazwiska?
Ja jakoś nie otrzymałem.
13 listopada 2014
+8
-7
PL
db1-04e
~ no  do ~ Wow   Prawda, prawda. Tylko, że ich zatrudnił burmistrz Oleszczak.
Jak zwykle chłopiec z plakatu manipuluje.
Nie daja tylko kradna i nie wołgi tylko rowery.
13 listopada 2014
+15
-4
PL
d39-b5e
~ Jan   Dziś na targu w Biłgoraju spotkałem mamę Szeligi. Przyjechała na targ rowerem. Nie zdążyłem jej, powiedzieć. Że syn dobry człowiek ale polityk nie, doświadczony. Popadł w nie odpowiednie towarzystwo. Ci ludzie go podpuszczają twierdząc. Że ma szanse wygrać wybory. Ale to będzie jego bój ostatni. Będzie miał co wspominać. To jest tylko takie moje, zdanie. Ja mu nie wróg mówię prosto w oczy. Co do Rosłan? Nie ma lepszego, kandydata. Dlaczego? Bo ma doświadczenie na tym, stanowisku. Może inny też by doszedł do,tego.Ale czas nie stoi w miejscu.Czyli do, przodu. Pytam biłgorajską cenzurę jaki błąd w obrazku?
13 listopada 2014
+18
-14
PL
873-0ed
~ Wow   To prawda z tą ośmiornicą? Cała rodzina Patrów? Boże co to za urząd?
13 listopada 2014
+15
-9
PL
f6f-4cc
~ ...  do ~ zwykly mieszkaniec   Jak już sobie sam odpowiedziałeś to może się podziel z innymi.
Ja nie dostałem.
Jak rozumiem to kolejne pisemko wiadomej osoby?
13 listopada 2014
+12
-0
PL
52b-6af
~ zwykly mieszkaniec  do ~ mieszkaniec   Dostałem Ośmiornice...co mogę powiedzieć SAMA PRAWDA! Aż niedobrze się robi...a moje dzieci na emigracji...
13 listopada 2014
+4
-8
PL
153-e77
~ myślę że  do ~ j   30 % tego co poseł ,ale komisja sejmowa to dopiero wyjaśni bo procent może się zmniejszyć
13 listopada 2014
+4
-3
PL
0fe-867
~ wyborca   miałem głosować na Rosłana ale jak przeczytałem że jeden z kandydatów straszył panią w Jasionce CBA to chyba na niego zagłosuję po co mają prześladować moją rodzinę , ja o ochronę nie mogę się starać jak ta pani z plakatu z tym panem
13 listopada 2014
+9
-5
PL
b74-881
~ Wybory i prawo   Prawo wyborcze. Ja bym go nie tyle ograniczyl, ale nie chce idiotow glosujacych na kogos, bo ma fajny spot czy swietnie wyszedl na plakacie i jest taki przystojny. Moze wystarczylby test dwoch pytan: "ile to jest 2+2*2" i "w jakich wyborach uczestniczysz" ?? Albo zamiast testu moze inne prostsze rozwiazanie. Jesli chcesz glosowac to np. miesiac wczesniej musisz sie wpisac na liste chetnych. To wyeliminuje idiotow a takze niezainteresowanych, ktorzy w ostatnim momencie po namowie czy za przyslowiowe wino pojda do urn. Frekwencja pewnie spadnie i bedzie niska. Czy to zle? Jesli wiecej wyborcow zaglosuje tym lepiej? Glosowac powinny osoby majace pojecie i swiadome co robia, a nie za przeproszeniem ignoranci z lapanki i debile, ktorzy o swoim kandydacie wiedza tyle ile powiedza im w TV lub wybiora tego, ktory wywiesi wiecej plakatow.
13 listopada 2014
+14
-1
PL
153-e77
~ JAN- ie   w jakim klopie to wymyśliłeś dobrze że niedługo 16-go i twojego g... wna nie będę już musiał czytać , będziesz mógł za to wydrukować to sobie na popierze toaletowym i codziennie podcierać sobie tym odbyt.
13 listopada 2014
+7
-1
PL
b74-881
~ Wybory   Bak
Naobiecywal, ze nie zabierze ludziom (czyli obnizy podatki) i im zrobi lepiej za ich wlasne pieniadze to i nie musi szukac kasy. Obywatele sami zdecyduja na co zarobione pienidze wydadza. Ogranicza wydatki na niepotrzebne rzeczy i obiecuje ograniczenie kosztow funkcjonowania miasta. Zakaz uchwalania budzetu z deficytem, czyli zakaz wydawania wiecej niz wplywa. Wspolne pieniadze na drogi osiedlowe oraz pozyskanie zewnetrznych srodkow (unijne, wojewodzkie czy z innych funduszy). Inwestycje z tego co mamy a nie zapomogi.
Lipinski
Chce z podatkow aktualnych i innych dotacji z UE i innych programów pomocowych tj. fundusz Skandynawski, Fundusz Szwajcarski (byc moze pozyskanych srodkow lub nie) zrealizowac program. Odsyla na strone Jednosci Ziemi Bilgorajskiej by sprawdzic co chce zrealizowac. Stawia na Autodrom i kartingi.
Lecki
Odsyla czytelnikow do swoich bylych wypowiedzi na innych stronac WWW. Nie chce zwiekszac podatkow tylko dochody budzetu. Nie wiem jak zinterpretowac pozostala czesc wypowiedzi.
Piskorski
Nie opiera sie na obietnicach. Chce wspierac turystyke. Chce budzetu obywatelskiego (moim zdaniem po co Rada po co Burmistrz?). Chce wspierac pozarzadowe dzialania (kluby, stowarzyszenia), tylko w jaki sposob ?? Chce zaciagnac kredyt na powstanie podstrefy (czemu nie strefy ??) ekonomicznej. Oczywiscie jak kazdy kredyt ten zwroci siue z nawiazka.
Roslan
Ma oczywiscie srodki na pokrycie obietnic. Projekt budzetu na 2015 rok cos tam zaklada i nie bedzie problemu z realizacja projektu, przeciez kazdy projekt wypala. Jednoczesnie plany beda korygowane w zaleznosci od ...
Schodzinski
Szczerze to niby tumanem nie jestem, ale malo z tego lapie. a moze wlasnie jestem tumanem ??
Budzet jest, mozemy go powiekszyc ze srodkow zewnetrznych. A poprzez to zmniejszymy wydatki na infrastrukture. Chce rozwoju gospodarczego miasta poprzez powstawanie firm, zwiekszanie zatrudnienia (w urzedach), podniesienie wynagrodzen (chyba min pensji, no chyba, ze podniesienie wynagrodzen w urzedach), zmniejszenie kosztow pracy (w jaki sposob ?? Gadac to se mozna). Postuluje o zwiekszenie pomocy dla rodzin wielodzietnych i jednoczesnie chce powstrzymac emigracje mlodych. Przez to ma ponoc wzrosnac liczba zakupow i uslug bo mlodzi zaczna sie mnozyc jak kroliki.
Szeliga
Postuluje, ze zyski z likwidacji strazy miejskiej pojda na rozdawanie seniorom (cokolwiek by to znaczylo). Chce odnawiac Plac Wolnosci, jakis park i chyba budowac stadiony. jak kasy zostanie to moze zrobi drogi osiedlowe i sciezki rowerowe. A pozniej sprawdza czy na pewno dobrze wydali kase sponsorujac jakas firme audytowa sprawdzajaca budzet miasta. Oczywiscie zapewnia, ze urzednicy nie beda zwolnieni a na pewno dostana awanse i lepsze place. Cos o zmniejszeniu kosztow BCK oraz darmowym necie przez WiFi na terenie miasta (pewnie to seniorzy zasponsoruja).
No i Sylwester a pozniej dni Bilgoraja sponsorowane przez pana przyszlego burmistrza.
Takie mamy mozliwosci.
Wybierajmy madrze.
13 listopada 2014
+9
-1
PL
a9a-b48
~ domo  do ~ rino   chciala bym sie zapytać wyborców którzy dają łapkę w dół, co im sie nie podoba w odpowiedzi Pana S.Bąka? Gdzie program KNP jest zły?
13 listopada 2014
+7
-2
TH
b48-bf6
~ Kongres Nowej Prawicy   Janusz Rosław zadłużył miasto na 40 milionów ale do tego doliczmy 20 milionów obsługi kredytu i wychodzi nam 60 milionów około. Rosłan sie śmieje z Marylą ze maja miliony a biedota niech idzie do śmietnika na obiad. Mówiła też że ważne aby nam sie dobrze żyło. Widzicie dla Rosłana nic nie znaczy bliźni swój.
13 listopada 2014
+30
-14
PL
db1-04e
~ ja  do ~ mieszkaniec   Ja dostałem i właśnie wycieram nią sobie *****
13 listopada 2014
+10
-4
PL
489-b02
~ Grzes   Bilgorajanie to mądrzy ludzie wiec seksposle nie masz szans w naszym mieście. Spróbuj w jakimś mieście z dzielnica czerwonych latarni, tam masz szanse.
Pomijając twoje czyny, pod względem moralnym, jak można być tak głupi ze będąc osoba publiczna nie zapłaciłes za usługę 200 zł?! Nie stać Cię? Przecież kancelaria sejmu Ci zwróciła. Teraz robisz szopkę z żona i synem na plakatach. A co powiesz synowi za 10-15 lat jak sie dowie ze jego tatuś latał po burdelach jak mama była w ciąży ??
13 listopada 2014
+23
-8
PL
a9a-b48
~ j  do ~ wyborca   a ile kosztował burmistrz
13 listopada 2014
+9
-5
PL
2b1-a82
~ ja  do ~ a co myślisz   nie, naród głosuje powodowany dozgonną miłością do gazety wyborczej, BCK-u, BAKO, burmistrza i kierownikÓw urzędu miasta
13 listopada 2014
+2
-2
PL
52b-6af
~ mieszkaniec   Jeśli ktoś z was dostał tzw. BIŁGORAJSKĄ OŚMIORNICĘ i ma mozliwość wrzucić to do neta to teraz jest odpowiedni moment. Wrzucajcie na fora, wasze profile FB i gdzie się tylko da. To świetnie pokazuje potologię jaka toczy nasze miasto. Także do dzieła.
13 listopada 2014
+8
-6
PL
1b8-0db
~ wyborca   Z czego zasłynął poseł Piotr Szeliga (37 l.)? Na razie ze swoich seksskandali, bo w Sejmie nie wyróżnia się zbytnio. Należy tylko do dwóch komisji: infrastruktury oraz... polityki społecznej i rodziny. Co do aktywności, to lubi zgłaszać wiele interpelacji poselskich na ten sam temat. I za to płacimy mu ogromne pieniądze! Wynagrodzenie posła pochłonęło do tej pory ok. 330 tys. zł. Niemal drugie tyle wydatki na jego biuro poselskie. A rachunek zamykają wydatki na hotele i przeloty. Łącznie wydaliśmy na posła ok. 684 tys. zł. ciag dalszy pod linkiem http://www.fakt.pl/piotr-szeliga-kosztowal-podatnikow-684-tys-zl,artykuly,445375,1.html
13 listopada 2014
+19
-5
PL
2f7-a07
~ cgrgt   Przecież sam Rosłan mówił w tv ,że w podległych mu urzędach robi 90 ludzi
13 listopada 2014
+5
-1
PL
416-ae2
~ sty   komentarz do listy pewniaków do Rady Miasta - te same nazwiska powtarzające się od wielu kadencji Patro , Skakuj , Tujak , Niespodziewańki , Klecha , Rogowska ludzie zmiencie to wreszcie nie stawiajcie na stary beton który kruszeje , postawcie na ludzi młodych i kreatywnych , na sąsiadów których dobrze znacie
13 listopada 2014
+15
-7
PL
489-b02
~ Ja   Ale sie poseł wypowiedział. No no no. Może nie zrozumiał pytania.
Pytanie brzmiało " Skąd będą pochodziły środki na realizację obietnic wyborczych? " a poseł zrealizujemy napewno, pewna realizacja.
Lepiej zajmij sie swoimi koleżankami z agencji, twój czas sie konczy
13 listopada 2014
+20
-4
PL
ea7-a0d
~ no  do ~ E.   oby wygrał,bo lubelska temida to przeciąga na wokandzie
13 listopada 2014
+6
-4
PL
d3a-339
~ E.   Szeliga wygra w pierwszej turze. Jestem tego pewna.
13 listopada 2014
+3
-22
PL
153-e77
~ a co myślisz  do ~ ja   że naród głupi i za długopisy i kalendarzyki głos odda tylko ciemniak za długopis i browar głosuje
13 listopada 2014
+5
-1
PL
1da-1fe
~ maria  do ~ drgr   Teraz pracuje 33 osoby w UM, wiec nie klam znowu!
13 listopada 2014
+3
-2
PL
153-e77
~ a gdzie radni  do ~ ZABAWA   pana posła z lasu nie wyleźli
13 listopada 2014
+4
-2
PL
b74-881
~ A pewnie  do ~ dzisiaj razmawiałem   takze Szanowni Seniorzy, inni pilkarze oraz urzednicy UM, ktorym podwyzszyszanowny posel pensje ...
Szkoda, ze burmistrz nie ma wplywu na emerytury i renty, mialby jeszcze wiekszy elektorat.
13 listopada 2014
+9
-4
PL
a24-3ad
~ z boku  do ~ Dokładnie   świadczy to najwyżej o tym ,że główni przeciwnicy szeligi to urzędnicy bądź renciści
13 listopada 2014
+2
-5
PL
a24-3ad
~ ja  do ~ xxx   ~ spadaj z tą tanią propagandą i przestań promować kandydatów Rosłanolubnych
13 listopada 2014
+3
-5
PL
a24-3ad
~ ja  do ~ kalim   spadaj z tą tanią propagandą i przestań promować kandydatów Rosłanolubnych
13 listopada 2014
+2
-5
PL
b74-881
~ Wybory i prawo  do ~ Wierny   Prawo wyborcze. Ja bym go nie tyle ograniczyl, ale nie chce idiotow glosujacych na kogos, bo ma fajny spot czy swietnie wyszedl na plakacie i jest taki przystojny. Moze wystarczylby test dwoch pytan: "ile to jest 2+2*2" i "w jakich wyborach uczestniczysz" ?? Albo zamiast testu moze inne prostsze rozwiazanie. Jesli chcesz glosowac to np. miesiac wczesniej musisz sie wpisac na liste chetnych. To wyeliminuje idiotow a takze niezainteresowanych, ktorzy w ostatnim momencie po namowie czy za przyslowiowe wino pojda do urn. Frekwencja pewnie spadnie i bedzie niska. Czy to zle? Jesli wiecej wyborcow zaglosuje tym lepiej? Glosowac powinny osoby majace pojecie i swiadome co robia, a nie za przeproszeniem ignoranci z lapanki i debile, ktorzy o swoim kandydacie wiedza tyle ile powiedza im w TV lub wybiora tego, ktory wywiesi wiecej plakatow.
13 listopada 2014
+8
-1
PL
153-e77
~ dzisiaj razmawiałem   z gościem i mówił że wszyscy kibice i sympatycy Łady głosują na pana posła w zamian mają zapewnione długopisy i kolejną część Expresu Biłgorajskiego
13 listopada 2014
+12
-4
PL
153-e77
~ może ma  do ~ Dokładnie   cykora bo jak nie zostanie burmistrzem a na pewno posłem to go kosztowny rozwód może czekać nie tylko z polityką
13 listopada 2014
+6
-1
PL
d19-abf
~ Masz  do ~ Mariusz   Gościu ale masz wiedzę, kto i gdzie kupuje domy, w jakich bankach ma konta. Albo jesteś agent specjalny albo nie brałeś dziś lekarstw!!!
13 listopada 2014
+4
-18
PL
52b-6af
~ Wierny   Z czego zasłynął poseł Piotr Szeliga (37 l.)? Na razie ze swoich seksskandali, bo w Sejmie nie wyróżnia się zbytnio. Należy tylko do dwóch komisji: infrastruktury oraz... polityki społecznej i rodziny. Co do aktywności, to lubi zgłaszać wiele interpelacji poselskich na ten sam temat. I za to płacimy mu ogromne pieniądze! Wynagrodzenie posła pochłonęło do tej pory ok. 330 tys. zł. Niemal drugie tyle wydatki na jego biuro poselskie. A rachunek zamykają wydatki na hotele i przeloty. Łącznie wydaliśmy na posła ok. 684 tys. zł. ciag dalszy pod linkiem http://www.fakt.pl/piotr-szeliga-kosztowal-podatnikow-684-tys-zl,artykuly,445375,1.html
13 listopada 2014
+13
-3
PL
d19-abf
~ drdr  do ~ drgr   Spytaj burmistrza Oleszczaka od kiedy pracuje rodzina Patrów w UM i ile osób było zatrudnionych jak kończył kadencję. Pisanie bez przerwy tych samych kłamstw nie pomoże wam w zniesławieniu Rosłana. Ohydne metody, jeszcze w żadnej z dotychczasowych kampanii wyborczych nie wylano tyle brudu i pomyj.
13 listopada 2014
+10
-2
RU
300-896
~ Mariusz  do ~ nie skończą się   Raczej bronicie stołków danych przez Rosłana po znajomości wy obłudnicy. Mojej rodzinie też sie chce jeść a nie ma pracy i to Rosłana. Teraz bedzie tereny pod inwestycje wykupywał a co robiłeś przez 12 lat Rosłan kłamco, Żonie dałeś prace za 10 tys miesieczznie i ty masz 8 tys to wam sie żyje. U nas na 5 osób 3 córki i żone mamy 1200zł. Pytam pana czemu w BCK pracuje 11 emerytów może by pan ich już wygonił stamtąd i dał młodym prace. A nie pracują po znajomości dwie kwoki Joanna Wyrostek i Anita Maicka bo ich wujkiem jest Mirosław Tujak co pieniadze uktadł z urzedu miasta za kadencji Oleszczaka ich nie oddał. Patrzcie jakich kandydatów ma Biłgorajszczyzna złodzieji jak Hoffman. A najwiekszy złodziej to Rosłan. Prosze was nie głosujmy na złodziei z Biłgorajszczyzny w Niedziele, Pamietajcie ze Rosłan brał łapówki i ma za to kamienicei w Zamościu na starówce i domek z basene w górach. Konto w Szwajcarii i trzyma tam pieniadze z łapówek.
13 listopada 2014
+112
-18
PL
cd6-952
~ Michał   Szeliga bez szans - jak zwykle ple, ple ple. Nie ma nic mądrego do zaoferowania.
13 listopada 2014
+28
-7
PL
c8e-427
~ iza  do ~ Wiktor   a co schudzinski pojdzie robic nas budowe ? on ma ze trzy etaty i na nowe dwa startuje , lepiej szpital sprzedac niech ludzie zrabiaja na siebie zeby lekarze mieli kase a do wyborow sie pcha , pochodzi z naszych stron wstyd wstyd , bidaczow sie wypiera teggo ham.....a
13 listopada 2014
+6
-0
PL
b74-881
~ Litania   No takiej litanii rozdawnictwa jak pan szanowny posel to nie przedstawil nikt, nawet nasz szanowny burmistrz milosciwie nam juz niedlugo panujacy. Co za tupet odbierac mi pieniadze by jakies karty tworzyc. Janosik kolejny sie znalazl, tylko ten chce zabrac wszystkim a dac wybrancom.
13 listopada 2014
+16
-6
PL
52b-6af
~ Wiktor   Idę i głosuje na Szeligę, tylko on może wygrać z Rosłanem.
13 listopada 2014
+7
-29
PL
6c8-440
~ Apel do młodych   Kochani, koń jaki jest - każdy widzi. Co dzieje się z NASZĄ Polską - też widzicie i potraficie ocenić: bezrobocie niedające szans na znalezienie pracy bez pomocy kogoś ze skorumpowanych układów polityczno-biznesowych, gospodarka zrujnowana przez nieudolne rządy kolejnych ekip, upadłość jako jedyna droga "naprawy" przedsiębiorstw, rosnące podatki zmuszające przedsiębiorstwa do ucieczki w tzw. "szarą strefę", a przy tym niezliczone urzędy i rozdęta do absurdalnych rozmiarów biurokracja pasożytująca na przedsiębiorstwach i ich pracownikach - to tylko niektóre objawy choroby naszego Państwa. Ale tym, co dla Was najgroźniejsze, to katastrofalne zadłużenie Polski, czyli NAS WSZYSTKICH. A skoro "nas wszystkich", to zastanawiacie się zapewne, dlaczego mówię, że jest to groźne szczególnie DLA WAS - MŁODYCH? Otóż dlatego, że każde zadłużenie trzeba prędzej czy później spłacić - od tej zasady NIE MA WYJĄTKÓW! I to właśnie WASZE POKOLENIE będzie musiało ten dług spłacać za cenę trudnych dzisiaj do przewidzenia wyrzeczeń i coraz to nowych poświęceń. To z WAS następne rządy będą zdzierać każdą zarobioną przez was złotówkę i przekazywać ją posłusznie i bez gadania międzynarodowym finansistom na każde ich żądanie, chroniąc swoje synekury Waszym kosztem. Pokolenie waszych rodziców a tym bardziej dziadków ma nadzieję - w jakimś stopniu pewnie uzasadnioną - że ICH ten przykry obowiązek nie dotknie, że schyłek ICH życia będzie wyglądał nie gorzej, niż dzień dzisiejszy. Nie oczekujcie, że starsze pokolenia dostrzegą rzeczywiste przyczyny tak katastrofalnego zadłużenia Polski a tym bardziej że zrozumieją wynikające z tego zagrożenia. Powiem więcej: uważam, że byłoby daleko niehumanitarne oczekiwać od nich takiej zmiany. Dlatego to WY musicie wziąć przyszłość Polski i swoją we własne ręce i odsunąć jak najdalej od władzy i wpływu na losy Polski tych wszystkich polityków i partie, które doprowadziły do obecnego stanu i zmusiły ogromną część z Was do szukania środków utrzymania poza własnym krajem, jak w latach największych klęsk narodowych: przegranych powstań i zaborów.
Co możecie zrobić? Uwierzcie, że pierwszym krokiem musi być wasz masowy udział w wyborach i takie zagłosowanie, żeby zademonstrować całkowity brak zgody na takie państwo, jakie budowały dotychczasowe rządy - wszystkie, bez wyjątku! Jeżeli tego nie zrobicie, to uwierzcie, że prędzej-czy-później nie pozostanie Wam nic innego, jak wyjść na ulice i stanąć naprzeciwko wysłanym przeciwko Wam, specjalnie wyselekcjonowanym oddziałom wojska lub policji. Skutków nie trzeba przewidywać - są one znane w historii.
Ale sami nie dokonacie zmiany na taką skalę, jaka byłaby potrzebna, żeby osiągnąć realne efekty. Dlatego musicie przekonać waszych rodziców, dziadków, żeby zagłosowali tak samo jak Wy. Musicie ich przekonać, że nie mogą myśleć tylko o sobie, ale że nadszedł czas, aby zrobili coś dla Was - swoich dzieci i wnuków! Potraktujcie to zadanie jako sprawdzian swojego charakteru i umiejętności skutecznego osiągania celów. Uświadomcie swoim rodzicom i dziadkom, że to, co złego będą słyszeli we wszystkich mediach o Nowej Prawicy i Januszu Korwinie-Mikke, jest najzwyczajniej w świecie nieprawdą, za pomocą której skorumpowani i nieudolni politycy chcą przedłużyć sobie bezkarne żerowanie na nas wszystkich.
Liczę na Waszą inteligencję i skuteczność. Wasze miejsce jest tu - w Polsce, a wyjazd do innych krajów jest dobrym celem na urlop, dla wypoczynku, a nie jako skutek ekonomicznego przymusu. I nie jest też żadną łaską, daną Wam przez rząd czy Sejm. Wybierajcie do władzy ludzi, którzy tak właśnie rozumieją zadania państwa a zobaczycie, że Polska na Waszych oczach zmieni się na lepsze.
13 listopada 2014
+10
-6
PL
592-cb9
~ xxx  do ~ ZABAWA   taaaa czyli po staremu, na pewno nie
13 listopada 2014
+7
-1
PL
982-c88
~ gen  do ~ ZABAWA   Kaczor to ten co przy sztandarze tylko stoi? Co chciał zamknąć czwórkę?
13 listopada 2014
+9
-2
PL
ffd-d2c
~ a gdzie radni pana  do ~ ela   Szeligi przecież ma taką mocną ekipę , jeszcze z tych chaszczy nie wyszła co w nich siedziała a może wszyscy to maleństwo z plakatu bawią albo robią za obstawę tej pani co ochrony nie dostała od państwa
13 listopada 2014
+9
-2
PL
592-cb9
~ Adam  do ~ Niezależna pl   strach przed utrata władzy w mieście powoduje takie własnie zachowania, mydlicie ludziom oczy prostackimi wypocinami, każdy samodzielnie myślący człowiek nie da się sprowokować czymś takim, przykre jest to jak widzę kto nami rządzi.
13 listopada 2014
+7
-9
PL
cf4-9e4
~ olo   Zbikowski.Grabias .Lipiński na pewno nie w Radzie Miasta idę o zakład.
13 listopada 2014
+9
-2
PL
2f7-a07
~ drgr   Gdy Rosłan został burmistrzem w UM pracowało 40 osób a teraz 90 , a rodzina Patro obsadziła same najważniejsze stołki,
13 listopada 2014
+19
-8
PL
67c-d5b
~ ))   żono i matko jak wiesz jak zdrada boli to zajmij się swoim małżeństwem i nie mów nam co mamy robić.
13 listopada 2014
+14
-2
PL
2f7-a07
~ 2ol   Ludzie wy się skupcie co jaki kandydat może zrobić a nie kogo ***** czy psy karmi szynką ,czy może konia wali , to są ich osobiste sprawy , skupcie się na programach a nie znowu będziecie głosować na dziadów i złodziei jak płyta, jak będziecie szukać wad to u każdego znajdziecie
13 listopada 2014
+8
-6
PL
e20-337
~ no  do ~ Dokładnie   +
Kanaliki jadowe zatkał, albo wypstrykał się:).
13 listopada 2014
+9
-29
PL
2f7-a07
~ do olo   daj te rady kasjerkom z biedronki czy kauflandu, tym co harują w pol-skone , modelu czy brw może po 200latach na mieszkania nazbierają
13 listopada 2014
+4
-2
PL
e20-337
~ no  do ~ f t  
+
A jak zacznie znowu używać panien lekkich obyczajów to ponownie przeprosi i będzie OK. To, że przeprosił żonę to dobrze, ale z przestrzeni publicznej niech spie*****la.
PiS - Przeproś i Spie***laj.
13 listopada 2014
+19
-5
NL
b13-ac7
~ X   a wieczorem za pomocą tora zacznie się kreowanie rzeczywistośći. prawda pośle
13 listopada 2014
+12
-4
SE
66c-795
~ olo  do ~ do olo   jestem za płaca minimalna powinna stanowić 50% średniej krajowej, ale tym powinni zajmować się nasi parlamentarzyści, a nie myśleć o ***** marynie, dziwkach, podróżach za friko, hotelach za darmo i dłupkowatych interpelacjach pisanych grupowo(wuschu)
13 listopada 2014
+14
-4
SE
66c-795
~ jo  do ~ f t   u mnie spoko córka, syn, szczęsliwa żona, mieszkanie, działka dobry samochód, egzotyczne wakacje. Także super a u kolegi to widzę słabo, podyżki od 20 lat nie był, składki trzeba płacić w szkole, dentysta za drogi, jeszcze zaraz się okaże, że się z mamą mieszka. Dobra rada gratis: rzuć fajki, nie pij codziennie piwa zobaczysz od razu się poprawi
13 listopada 2014
+12
-5
PL
2f7-a07
~ do olo   W Niemczech też kapitalizm a Angela podwyższyła płacę minimalną ,a u nas jest wyzysk nie kapitalizm a to różnica .W kapitalizmie jest jeszcze inwestycja w ludzi gdy jest wyzysk to jak się nie podoba to kop w d..,
13 listopada 2014
+6
-4
PL
2f7-a07
~ f t   Żona Szelidze wybaczyła to co was obchodzą jego osobiste sprawy ?Nie bądzcie bardziej papiescy od papieża a jak macie jakieś problemy moralne to spytajcie się o to jego żony.A może popatrzycie na swoje rodziny co tam macie ? , no chyba że jesteście samymi aniołami
13 listopada 2014
+11
-51
NL
95a-2e2
~ no tak  do ~ 82jbv   poseł obiecywał żonie że nie będzie dmuchał na boku i co?
13 listopada 2014
+23
-36
PL
2f7-a07
~ 82jbv   Czy płyta jako radny nie obiecywał w przysiędze ,że nie będzie kradł?
13 listopada 2014
+42
-2
FR
2d6-a55
~ olo  do ~ 52kj   jaka praca taka płaca,KAPITALIZM
13 listopada 2014
+12
-33
PL
2f7-a07
~ 52kj   Co mnie obchodzą wasze ulice zasr.. ronda jak od 20 lat nie mam podwyżki w szkołach non sto składki do dentysty to lepiej za kasę bo jak na kasę chorych to materiał z lat 70 tych po co ja płacę składki? W urzędach mafie rodzinne albo zgraja kolesi Co się dzieje w tym kraju i mieście?A może ktoś mi doradzi jak zostać rodziną Patro to od razu przyszłość kolorowa
13 listopada 2014
+44
-8
LR
9b6-897
~ +  do ~ Jan-Czemu nie głosujemy na Burmistrza Rosłana   Kiwaniec luzuj majty, wszystko będzie dobrze, nasz ty niepełnosprawny intelektualnie bohaterze
13 listopada 2014
+24
-57
PL
c5c-695
~ legalis   Zajrzyjcie na stronę Michała Mulawy, nie tak dawno było tak:
AKTUALNOŚCI
19.11.2010r.
Adam HOFMAN i Mariusz KAMIŃSKI popierają Michała MULAWĘ w LUBLINIE
Adam HOFMAN i Mariusz KAMIŃSKI w LUBLINIE oficjalnie poparli kandydata do Sejmiku z LUBLINA. Podczas konferencji prasowej Mulawa zwrócił uwagę na dramatycznie niskie wykorzystanie funduszy unijnych w LUBLINIE i na Lubelszczyźnie i kryzys w lubelskim sporcie.
Dzisiaj jest pusto

13 listopada 2014
+10
-10
PL
b30-f7d
~ _  do ~ kalim   widzę że farbowane lisy są typowane typu Miszkin(PO), Smyk(PiS,PO), Tujak (LPR, XXI), Klecha(PiS), Lipiński(PiS), Patro (PO), Łęcki (PO)
13 listopada 2014
+35
-8
US
506-d9c
~ Jan-Czemu nie głosujemy na Burmistrza Rosłana   Czemu nie głosujemy na Burmistrza Rosłana
1. Kiedy mielismy powódź w Biłgoraju To Janusz Roslan nic nie zrobił po powodzi aby pomóc tym ludziom każdy odbudowywał czy remontował dom na
własny koszt. Graniczna,Nowakowskiego zagłosuje cie na Rosłana po tym co wam zrobił obiecał pieniadze na odbudowe i nigdy wam ich nie dał.
Zaglosujecie na niego???. Wyborco z innego regionu miasta ciebie tez traktuje jak Szanownych państwa z tych dwóch ulic.
2. Zima zawsze dokuczała Januszowi Rosłanowi tak mówił. A on dokuczał tobie drogi wyborco tym że nie potrafił razem z Korniakiem zadbać o to
aby można było jedzić podczas tej zimy. Drogi wyborco prawda jest inna Janusz Rosłan nie chciał dbać o drogi bo na tym oszczedzał czyli
oszczedzał na państwa zdrowiu i dobrze że nikomu nic sie nie stało. Pieniadze natomiast trafiały do BCK zaoszczedzone w tak Hańebny sposób

3. Biłgoraj stracił na budowie Hali Sportowej Osir kilka milionów przez pośpiech i nieroztropność Janusza Rosłana. Fajnie że hala jest ale
wyborco przez to musisz placić wieksze podatki poniewaz Janusz Rosłan nie przyzna sie do błedu a stracone pieniadze trzeba gdzieś odnaleźć
najlepiej w kieszeni podatnika podnosząc mu podatki. Tak Janusz Rosłan buduje swój sukces.
4. BUdowa i Remont BCK to czysta fuszerka. Dach przecieka podłoga juz była zrywana i kładziona nowa po kilku tygodniach od otwarcia. Dwa razy
Aneksowano umowe o to aby przedłużyć czas na na oddanie BCK do użytkowania. Dziwne prawda normalny Burmistrz brał by kary umowne. Najgorsze jest
to że Pan Szmit dyrektor BCK i Pani Maryla Olejko (żona Janusza Rosłana) Pobierali wynagrodzenie podczas remontu BCK. A ty wyborco szukałeś
pracy i wiazałeś ledwo końec z końcem kiedy oni mieli pełne geby nic nie robiąc. Zagłosujesz na Rosłna wyborco??
5. Remont zalewu Bojary gdzie miał powstać całkiem nowy zalew a mamy kosmetyczne zmiany a zapłacono za te prace sumy które były przeznaczone na
całkowite odnowienie zalewu.
6. Teraz szkoły które Janusz Zbigniew Rosłan chciał zamknąć ponieważ mało mamy dzieci. Wiec Januszu Zbigniewie Roslanie dobrze wiemy że Prawda ma
drugie dno. Chce pan zamknac szkoły poniewaz Pan swoimi błednymi decyzjami zadłuzył miasto i szuka pan pieniedzy wszedzie tylko nie w własnej
kieszeni. Wyborcy Nauczyciele zagłosujecie na Janusza Roslana. Pamietajcie skreslając karte przy urnie ile Janusz Rosłan wyrządził wam
przykrości próbując was zwalniać.
7. Żona Pana Burmistrza Janusza Rosłana pracując w BCK zarabia około 10 tysiecy zotych. Tak czytałem oświadczenie Burmistrza. Ale Burmistrz Janusz
Rosłan sie sprytnie broni nie powiedział że daje żoni dzieło na wykonanie na tak zwana umowe-zlecenie. Wyborco zagłosujesz na Janusza Rosłana
kiedy on na calego pompuje pieniadze publiczne do kieszeni własnej żony????. Wyborco tam Robi 11 emerytów???. Czy wiesz że oni pobieraja
emeryture i pensje. Szanowny wWyborco czy nie czas aby z tym zrobić porządek???. Każdy z was może zrobic porządek przy urnie wyboczej w najbliższą
Niedziele.
8. Temat Ikei zbulwersował wielu mieszkańcow. Janusz Rosłan odrzucił oferte Ikei bo nie miał terenów pod inwestycje. A ja Zapytam cie Januszu
Zbigniewie Rosłanie co Pan robiłes przez 12 lat ze tych terenów nie wypracowałes????. Jak widzicie jako ojciec Biłgrajan nie zadbał o to aby im
żyło sie lepiej tylko podatki w góre,taki sposób ma łatanie dziury budżetowej. Drodzy Rodzice dzis może wasze dziecko pracowało by w Biłgoraju
a Janusz Rosłan wysłał je na emigracje.
9. Sytuacja przykra i drastyczna bo eksmitował kobiete schorowaną bezprawnie z domu. Zobaczcie ile ma współczucia w sobie Janusz Rosłan.
Zamiast pomóc to szkodzi na zdrowiu mieszkaniców Biłgoraja. Przez eksmisje i to ciezkie przeżycie, doprowadził do tego że tą Panią zabrała
Karetka. Zagłosujesz na Janusza Rosłana???. Pamietaj że jutro moze eksmitować ciebie bo mu sie tak spodoba. Pozwolisz aby Janusz Rosłan cie
eksmitowal???. W najbliższą Niedziele wybory i możesz mu odebrać prawo do eksmitowania schorowanych bezbronnych ludzi.
10.Teraz Kościuszki i 250 usterek. Wyborco jak 250 usterek to słaba jakość wykonania prawda.Skoro słaba jakość to świadczy to o tym że Janusz
Rosłan nie powinien rządzić miastem poniewaz zmarnotrawił publiczne pieniadze na tej ulicy a dodam że w ogóle nie powinna byc robiona bo to droga
wojewódzka. Wyborco zagłosujesz na Janusza Rosłana który marnotrawi publiczne pieniadze. Jak bedzie dalej rządził miastem to na twojej ulicy
może być 500 usterek. Ulica zamknieta a ty nie masz czasu a czas to pieniadz wyborco. Wyborco zagłosujesz na Janusza Rosłana marnotrawiciela
publicznych pieniedzy??? Pamietaj czas to pieniadz a Biłgoraj juz czasu nie ma tak zaniedbał miasto Burmistrz Janusz Rosłan. ON nie ma programu
i powiedział by ci tak ja nie mam programu ale chce rządzić i dalszego uznania.
11.Szkoła podstawowa Nr 3 w Biłgoraju i klasy integracyjne. Jak mozna robic eksperyment na dzieciach chorych. Janusz Rosłan nie ma dzieci ponieważ
uważa że dzieci to samo zło bo drą sie i krzyczął.Pozwolisz na to aby o twoim dziecku decydował Pan Burmistrz Rosłan co nie ma dzieci??.
Mamy wy możecie zdecydowac kto ma decydowac o waszych dzieciach juz w najbliższą niedziele przu urnie pokazmy czerwona kartke bezdzietnemu
Burmistrzowi.
12.Cała awantura o PCK wywołana błednymi decyzjami Janusza Rosłana spowodowała gorszą jakośc usług gdzie chorymi opiekuje sie firma
Telemedicaa. Poraz kolejny jest pokazane jak Janusz Rosłan chce zaoszczedzić na chorych i pielegniarkach w skutek szukanie oszczedności
o błednuch decyzjach. Przez błedne decyzje kilka opiekunek straciło prace i środki do życia. Winny Janusz Rosłan bo swoimy błednymi decyzjami
spowodował dziure budżetowął. Sobie nie odbierze ale innym zabierze środki do życia. Opiekunko zagłosujesz na człowieka Janusza Rosłana który
zabrał ci prace lub próbował dać nizszą stawke na godzine. 5.25 za godzine to niewolnicza stawka. Opiekunko dla Rosłana jestes niewolnikiem i
pamietaj że żona Burmistrza Rosłana zarabia 4100zł brutto= 3060zł na reke + umowy zlecenia = około 10 tysiecy na reke na miesiąc.
Opiekunko pozwolisz na takie praktyki????. Pamietaj w Niedziele najbliższą wybory możesz zmienić Burmistrza Rosłana na nowego.
13.Wiecie Państwo że Janusz Rosłan dostał wyrok sądowy i do niego sie ni dostosował. Miał zapłacić 2 tysiące złotych i nie płacił a co sąd mu
może zrobić. Patrzmy jalka zarozumiałość sąd ma w tyłku. Zapłacił kiedy Sąd wysłał komornika.Prawo ma w Tyłku to co mysli o Biłgorajanach aż
strach pomyśleć.
14 Zlikwidował przedszkole i otworzył nowe o nazwie Junior. Sąd uznał że junior działa niezgodnie z prawem i nakazał zamkniecie Juniora.
Najlepsze jest to co zrobił Janusz Rosłan a natomiast jako dyrektora posadził Mirosława Tujaka człowieka który za kadencji Oleszczaka wyłudził z urzedu miasta
kwote 7 tysiecy na studia bezprawnie. Studiował za ukradzione pieniadze podatników czyli moje i wasze. janusz Rosłan do dzis tych pieniedzy nie
odzyskał a wrecz przeciwnie dał mu nagrode Dyrektora Juniora który powinien byc zamkniety. Na to wychodzi że Janusz Rosłan za Złodziejstwo
nagradza. Junior powinien byc zamkniety a mimo wszystko działa i złodziej Mirosław Tujak w nagrode za defraudacje pieniadza podatnika zarabia dziś
5 tys brutto czyli 3500 na reke. Po tym co mam mysleć o Burmistrzu jaki on jest Janusz Rosłan jak nagradza złodzieja funkcją dyrektora.
Odpowiedź jest prosta jaki jest Burmistrz. Wyborco czy chcesz aby nami rzadzili tacy ludzie dosłownie skorumpowani.W najbliższą Niedziele wybory
Pokaż czerwona kartke za takie praktykiJanuszowi Rosłanowi.
15.Po oddaniu ulicy kościuszzkispadła wieksza ilość deszczu i cała ulica pływała. Ludziom przy kościuszki domy załało.Studzenki były wymieniane
na nowe wiec czemu tyle wody. Poprostu źle wykonana inwestycja. Czas zmarnowany a czas to pieniadz. Wyborco pozwolisz na to aby nasz czas był
marnowany????.
16,Janusz Rosłan zapomniał w jakim kraju żyje i myśli że to Izrael a nie Polska. Organizuje kilka razy w roku Żydowskie świeta a dni Biłgoraja
czy Sylwestra pod Ratuszem nie ma pieniedzy. Koszt Fajerwerków to 3 tys złotych I Rosłan mówi że nie ma .Wyborco ale na otwarcie BCK miał dla
ziecia byłego prezydena Olka 40 rys za wystep na otwarciu. Młodzieży pozwolisz abyś była marginelizowana dalej. wybory już w najbliższą
Niedziele zmienimy gospodarza zaglosuj przeciw szkodnikowi januszowi ROsłanowi.

Dla mnie jest jasne że głoujemy na każdego tylko nie na Rosłana. Jak zaczynał miasto miało 10 milionów długu dzis po podliczeniu nowych
kredytów wynosić bedzie poza 40 milionów zoltych jak doliczymy obsługe kredytów to mozna by powiedzieć że 60 milionów. Tak Wyborco tak gospodarnie.
Wiecie czemu nie powinniście głosować na Janusza Rosłana bo jak przychodzisz do niego na spotkanie to sprytnie patrzy jakie masz buty
i traktuje cie według wartości butów. A ja zapytam jak można traktować człowieka w ten sposób. Chcesz Być traktowany Wyborco jak But
a może jak buc bo tak nas traktuje, W Niedziele głosujemy przeciw Januszowi Rosłanowi. Dziekuje za przeczytanie wyborco.
13 listopada 2014
+144
-37
FI
dbf-549
~ ela  do ~ ZABAWA   to bardzo prawdopodobna rada
13 listopada 2014
+10
-27
GB
a67-657
~ urzędnik  do ~ Lol   dzisiaj pracujemy do 16.00. Tak w czynie społecznym. Żeby ci dokopać.
13 listopada 2014
+17
-32
FR
3ba-545
~ kalim  do ~ ZABAWA   1. Jan Kaczor
2. Benedykt Miszkin
3. Paweł Kudzia
4. Wojciech Smyk
5. Jan Skrok
6. Mirosław Tujak
7. Marian Klecha
8. Ryszard Niespodziewański
9. Marcin Mura
10. Jan Tochman
11. Adam Skakuj
12. Marek Kopacz
13. Regina Rogowska
14. Janusz Wójcik
15. Krzysztof Żbikowski
16. Mirosław Lipiński
17. Tomasz Grabias
18. Tomasz Bednarz
19. Krzysztof Pokarowski
20. Jacek Patro
21. Andrzej Łęcki
13 listopada 2014
+18
-31
PL
f6f-4cc
~ abc   Jeszcze jedna uwaga, pisze Pan:
... na to będą przeznaczone pozyskane środki unijne oraz wkład własny miasta. Tak samo budowa i przebudowa dróg osiedlowych, budowa ścieżek rowerowych.
Od kiedy UE daje środki na drogi osiedlowe?
13 listopada 2014
+25
-35
PL
a3e-2fa
~ Dokładnie   Szeliga zapomniał tym razem Burmistrza opluć. Co się stało?
13 listopada 2014
+28
-44
PL
a3e-2fa
~ Dokładnie  do ~ Lol   Też to zauważyłem. Tak do wczesnych godzin popołudniowych toczy się jeszcze dyskusja normalnych ludzi. Później szeligowcy siadają na kompy i jest totalny spam, wylewanie jadu i pisanie pierdół przez wszystkie Ewy, Zbyszki, Andrzeje itd. Tak będzie zapewne i tym razem.
13 listopada 2014
+25
-30
NL
e98-a81
~ ZABAWA   Typujemy nową radę: MOJE TYPY
1. Jan Kaczor
2. Benedykt Miszkin
3. Paweł Kudzia
4. Wojciech Smyk
5. Jan Skrok
6. Mirosław Tujak
7. Marian Klecha
8. Ryszard Niespodziewański
9. Marcin Mura
10. Jan Tochman
11. Adam Skakuj
12. Marek Kopacz
13. Ryszard Krawiec
14. Piotr Buliński
15. Krzysztof Żbikowski
16. Mirosław Lipiński
17. Tomasz Grabias
18. Tomasz Bednarz
19. Krzysztof Pokarowski
20. Jacek Patro
21. Andrzej Łęcki
13 listopada 2014
+21
-44
PL
f6f-4cc
~ abc   Pan S. najpierw pisze na początku, że wszystkie obietnice na pewo zostaną zrealizowane, a w dalszej części wymienia kilka z nich, ktore chce finansować ze środków unijnych (boisko przy Osir, boisko przy mzs, Pal Wolności, Małpi Gaj).
Jak można mówić że na 100% będą zrealizowane, jak nie wiadomo czy się uda pozyskac środki, a wg mnie co do tych 2 boisk to raczej z UE małe szanse będą, żeby w latach 2014-2020 dostać dofinansowanie na takie rzeczy.
13 listopada 2014
+25
-16
PL
52b-6af
~ bądź odpowiedzialny   Drodzy mieszkańcy nie dajcie się omamić Rosłanowi i Szelidze. To wyborni mówcy i dla władzy powiedzą wam wszystko co tylko chcecie usłyszeć, a po wyborach będą kręcić swoje lody. Dokładnie zdajecie sobie z tego sprawę, ale naiwność ludzka i tak każe wan zagłosować na któregoś z nich. Zagłosujcie w zgodzie z waszym sumieniem pomijając tych kandydatów, chyba że uważacie, że kierunek w jakim zmierza Bilgoraj jest słuszny.
Macie jeszcze dwa dni na zastanowienie się, więc pomyślcie samodzielnie i nie sugerujcie się wielkością i ilością makulatury jaką zostaliśmy zasypani.
13 listopada 2014
+19
-14
PL
d19-abf
~ Kol  do ~ Lol   A co ty teraz robisz, albo się obijasz albo zarabiasz pisząc bzdury.
13 listopada 2014
+40
-3
AT
cfc-e93
~ nie skończą się  do ~ Lol   musimy bronić naszego kochanego miasta przed zgnilizną moralną twojego idola
13 listopada 2014
+26
-40
PL
ffd-d2c
~ a co  do ~ A kiedy poseł wypowie się   to jest ta hierarchia????
13 listopada 2014
+7
-7
JP
ba4-b1c
~ *****   Brawo Panie Pośle wiekszego Bur(del)mistrza to miast nie będzie miało nigdy
13 listopada 2014
+35
-35
PL
873-0ed
~ Lol   Zaraz wyjdą z pracy i skończą się komentarze przeciwne posłowi. Do roboty w urzędzie a nie na internecie.
13 listopada 2014
+36
-23
PL
cf4-9e4
~ do Edyty   A dużo masz znajomych nawiedzonych?
13 listopada 2014
+18
-36
PL
52b-6af
~ A kiedy poseł wypowie się   w temacie "hierachia wartości"??
13 listopada 2014
+23
-33
PL
71a-72f
~ Obiektywny   Jeden i ten sam pisze bzdury na posła Szeligę. Strach w ratuszu bo będzie nowy burmistrz. Idziemy na wybory i popieramy Szeligę.
13 listopada 2014
+37
-40
PL
7ca-dd5
~ rino   P.Bąk ma mój głos- realny.
13 listopada 2014
+49
-22
PL
783-81b
~ Edyta   Głosuje na posła Szeligę. Ja i moja rodzina i znajomi.
13 listopada 2014
+39
-39
FR
7ab-080
~ Szanowny Panie   Pośle audyt to Pan może zrobić w okolicznych agencjach i u cichodajek. Ale myślę, że rekonesans już zrobiony i towar sprawdzony
13 listopada 2014
+37
-36
PL
a9a-b48
~ nn   jeszcze parę dni i spokój
13 listopada 2014
+31
-29
CH
997-92c
~ stop   Stop obłudzie SZELIGI i jego hipokryzji. Moralne zero
13 listopada 2014
+53
-53
PL
ffd-d2c
~ panie pośle   MO?JA PRALKA MA LEPSZY PROGRAM - na twój nawet głupia praczka nie da się nabrać
13 listopada 2014
+23
-36
NL
80b-f6b
~ APEL   zwracam się do Was biłgorajskie kobiety jako żona i matka. Proszę Was o niepopieranie człowieka który nie potrafi docenić swej żony i zdradza ją z przypadkowo spotkaną kobietą oszukiwaną również przez niego. Dajmy odpór brakowi maralności. Wiem jak taka zdrada boli, nie może być na to przyzwolenia
13 listopada 2014
+54
-51
PL
cf4-9e4
~ wyborca   Coś mi tu nie pasuje panie kandydacie-co pan zrobił dla miasta poza wstydem na cały kraj?!
13 listopada 2014
+39
-36
PL
a3e-2fa
~ Pierd@@nięty   Ja i mój pies Azor głosujemy na pana szelige. Wszystkie burki w okolicy i krowa sąsiada też na niego głosują. On wygra w pierwszej turze. Oooooooch nasz guru szeliga!
13 listopada 2014
+30
-39
CH
b74-f81
~ panie pośle   pana obietnice wyborcze będą tak dotrzymane jak przysięga wierności żonie
13 listopada 2014
+68
-56
US
97c-75a
~ Niezależna pl   Tupet posła Szeligi. Po schadzce z prostytutką, z Kancelarii Sejmu wziął zwrot pieniędzy za hotel
A wydawałoby się, że już niewiele może zaskoczyć w polskiej polityce. Tymczasem kulisy skandalu z posłem Piotrem Szeligą, który był szantażowany przez prostytutkę i jej kolegów, powodują, że ręce opadają. „Rzeczpospolita ustaliła że polityk, od tygodnia zawieszony w Klubie Solidarnej Polski, zwrócił się do Kancelarii Sejmu o refundację kosztów pobytu w hotelu, gdzie spotkał się się prostytutką. Wyjaśnienie dla tych, co nie zrozumieli. Drogi Czytelniku, to ty (jako podatnik) byłeś sponsorem „godzinki posła Szeligi.
Poseł Piotr Szeliga z Solidarnej Polski był szantażowany przez kompanów prostytutki, a wplątał się w aferę, bo nie zapłacił kobiecie za "usłu" 200 złotych. Tyle już wiadomo od kilku dni. Na jaw jednak wychodzą nowe okoliczności. I nie wiadomo, czy nie bardziej kompromitujące dla Szeligi.
Dziennikarze "Rzeczpospolitej" ustalili, że do spotkania posła z prostytutką Magdaleną I. doszło 19 grudnia 2012 r. Najwyraźniej jednak nie lubi płacić "za swoje". Nie uregulował honorarium prostytutki, nie chciał też tracić na hotel.
„Poseł Piotr Szeliga przedstawił Kancelarii Sejmu do refundacji faktury z hotelu Luxor w Lublinie za trzy noclegi w grudniu 2012 r. na łączną kwotę 615 zł. Przedstawił też faktury wystawione przez ten hotel za dwa noclegi z września 2012 r. na łączną kwotę 390 zł" poinformowało "Rzeczpospolitą" sejmowe biuro prasowe.
Szeliga pytany przez "Rz" początkowo zaprzeczał, a później zapewniał, że "wystąpił o zwrot kosztów, ale nie w związku ze spotkaniem, ale ważnymi obowiązkami poselskimi". To nie żart. Tak się tłumaczy. A że Szeliga jest członkiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, to może prostytutka naprawdę mu w czymś doradzała.
13 listopada 2014
+50
-46
US
97c-75a
~ Wprost   O konserwatywnym pośle Piotrze Szelidze, byłym już członku Solidarnej Polski zrobiło się głośno kilka tygodni temu, gdy prostytutka oskarżyła go o to, że nie zapłacił jej za usługę. To jednak nie koniec kłopotów z kobietami posła, który jest mężem i ojcem.
Aneta pamięta, że wyróżniał się z tłumu pasażerów na lotnisku Rzeszów Jesionka. Od razu było widać, że to ktoś ważny: ładny garnitur, eleganckie buty i przez cały czas, gdy obsługiwała gości w kawiarni, nie odrywał od niej wzroku. Obserwował każdy mój ruch wspomina Aneta, która była kelnerką w jednym z lotniskowych barów. A gdy wychodził, wręczył mi zapisaną karteczkę. Był na niej numer telefonu i imię Tomek. Aneta nie bardzo potrafi wytłumaczyć, dlaczego do niego zadzwoniła. Może dlatego, że Tomek był z innego świata: zawsze taki elegancki, latał tylko samolotami, ciągle zmieniał numery telefonów i bardzo ciekawie opowiadał. I mówił takie miłe rzeczy, bo umiał dziewczynę komplementować wspomina Aneta.
Że jest kimś ważnym, okazało się już podczas pierwszego spotkania, kiedy pomachał Anecie jakąś tabliczką i powiedział, że dzięki niej wjeżdża na teren Sejmu w Warszawie i nikt go nie może zatrzymać. Powiedział jeszcze, że jest z Biłgoraja. Dzięki temu Aneta szybko znalazła więcej informacji w internecie. Tam przeczytała, że Tomek ma 37 lat, jest niedoszłym księdzem, nauczycielem niemieckiego, ojcem rocznego Piotrusia, mężem Angeliny i naprawdę nazywa się Piotr Szeliga. Jest konserwatywnym posłem Solidarnej Polski, wcześniej PiS i dlatego dość często bywa na lotnisku w Jesionce. Gdy jest w Rzeszowie, zawsze próbuje się umówić z poznaną na lotnisku kelnerką. Podjeżdża swoim granatowym oplem i wywozi w ustronne miejsce do lasu. Albo do luksusowego hotelu Rzeszów (doba kosztuje tam prawie 400 zł, ale za wszystko przecież płaci Kancelaria Sejmu). Potem zwykle odwoził mnie do domu wspomina Aneta.
Jak na członka Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej poseł Szeliga zachowuje najwyższe standardy bezpieczeństwa. E-maile do Anety wysyła z adresu Tomasz Dziss, a SMS-y z osobnego numeru telefonu, który ma tylko dla niej. Tłumaczy, że to dla bezpieczeństwa. Romans trwa do listopada ubiegłego roku. Gdy dziewczyna zrywa kontakt poseł każe jej pokasować SMS-y i nie mówić o niczym chłopakowi, gdyż ma ochronę i może nasłać ABW na mężczyznę.
W rozmowie z Wprost Szeliga twierdzi, że nie znał Anety, ale chwilę po zakończeniu rozmowy wysyła jej nachalne SMS-y. Następnego dnia spotykamy się z parlamentarzystą w galerii handlowej w Warszwie. Przed chwilą klub Solidarnej Polski ogłosił, że rozstał się z Szeligą. To ruch, który miał wyprzedzić kolejną publikację o nim.
Podczas spotkania posłowi trochę pamięć wraca. Twierdzi, że początkowo Anety nie kojarzył. Ale teraz już bardziej kojarzy. Ma ją zapisaną nawet w swoim telefonie poselskim jako "LotniskoAneta”. Pokazuje, że to "LotniskoAneta przysyłało mu wulgarne SMS-y, ale o szczegółach nie będzie wspominał.
13 listopada 2014
+44
-72
PL
873-0ed
~ Lol   Panie pośle popieram.
13 listopada 2014
+67
-45
PL
d3a-339
~ Ewa   Bardzo mądra wypowiedź posła Szeligi. Wygra w pierwszej turze.
13 listopada 2014
+128
-70
Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu bilgorajska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Przy komentarzu niezarejestrowanego użytkownika będzie widoczny jego ZAKODOWANY adres IP. Zaloguj/Zarejestruj się.
REKLAMA
reklama
REKLAMA
REKLAMA

Najpopularniejsze

Ostatnie komentarze

REKLAMA
REKLAMA
 
telRedakcja telefon

533 188 100

alarmSkrzynka alarmowa

alert@bilgorajska.pl

emailRedakcja e-mail

redakcja@bilgorajska.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone bilgorajska.pl Projekt graficzny CePixel wykonanie eball hosting home.pl