Wersja mobilna     +   Dodaj wydarzenie    Dodaj aktualno?ć    Dodaj galerię    Zgło? temat    Dodaj ogłoszenie    Dodaj ofertę  
Przeczytaj:
Rozmiar tekstu:
AAA
BIŁGORAJ Biłgoraj
2018.09.27 12:00 | aktualizacja: 2018.09.27 12:01

Wojna na... argumenty

Już dziś rozpoczynamy dobrze znany naszym czytelnikom cykl artykułów pod hasłem "Wojna na... argumenty", w którym kandydaci na burmistrza Biłgoraja będą odpowiadać na pytania dotyczące najważniejszych dla mieszkańców miasta kwestii. Do wyborów zostały nieco ponad 3 tygodnie. Zachęcamy więc do lektury.
Wojna na... argumenty
Wojna na... argumenty

SONDA

Na którego kandydata na burmistrza Biłgoraja zagłosuje Pan/Pani podczas najbliższych wyborów samorządowych:

Podczas ostatnich wyborów samorządowych przygotowaliśmy dla naszych czytelników cykl artykułów, w którym kandydaci na burmistrza Biłgoraja poruszali najważniejsze kwestie związane z samorządem. Cieszył się on sporą popularnością, dlatego postanowiliśmy pomysł powtórzyć.

Ideą tego cyklu jest publikacja w tym samym czasie wypowiedzi wszystkich kandydatów na burmistrza Biłgoraja. Chodzi o to, by każdy z panów miał dokładnie tyle samo czasu na odpowiedź, nie znając stanowiska pozostałych. Wszyscy kandydaci otrzymują pytania w każdą niedzielę, na sformułowanie odpowiedzi mają czas do środy (długość wypowiedzi została ograniczona do 2,5 tys. znaków, redakcja nie ingeruje w żaden sposób w treść). Publikacja następować będzie w każdy czwartek, aż do wyborów samorządowych.

W pierwszym artykule zachowujemy kolejność alfabetyczną, z każdym następnym artykułem będzie ona zmieniana. Chcemy w ten sposób dać naszym czytelnikom szerszą wiedzę o poglądach, jakie mają kandydaci. Jeśli i Państwo mają swoje sugestie odnośnie kwestii, które powinny zostać poruszone prosimy o napisanie ich w komentarzach. Na pierwszy ogień poszły problemy mieszkańców Biłgoraja.

A pytanie skierowane do kandydatów brzmiało dokładnie tak: "Z jakimi najważniejszymi problemami borykają się mieszkańcy Biłgoraja? Jaki ma Pan pomysł na ich rozwiązanie?". Oto odpowiedzi:

Wojciech Gleń :

Ostatnie lata pokazują że największym problemem miasta jest brak miejsc pracy i nowych firm w naszym mieście, przez co wiele osób emigruje do większych miast oraz za granicę. Chciałbym z pomocą Rady Miasta stworzyć instytucje otoczenia biznesu takie jak Inkubator przedsiębiorczości będący wsparciem dla młodych firm rozpoczynających działalność na terenie miasta, Biłgorajską Radę Biznesu zrzeszająca przedsiębiorców z naszego miasta i powiatu, która pozwoli wspólnie pracować nad zwiększeniem atrakcyjności Biłgoraja. Jednym z większym przedsięwzięć, które chciałbym zrealizować będzie Biłgorajski Park Przemysłowy, którego celem będzie pozyskanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Pozwoli to większym firmom inwestować w naszym mieście i powiecie.

Wraz z ciekawą i dobrze płatną pracą miasto powinno być atrakcyjne pod względem spędzania wolnego czasu. W mieście brakuje również miejsc integrujących mieszkańców takich jak przestrzeń sportowo rekreacyjna będąca interdyscyplinarnym miejscem gdzie będą spotykać się osoby z całego miasta. Miejski plac zabaw, park linowy oraz rozbudowa siłowni Street Workout nad zalewem przyciągnie również osoby z okolicznych miejscowości.

Poza przestrzenią ważne są działania: organizacja imprez oraz promocja Biłgorajskich stowarzyszeń i klubów sportowych, klubów zainteresowań działających w naszym mieście. Gwarantuję wsparcie organizatorów imprez w mieście poprzez wyznaczenie budżetu na realizację na wysokim poziomie imprez takich jak Dni Biłgoraja, Sylwester, Dni Sportu, Zawody sportowe o Puchar Burmistrza.

Chciałbym też zwiększyć wsparcie finansowe dla istniejących klubów sportowych jak i odbudować tradycje sportów motorowych w Biłgoraju.

Wielu mieszkańców narzeka na problemy z parkowaniem. Powinniśmy się przyjrzeć niewykorzystanej przestrzeni aby gdzie to możliwe zwiększyć ilość bezpłatnych miejsc parkingowych bez ingerencji w trawniki i tereny zielone, przede wszystkim w obrębie szkół i przedszkoli aby umożliwić bezpieczne i bezproblemowe odprowadzanie najmłodszych mieszkańców naszego miasta na zajęcia w szkołach i przedszkolach.

Chciałbym również stworzyć osiedlowe świetlice dla dzieci i młodzieży gdzie młodzi mieszkańcy mogli by kreatywnie i ciekawie spędzić wolny czas uczestnicząc w różnych zajęciach i kołach zainteresowań po południu oraz w weekendy.

Głęboko wierzę w to że wspólnie z Państwem, ale także we współpracy z Radą Miasta, Gminą i Powiatem -ciężką, uczciwą pracą i poświęceniem można zrealizować te i inne propozycje.

Jacek Piskorski :

Dobry samorząd to taki, który współtworzą mieszkańcy. Program wyborczy komitetu B.21 to wynik rozmów i konsultacji z mieszkańcami, które będą trwały także po wyborach.

Dla osób niepełnosprawnych problemem są bariery architektoniczne np. wysokie krawężniki. Mieszkańcy osiedli skażą się na zaniedbania w infrastrukturze miasta, na brak chodników i dróg dojazdowych do swoich posesji.

Przedsiębiorcy skarżą się na brak zrozumienia i wsparcia w realizacji przedsięwzięć, które mogłyby zwiększyć rynek pracy i wpływy do budżetu miasta. Dużym problemem okazał się uchwalony Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta, w którym zapisy dla mieszkańców są niejasne i ograniczające ich prawa do dysponowania własnością np. uniemożliwiają nadbudowę budynku czy budowę garażu na własnej działce.

W dramatycznej sytuacji są kluby i stowarzyszenia sportowe. Wielu mieszkańców oczekuje działań zmierzających do uratowania Autodromu. Młodzież narzeka na bardzo słabą ofertę kulturalno-rozrywkową w naszym mieście. Brakuje miejsc, w których mieszkańcy mogliby aktywnie i w dobrych warunkach spędzać wolny czas. Zaniedbane są parki i skwery, które powinny być wizytówką miasta.

Kolejnym problemem jest smog i fetor z oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy skarżą się na brak działań ze strony samorządu, mających na celu przyciąganie inwestorów, którzy stworzyliby dobrze płatne miejsca pracy. Jednak największym zaniechaniem jest brak zrozumienia i rozmów z mieszkańcami o ich problemach i sposobach ich rozwiązywania. Chcę to zmienić.

Mój pomysł na rozwiązywanie problemów, to wsłuchiwanie się w głos Biłgorajan, wspólne wypracowywanie rozwiązań, decyzyjni i odpowiedzialni urzędnicy, kreatywni Radni nie bojący się odpowiedzialności za podjęte decyzje. Będziemy z Państwem rozmawiać. To Państwo będą gospodarzami swego miasta. Ja jako Burmistrz i wybrani przez Państwa Radni będziemy wykonawcami Waszych inicjatyw i propozycji. Teraz tylko od Państwa zależy czy Biłgoraj będzie miastem nowoczesnym, tętniącym życiem, miastem przyszłości dla obecnych i następnych pokoleń. Dlatego proszę o Państwa głos dla siebie i kandydatów na Radnych z listy B.21.

Janusz Rosłan :

Nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie, które z problemów mieszkańców należy uznać za najważniejsze. Dla mieszkańców, którzy nie mają utwardzonej drogi czy oświetlenia ulicznego najważniejsza będzie budowa tej infrastruktury, dla dzieci ze szkoły nr 1 wybudowanie nowej sali gimnastycznej, dla rodzin mieszkających na stancjach, najważniejsze będzie otrzymanie własnego mieszkania. Natomiast problemem, który dotyczy nas wszystkich, jest fatalne powietrze w sezonie grzewczym. Szacuje się, że z powodu zatrutego powietrza rocznie umiera w Polsce - głównie na raka płuc - ok. 50 000 osób, a statystyczny Polak żyje 10 miesięcy krócej. Silnie rakotwórcze substancje powstają przy spalaniu odpadów, zwłaszcza plastików, ale szkodliwe są również spaliny powstające przy spalaniu węgla i drewna - zwłaszcza mokrego (niesezonowanego). Dlatego wprowadzamy na najbliższej sesji uchwałę o dofinansowaniu z budżetu miasta wymiany starych kotłów grzewczych na ekologiczne, spełniające najwyższe normy. Należy również prowadzić działania edukacyjne w przedszkolach, szkołach oraz wśród pozostałych grup wiekowych, zachęcać do korzystania z gazu ziemnego, montażu pomp ciepła, korzystania z ciepła systemowego z ciepłowni miejskiej. Należy informować szeroko o antysmogowych programach rządowych, które właśnie wchodzą w życie.

Po przeprowadzeniu rewitalizacji Placu Wolności należy zająć się również budową dróg osiedlowych, mieszkań komunalnych, rewitalizacją skwerów miejskich. W celu ograniczenia nieprzyjemnych zapachów doskwierających głównie mieszkańcom ul. Krzeszowskiej, należy przystąpić do dalszej modernizacji oczyszczalni ścieków. Część mieszkańców oczekuje przekształcenia ich działek na tereny budowlane. Dlatego też przystąpiliśmy w ubiegłym roku do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a następnie przystąpimy do zmiany planów zagospodarowania.

Piotr Szeliga :

Burmistrz ma służyć Mieszkańcom. Główną bolączką jest brak pracy. Szczególnie dotyka to ludzi młodych. Nieliczni wracają do Biłgoraja po studiach. Z każdej rodziny ktoś pracuje zagranicą. Przez 16 lat burmistrz Rosłan nie podjął skutecznych zabiegów w celu utworzeniu podstrefy ekonomicznej,przyciągnięcia nowych inwestorów do Biłgoraja. Nie powstały duże zakłady pracy, omijały Biłgoraj. Podejmę skuteczne zabiegi w celu utworzenia strefy ekonomicznej w Biłgoraju-terenów inwestycyjnych,przygotuję szereg zachęt dla inwestorów,obniżę podatki dla firm,będę rozmawiał z naszymi przedsiębiorcami, poszukiwał w Polsce i zagranicą inwestorów chcących wybudować nowe zakłady pracy w Biłgoraju. Nie tylko markety,ale zakłady pracy takie jak powstawały w latach 90tych. Gwarantuję uczciwe konkursy w Urzędzie Miasta,szkołach,jednostkach podległych. Ważna jest opieka zdrowotna. Burmistrz Rosłan przez lata nie wypowiadał się publicznie na temat sytuacji w biłgorajskim szpitalu. Będę rozmawiał z przyszłym starostą o tym,aby szpital wrócił pod zarządzanie powiatu. Jeśli powiat nie zechce,trzeba stworzyć spółkę która wydzierżawi szpital i będzie nim zarządzać bez nastawienia na zysk.Wszystkie pieniądze powinny zostać przeznaczone na leczenie,wyższe pensje pielęgniarek,nowe wyposażenie ze środków Ministerstwa. Obniżę stawki za śmieci. Gwarantuję obniżkę do poziomu 8 złotych od osoby za śmieci segregowane. Gwarantuję stabilizację cen wody i ścieków. Nie może być tak,że dzisiaj w Biłgoraju płacimy dużo więcej za usługi komunalne niż mieszkańcy innych miast. Zadbam o bezpieczeństwo budując system miejskiego monitoringu. Uporządkuję parkowanie przy ulicy Kościuszki. Wybuduję żłobek,doposażę istniejące przedszkola i szkoły. Zapewnę uczniom dodatkowe lekcje j.angielskiego. Odbuduję biłgorajski sport - zwiększe dotacje dla klubów sportowych - Łada Biłgoraj,MKS,drużyny basketu i innych.Odbudujemy siatkówkę. Wybuduję dzienny dom pobytu dla Seniorów,zadbam o nich i umożliwię im spędzanie czasu na różnych zajęciach. Zajmę się budową dróg osiedlowych zaniedbanych dotychczas. Wstyd,że przez 16 lat burmistrz Rosłan nie wyremontował chociażby ulicy Sienkiewicza przy szkole i przedszkolu,a nie było problemu z remontem ulicy Widok. Zapewnię darmowy internet w miejskich parkach,na rynku. Zajmę się przebudową basenu i toru kartingowego. W Biłgoraju trzeba dzisiaj zmienić myślenie z tego o sobie,swoim stanowisku do emerytury,na myślenie o potrzebach mieszkańców. Będę wdzięczny za każdy Państwa głos.

red.
REKLAMA
Oceń:
0 głosów
Wojna na... argumenty, 0 out of 5 based on 0 ratings
red. dodany
 
Odsłon: 15086
Dodaj zdjęcie

Waszym zdaniem (23)

Podaj login i hasło:
Login:
Hasło:
Skomentuj na forum:
Zarejestruj się
Jesteś już zarejestrowany na bilgorajska.pl? Zaloguj się
Imie lub nazwa:
Treść komentarza:
Przepisz niebieski tekst z obrazka wyżej:
Na forum istnieje możliwość oceny wypowiedzi, można oddawać głosy pozytywne jak i negatywne.
Najwyżej oceniane komentarze
fala  biedoty z lubelskiego nie stać na "czyste powietrze". Czy Burmistrz przeznacza na opał swoją dwumiesięczną pensje ? (ok 18 tys?) NIE!! Czy Bogaty mieszkaniec wydaje kwoty dwumiesięcznego przychodu? NIE!! dlatego też biedny zarabiający 2 tys nie przeznaczy 4 tys na ciepło w domu!!. OCZYWIŚCIE chciałby palić GAZEM ale będzie palić byle czym aby dzieci miały ciepło. I na tym kończy się ekologia i czyste powietrze! BEZ PRZYZWOITYCH ZAROBKÓW nie będzie niczego. Nawet nie skorzysta z dopłaty za ***** bo to nie jest dla niego priorytet.
27 września 2018
+77
-11
annaw.  Pan Szeliga zdecydowanie najlepiej widzi potrzeby mieszkańców. Mądra i rzeczowa wypowiedź. Bardzo słabo wypadł burmistrz Rosłan. Nie ma pewnie po 16 latach chęci ani pomysłów na Biłgoraj. Pan Szeliga ma mój głos.
27 września 2018
+155
-94
marek75  Ewidentnie burmistrzowi już nie chce się. W gazecie to powspominał sobie wszystko z 16 lat. Mało co zrobił w ostatniej kadencji. Teraz też nie widzi potrzeb wszystkich mieszkańców. Ulic na osiedlach nie zrobi, bo przecież PiS nie da mu kasy na drogi. Rosłan od dawna krytykuje PiS i trzyma z Palikotem. Lepiej zmienić burmistrza na Szeligę. Jest młody i ma zapał. Bardzo ma ciekawy program Szeliga. Niech coś z tego zrobi to będzie dużo lepiej w Biłgoraju.
27 września 2018
+104
-47
Ostatnio dodane komentarze
Stasiu   Ja tam wolałbym aby nowy burmistrz rozumiał słowo pisane i szanował wyroki. Jak w wyroku Sad orzeka, że coś jest niezgodne z prawem to dyrdymały nauczyciela języka obcego są co najmniej dziwne:http://bilgoraj.com.pl/wladze-bilgoraja-wycofaly-skarge-kasacyjna-z-nsa-spolka-junior-dziala-obecnie-w-oparciu-o-uchwale-rady-miasta-z-2012-roku-ktora-zakwestionowal-nik,,4,1,1,13547,n.html
30 września 2018
+7
-2
autochton   Człowiek kandydujący na stanowisko burmistrza powinien, oprócz wielu innych przymiotów, posiadać wysoką kulturę osobistą. Kultura taka przejawia się również w tym, że zwraca się uwagę na swój wygląd. Kandydując na burmistrza należy szanować potencjalnych wyborców a elementem takiego szacunku jest stosowny ubiór. Kreowanie swojego wizerunku w rozchełstanej koszuli i z niechlujnym zarostem jest niedopuszczalne i świadczy o braku kindersztuby i w odczuciu moim, jak i za pewno innych ludzi kulturalnych, dyskwalifikuje kandydata na eksponowane stanowisko.
29 września 2018
+27
-9
Rozsądek   Widzę problem w czytaniu ze zrozumieniem cytuję "Najpierw niech pan ujawni jak zakończył się proces dotyczący sex poczynań!!!" może wskazesz gdzie napisałem że to Szeliga miał proces? Ja napisałem że taki był a kto go miał to wie tylko Pan no i Pan Piotr :)
Panie Piotrze niech pan poda ten wpis i nam kto pisał... Pozostawiam bez komentarza!
A jak się zakończył to chyba wszyscy wiedzą ale z sali sądowej bo był utajniony na prośbę Pana Piotra.
Taniej sensacji nie szukam chce znać prawdę o człowieku który chce piastować publiczne stanowisko a to prawo każdego obywatela.
28 września 2018
+18
-25
rodowitybiłgorajak   Tytułujesz się Rozsądek? Człowieku pisz za siebie a nie za nas mieszkańców. Szukasz taniej sensacji? Nie wiesz jak zakończył się proces? Dlaczego kłamiesz pisząc o procesie sex poczynań? Manipulujesz tanimi chwytami . Pan Szeliga nie miał żadnego procesu. Proces mieli szantażyści i zostali skazani. Jak nie wiesz jak to się skończyło to poczytaj. Panie Szeliga apeluje niech pan poda ten wpis i nam kto to pisał. Kłamstwo trzeba piętnować. To celowo wpisy są bo boją się pana Szeligi wygranej i porządku w Biłgoraju.
28 września 2018
+23
-16
Rozsądek   Zastanawiam się co w moim poprzednim komentarzu zasługuje na minus panie Piotrze :) prawda? A może jej niewygodna forma. Nie uważam że Rosłan to idealny kandydat i że będę na niego głosował ale na mój głos proszę nie liczyć. Nie należę do tych obywateli biłgoraja którzy czytając obietnice oddają ślepo głos wierząc w ich spełnienie. Nie należę też do tych którzy widząc plakat z pięknym zdjęciem rodzinnym widzę tylko obraz!!! Oczekuje od przyszłego kandydata nieskazitelnej JAWNEJ opinii oraz czystych i prawdziwych intencji w które poprostu wątpię :(
28 września 2018
+19
-21
Rozsądek   Czytając wypowiedź pana .ex posła Szeligi zastanawiam się gdzie są granice zdrowego rozsądku. Mieszkańcy biłgoraja to nie ciemnogród a pan wstydu nie masz!!!
Pytam gdzie pana dawny komitet? Czemu ludzie którzy pana poznali w poprzednich wyborach nie firmuja swoją twarzą kolejnej kampanii.
Najpierw niech pan ujawni jak zakończył się proces dotyczący sex poczynań!!! Mieszkańcy powinni znać wynik tego procesu. A pan wtedy może reprezentować Biłgoraj swoim nazwiskiem.
Uważam że miał pan swoje 5 minut i bardzo proszę o znalezienie innego stanowiska niż burmistrz.
Pozdrawiamy
28 września 2018
+22
-20
Stasiu   Lepiej niech napiszą czego nie obiecują to będzie prościej i czytelniej.
28 września 2018
+12
-1
Stasiu   Dziwne, że burmistrz i jego urzędnicy nie wiedział tego samego o spółce Junior świadczącej usługi przedszkolne i musiał mu to sam NSA jasno wyłożyć. Faktycznie 16 lat rządzenia nie gwarantuje wiedzy na dostatecznym poziomie.....
28 września 2018
+9
-5
Kriser   Tak sobie czytam wypowiedzi Kandydatów. I czytam komentarze pod artykułem. Na podstawie lektury dochodzę do jednego wniosku. Każdy, kto bierze udział w wyborach powinien przed skorzystaniem z prawa wyborczego zdać obowiązkowy egzamin ze znajomości zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem tego, jak finansowany jest budżet jednostek samorządowych. Powinno się egzaminować z wiedzy o tym, skąd się biorą pieniądze, na co można je wydawać, czym jest deficyt budżetowy. Taki test należałoby zastosować zarówno w przypadku osób korzystających z prawa wyborczego czynnego, jak i prawa wyborczego biernego. Może programy wyborcze, jak i wypowiedzi głosujących prezentowałyby bardziej rozsądny poziom.
28 września 2018
+16
-3
LBL  do fis25   Widzę, że wcale nie rozumiesz o co chodzi.
Poczytaj ustawę o samorządzie terytorialnym to zrozumiesz.
PGK jako spółka miejska może jak najbardziej świadczyć usługi podmiotom spoza miasta. Tak samo szpital jako spółka utworzona przez POWIAT może świadczyć (i nawet musi) usługi pacjentom spoza powiatu.
/
Chodzi o to, że miejska spółka może zostać utworzona tylko do realizacji zadań własnych gminy, a takimi są odbiór odpadów, czy dostarczanie wody. Prowadzenie szpitala nie jest zadaniem własnym gminy i dlatego miasto nie ma prawa założyć spółki która mogła by wziąć szpital w dzierżawę. Tak samo jak miasto nie może założyć spółki która wybuduje i będzie prowadzić supermarket.
Miasto ma swoje zadania, powiat swoje. Tak samo miasto nie prowadzi szkół ponadgimnazjalnych, bo to zadanie powiatu, a powiat nie może prowadzić szkół podstawowych, bo to zadanie miasta.
Tak więc jeszcze raz mówię, gdybanie o przejęciu szpitala powiatowego przez miasto to zwykłe bajki niemożliwe do zrealizowania, bo nie pozwala na to obowiązujące prawo.
28 września 2018
+12
-1
fis25   ale ty nie umiesz liczyć... basen w Janowie został wybudowany w całości łącznie z grotą solną suną salami fitness kręgielnią i gastronomią a w Biłgoraju Basen już stoi jest na ulicy Cegielnianej więc nie potrzeba 14 mln druga rzecz ze 250tys razy 16 lat to jakiś kapitał jest plus powiat można jeszcze z wójtami porozmawiać a kasa się z biletów zwróci czego nie można powiedzieć o muzeum... a teraz dodaj do tego jeszcze to co już mieszkańcy Biłgoraja wpłacili przez te kilka lat do Basenu w Janowie
28 września 2018
+11
-2
annaw.  do mieszkaniec 1984   Ja nie mam nic wspólnego z panem Szeliga, ani to moja rodzina ani znajomy. Piszę co myśle. I na niego zagłosuje. Nie dajmy się ogłupić że nic nie da się. Wszystko da się tylko musi być nowy burmistrz który tego chce. Nie w rok, niech zrobi w 5 lat i zmieni miasto, ale może zmienić wiele rzeczy. Cenę śmieci też obniżają inne miasta i dobrze że pan Szeliga chce obniżyć.
28 września 2018
+16
-14
fis25  do LBL   do LBL -- PGK Biłgoraj to też spółka miejska a ma odbiorców poza miastem i ceny ma tańsze wiec wychodzi na to że można i się da..
Co do basenu, skoro miasto może dofinansować remont muzeum na kwotę 250tys które jest powiatu to jaki problem wspólnie zrobić coś z basenem i rodzice z dziećmi nie będą jeździć do Janowa tylko u nas zapłacą za bilet i kasa zostaje
28 września 2018
+21
-1
mieszkaniec 1984   annaw. Jakby mój rodzony brat startował na burmistrza to też bym tak pisał. Niestety Twój brat też słabo wyszedł obiecując coś co jest niemożliwe. W polityce nic nie wniósł dla społeczeństwa to tym bardziej w naszym mieście się nie sprawdzi.
28 września 2018
+8
-10
LBL   "Jeśli i Państwo mają swoje sugestie odnośnie kwestii, które powinny zostać poruszone prosimy o napisanie ich w komentarzach."
/
No to ja mam pytanie:
/
Proszę przedstawić źródło z którego zostaną sfinansowane punkty programu wyborczego (obietnice).
28 września 2018
+14
-8
Bilgo   miejsca pracy tworzą pracodawcy, nie burmistrz ani władze - ale władze mogą wspierać przedsiębiorców i pomagać lokalnemu społeczeństwu a nie utrudniać...
burmistrz i radni powinni pomagać ludziom, po to na nich głosujemy - nie po to żeby im żyło się lepiej...
jak mi kandydat może zapewnić prace? przecież w urzędzie miasta stanowiska obstawione...
27 września 2018
+10
-8
Losowy   Jaki brak miejsc pracy, co oni za przeproszeniem pi******... BRW i jego odłamy szukają ludzi do pracy, markety szukają ludzi do pracy. Drodzy kandydaci ogarnijcie się... może zamiast robić nowe miejsca pracy dołożycie kilka złotych od siebie i nikt stąd nie będzie wyjeżdżać.
Dziękuję dobranoc.
27 września 2018
+11
-12
rodowitybiłgorajak   Wypowiedź Rosłana przekreśla jego szanse na wygraną. Widać brak zapału i brak pomysłu. Piskorski też słabiutki. Zmiana burmistrza jest pewna. Najlepsze wypowiedzi to zdecydowanie Szeliga, za nim Gleń.
27 września 2018
+38
-26
LBL   I znowu te brednie o szpitalu.
W jaki sposób chce Pan obejść istniejące prawo?
Spółka miejska (komunalna) może prowadzi tylko działalność w zakresie zadań własnych gminy, jakie one są to polecam poczytać odpowiedni akt prawny. Zadaniem własnym gminy nie jest prowadzenie szpitala. To jest zadaniem powiatu. Tak więc NIE MA! możliwości przejęcia przez miasto szpitala.
/
Gwarantowana opłata za śmieci 8zł. Też ciekawe.
Czy słyszał Pan o ustawie o utrzymaniu czystości w gminach (potocznie ustawa śmieciowa)? Mówi ona między innymi, że system gospodarowania odpadami ma się samofinansować. Co oznacza po prostu, że gmina ma zebrać tyle od mieszkańców, żeby wystarczyło na wywóz odpadów. Nie może zbierać więcej niż kosztuje realnie system gospodarowania odpadami i na tym zarabiać, ale nie może też finansowa tego systemu z budżetu. Finansować mają go mieszkańcy z opłat śmieciowych.
Jeśli obecnie przy opłaci 11 zł system się mniej więcej samofinansuje, to jak to ma działać przy zmniejszeniu wpływów z tej opłaty o 27%?
Oczywiście teoretycznie można obiecać te 8zł, a resztę dopłacać z budżetu, ale było by to raczej niezgodne z prawem, a po drugie to budżet nie jest z gumy i żeby dać takie dopłaty to z innej kategorii trzeba zabrać.
/
Przebudowa basenu i autodromu. Jak niby burmistrz ma się brać za przebudowę, jeśli te obiekty nie należą do miasta. Może co najwyżej nakłaniać powiat do podjęcia jakichś działań i ewentualnie je częściowo dofinansować.
/
Dzienny domu pobytu? Trochę spóźniona obietnica, bo miasto załatwiło już dofinansowanie na jego budowę i utrzymanie. Ktokolwiek nie zostanie burmistrzem to zostanie on zbudowany.
/
Darmowe wifi?
Halo! Mamy 2018 rok i każdy kto chce skorzystać z mobilnego internetu ma pakiet w komórce czy laptopie za grosze, albo nawet. Już w gminie porobili na wsiach te hotspoty i nikt z tego nie korzysta. A co do Biłgoraja to z tego co wiem to jest publiczne wifi na rynku i nad zalewem zrobione kilka lat temu przez województwo.
Poza tym przecież istnieje ogólnokrajowy bezpłatny dostęp do internetu realizowany przez Aero2.
Taka obietnica miała by sens, ale gdzieś w 2006 roku. Od tego czasu świat trochę poszedł do przodu ;)
27 września 2018
+35
-34
marek75   Ewidentnie burmistrzowi już nie chce się. W gazecie to powspominał sobie wszystko z 16 lat. Mało co zrobił w ostatniej kadencji. Teraz też nie widzi potrzeb wszystkich mieszkańców. Ulic na osiedlach nie zrobi, bo przecież PiS nie da mu kasy na drogi. Rosłan od dawna krytykuje PiS i trzyma z Palikotem. Lepiej zmienić burmistrza na Szeligę. Jest młody i ma zapał. Bardzo ma ciekawy program Szeliga. Niech coś z tego zrobi to będzie dużo lepiej w Biłgoraju.
27 września 2018
+104
-47
Drakkar   Jak się okazuje, mieszkańcy Biłgoraja nie są zainteresowani tym sposobem ogrzewania. Ponad 1 tysiąc domów ma zainstalowane ogrzewanie gazowe. Jednak w ostatnim czasie 900 domów zrezygnowało z tej formy ogrzewania. Powód jest prosty jest to zbyt kosztowne w porównaniu z tradycyjnym ogrzewaniem węglem czy drewnem.
https://gazetabilgoraj.pl/ogrzewaj-dom-gazem/
Czyste palenie węglem i drewnem
http://czysteogrzewanie.pl/
27 września 2018
+17
-0
fala   biedoty z lubelskiego nie stać na "czyste powietrze". Czy Burmistrz przeznacza na opał swoją dwumiesięczną pensje ? (ok 18 tys?) NIE!! Czy Bogaty mieszkaniec wydaje kwoty dwumiesięcznego przychodu? NIE!! dlatego też biedny zarabiający 2 tys nie przeznaczy 4 tys na ciepło w domu!!. OCZYWIŚCIE chciałby palić GAZEM ale będzie palić byle czym aby dzieci miały ciepło. I na tym kończy się ekologia i czyste powietrze! BEZ PRZYZWOITYCH ZAROBKÓW nie będzie niczego. Nawet nie skorzysta z dopłaty za ***** bo to nie jest dla niego priorytet.
27 września 2018
+77
-11
annaw.   Pan Szeliga zdecydowanie najlepiej widzi potrzeby mieszkańców. Mądra i rzeczowa wypowiedź. Bardzo słabo wypadł burmistrz Rosłan. Nie ma pewnie po 16 latach chęci ani pomysłów na Biłgoraj. Pan Szeliga ma mój głos.
27 września 2018
+155
-94
Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu bilgorajska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Przy komentarzu niezarejestrowanego użytkownika będzie widoczny jego ZAKODOWANY adres IP. Zaloguj/Zarejestruj się.
reklama
REKLAMA

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
29 lipca 2022 Biłgoraj
Zmiany kadrowe w biłgorajskiej straży
Lubelski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Grzegorz Alinowski z dniem 1 sierpnia 2022 r. powierzył pełnienie obowiązków komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju bryg. Dariuszowi Gęborysowi.
w środę, godzina 11:00 Andrzejówka
Poszukiwania 17-latki zakończone
w niedzielę, godzina 12:01 Luchów Górny
Śmiertelny wypadek z udziałem pieszego
29 lipca 2022 Biłgoraj
Zmarł Bogdan Zwoliński
W piątek 29 lipca otrzymaliśmy wiadomość o śmierci Bogdana Zwolińskiego, wieloletniego komendanta Straży Miejskiej w Biłgoraju.
dzisiaj, 13:07 Biłgoraj
Slam Drinkers na Mistrzostwach Polski 3x3
dzisiaj, 10:22 Biłgoraj
Wszystkiego było za dużo
31 lipca 2022 Księżpol
W Księżpolu odkryto kapsułę czasu sprzed 170 lat
W pierwszej połowie lipca w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Księżpolu dokonano cennego odkrycia. W trakcie prac remontowych w prezbiterium odkryto kapsułę czasu.
w piątek, godzina 18:49 Biłgoraj
Znalezione pieniądze czekają na właściciela
dzisiaj, 07:45 Biłgoraj
Piknik nad zalewem [NOWE ZDJĘCIA]
1 sierpnia 2022 Biłgoraj
Biłgorajanie uczcili powstańców
1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Słabo uzbrojone oddziały powstańcze prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją po 63 dniach. W 78. rocznicę tych wydarzeń hołd bohaterom oddali mieszkańcy Biłgoraja i okolic.
dzisiaj, 10:34 Biłgoraj
Mieszkaniec Biłgoraja odzyskał gotówkę
w niedzielę, godzina 21:28 Górecko Kościelne
Brathanki gwiazdą 25. Festiwalu Maryjnego w Górecku [WYNIKI]
w środę, godzina 08:45 Tarnogród
Zabytki archeologiczne w tarnogrodzkim parku
W centrum Tarnogrodu realizowany jest ostatni etap projektu pn. "Rewitalizacja w Gminie Tarnogród" polegającego na przebudowie Parku Miejskiego. W trakcie prac remontowych odkryte zostały zabytki archeologiczne.
w sobotę, godzina 19:43 Potok Górny
Bitwa na regionalne smaki
w niedzielę, godzina 13:35 Biłgoraj
Miłośnicy biegania i jazdy na rowerze wystartowali w biłgorajskim duathlonie
dzisiaj, 10:16 Biłgoraj
Uciekł z miejsca zdarzenia. Już został doprowadzony do prokuratury
Do tragicznego wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę w Luchowie Górnym. Kierujący mercedesem najechał na leżącego na jezdni 36-latka. 23-letni kierujący w niedzielę został doprowadzony do prokuratury. Postawiono mu zarzut nieudzielenia pomocy.
w sobotę, godzina 08:17 Turobin
Setne urodziny mieszkańca gminy Turobin
w piątek, godzina 11:40 Powiat
Co? Gdzie? Kiedy?
24 lipca 2022 Biszcza
"Lato z TVP3" z Biszczy
W niedzielne popołudnie 24 lipca, gminę Biszcza odwiedzała ekipa TVP 3 w ramach cyklu "Lato z TVP 3". Dziennikarze relacjonowali odbywający się nad zalewem ekopiknik "Naturalnie Lubelskie", ale także przekazanie samochodu dla miejscowej straży pożarnej.
w środę, godzina 13:16 Kolonia Sól
110. urodziny Agnieszki Strzałki
w czwartek, godzina 12:23 Margole
Zderzenie pijanych rowerzystów
 
telRedakcja telefon

533 188 100

alarmSkrzynka alarmowa

alert@bilgorajska.pl

emailRedakcja e-mail

redakcja@bilgorajska.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone bilgorajska.pl Projekt graficzny CePixel wykonanie eball hosting home.pl