Wersja mobilna     +   Dodaj wydarzenie    Dodaj aktualność    Dodaj galerię    Zgłoś temat    Dodaj ogłoszenie    Dodaj ofertę  
Przeczytaj:
Rozmiar tekstu:
AAA
BIŁGORAJ Biłgoraj
2018.10.11 12:00 | aktualizacja: 2018.10.11 12:00

Wojna na... argumenty - cz. III

W przedostatnim artykule z cyklu "Wojna na... argumenty" postanowiliśmy poruszyć kwestię budżetu Biłgoraja. Kandydaci na stanowisko burmistrza tym razem mieli za zadanie wypowiedzieć się na temat kształtu przyszłorocznego budżetu, ale również planowanego deficytu. Jak sobie poradzili?
Wojna na... argumenty - cz. III
Wojna na... argumenty - cz. III

W naszym cyklu "Wojna na... argumenty" wracamy do spraw związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem miasta. W tym tygodniu kandydaci na urząd burmistrza Biłgoraja mieli za zadanie wypowiedzieć się w kwestii kształtu przyszłorocznego budżetu - to od tego zależy jakie inwestycje będą realizowane, a także jakie kwoty będą przeznaczane na konkretne zadania takie jak oświata, czy gospodarka komunalna.

Pytanie skierowane do kandydatów brzmiało: "Za kilka tygodni Biłgoraj będzie miał nowy budżet na 2019r. Jaki kształt powinien on mieć (czy na jakieś działy powinny być zapisane większe kwoty)? Jakie najważniejsze inwestycje lub zadania powinny być w nim zawarte (źródła finansowania)? Czy dopuszcza pan zwiększenie deficytu, by możliwe było wykonanie zadań, które nie były bez takiego ruchu możliwe do zrealizowania?".

Oto co odpowiedzieli:

Janusz Rosłan:

Pomimo, iż budżet miasta ma charakter roczny, to jednak nasza polityka zaspokajania potrzeb mieszkańców obejmuje zawsze dłuższą perspektywę. Oczywiście możliwe są modyfikacje planów, zwłaszcza gdy pojawiają się możliwości pozyskania środków zewnętrznych, zwłaszcza UE, na dofinansowanie różnych inwestycji.

Podstawowym celem była dotychczas przebudowa głównych ulic, dzięki czemu poruszamy się dość sprawnie po mieście i nie musimy znosić obecności ciężkich samochodów w centrum. Następnie zajęliśmy się poprawą jakości naszego życia, a więc budową bazy sportowo rekreacyjnej (hala, boiska, bieżnia, skatepark, zalew) oraz modernizacją Biłgorajskiego Centrum Kultury. W latach 2008-2017 wydaliśmy na inwestycje kwotę ponad 267 mln zł, zaś nasze zadłużenie na koniec 2017 r. wyniosło jedynie 18,3 mln zł. Chciałbym podkreślić, że budżet na 2019 rok będzie kontynuacją dotychczasowej polityki. Absolutnym priorytetem jest rewitalizacja Placu Wolności oraz budowa Centrum Usług Społecznych w miejscu dawnej szkoły muzycznej. Obecnie czekamy na decyzję w sprawie dofinansowania tego zadania kwotą 11 mln zł. Równocześnie chciałbym kontynuować realizację zadań związanych z poprawą warunków życia w najbliższym otoczeniu. Stąd nasze hasło wyborcze "Czas na osiedla". Mamy gotowe lub znajdujące się na końcowym etapie projektowania dokumentacje ulic: Sienkiewicza, Partyzantów, Parkowej, Korczaka, Sokołowskiego oraz bocznej Krzeszowskiej. Ich budowa może być dofinansowana z programów rządowych. Mamy dokumentację nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1. W 2019r. przebudujemy ul. Ks. Samoleja, a wspólnie z Powiatem w 2019 r. wybudujemy rondo na skrzyżowaniu ulic Lubelskiej i Nadstawnej. Nie wolno zapominać o potrzebach społecznych, w tym o oczekiwaniach w zakresie podwyżek płac, poprawy warunków funkcjonowania oświaty, pomocy osobom najuboższym objętym opieką MOPS oraz rosnących potrzebach w zakresie sportu i kultury. Priorytetem naszego działania winny być przedsięwzięcia mające na celu poprawę jakości powietrza w mieście. Jest to w chwili obecnej najbardziej "palący" problem, dotyczący nas wszystkich. Musimy dbać o zdrowie obecnych i przyszłych pokoleń.

Na ostatniej sesji, Rada Miasta Biłgoraj podjęła uchwałę, na mocy której dofinansujemy z budżetu wymianę ponad 100 źródeł ogrzewania. Miejmy nadzieję, że działania te, jak również programy rządowe odniosą skutek.

Odnosząc się natomiast do kwestii dopuszczenia zwiększenia deficytu, to uważam, że kredyty można zaciągać wówczas, gdy bilans jest korzystny dla miasta. Jeżeli dzięki kredytowi w wysokości 1 mln zł można pozyskać 10 mln z UE, to takiej szansy nie można zmarnować.

Piotr Szeliga:

Budżet powinien zawsze uwzględniać wszystkie potrzeby mieszkańców Biłgoraja. Należy uwzględnić potrzeby dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Budżet powinien stymulować rozwój miasta zarówno gospodarczy jak i zapewniać lepsze i dogodne życie mieszkańcom np. poprzez budowę dróg osiedlowych. Tworząc budżet należy uwzględnić dochody własne miasta, możliwość pozyskania środków zewnętrznych - dotacji EU, środków z programów rządowych i innych. Musimy znać planowane kwoty subewncji, kwoty z planowanych podatków, opłat lokalnych i kwoty dotacji. Burmistrz planując budżet powinien konsultować go z radnymi i mieszkańcami. Odejdę od wysokich podatków, pragnę zapisać niższe podatki np. od środków transportowych, aby przyciągnąć nowe firmy do Biłgoraja. Niech wszyscy płacą mniej, niech będzie więcej podatników, tak aby wpływy do budżetu były wyższe. W ostatnich latach podatki dla mieszkańców były podwyższane, a brakowało pomysłów na przyciągnięcie nowych inwestorów, nowych podatników. Wprowadzę Kartę Biłgoraj plus, zachęcającą do zameldowania w Biłgoraju i płacenia tu podatków. W zamian każdy zameldowany posiadacz tej karty, płacący podatki w Biłgoraju otrzyma od miasta zniżki na korzystanie z BCK, OSiR, zniżki w żłobku i przedszkolu, zaproszę do programu przedsiębiorców. W nowym budżecie należy zapisać pieniądze na budowę dróg osiedlowych - Sienkiewicza, Partyzantów i innych. Należy szybko powalczyć o programy rządowe na budowę dróg i otrzymać wysokie dofinansowania do budowy dróg. Przeznaczę większe kwoty na oświatę, dodatkowe zajęcia z j. angielskiego dla dzieci, lekcje szachów. Trzeba zwiększyć kwoty na opiekę społeczną i pomoc rodzinom. Trzeba zwiększyć dotacje na sport - kwoty dla klubów i stowarzyszeń sportowych muszą ulec znacznemu zwiększeniu. Należy postarać się o budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus, szczególnie dla uboższych i wielodzietnych rodzin. Trzeba poszukać inwestorów i w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego zachęcić ich np. do przebudowy toru kartingowego. Należy podnieść zarobki urzędnikom UM, pracownikom jednostek podległych. Należy w budżecie wygospodarować pieniądze, które wraz ze środkami zewnętrznymi umożliwią budowę miejskiego systemu monitoringu. Więcej nowych podatników z niższymi podatkami, to większe wpływy podatkowe i dodatkowe pieniądze na nowe inwestycje. Nie jestem zwolennikiem zwiększania deficytu. Finansami miasta należy zarządzać racjonalnie, bo obecny burmistrz zadłużył miasto aż na 17 milionów złotych.

Wojciech Gleń:

Od wielu lat wspólnie z rodziną prowadzę firmę która zatrudnia wiele osób,dzięki czemu od najmłodszych lat uczyłem się jak rozsądnie zarządzać pieniędzmi i jak wykorzystywać je optymalnie dla rozwoju przedsiębiorstwa. Zdaję sobie sprawę z różnic między prowadzeniem działalności gospodarczej a Zarządzaniem Miastem czy przygotowaniem wydatków miejskich oraz proporcji obu zagadnień gdyż Budżet Miasta to łączenie i zaspokojenie podstawowych potrzeb całej społeczności.

Przypomnę, że na budżet miasta składają się dochody bieżące i dochody majątkowe, dotacje celowe, koncesje i min. dochody z różnego tytułu opłat. Zaś na wydatki budżetowe składają się głównie wydatki bieżące i majątkowe.
Korzystne byłoby oczywiście gdyby budżet był zrównoważony, tak aby wydatki nie przekraczały dochodów.

Jest to rozwiązanie modelowe i takiego oczekiwałbym na rok 2019.

Zdaję sobie jednak sprawę z tego,że tak jak w budżecie firmy trzeba brać pod uwagę realia. Zwiększając wydatki, trzeba myśleć i planować przede wszystkim podniesienie dochodów- można to osiągnąć poprzez pozyskanie nowych inwestorów, a przez to zwiększyć wpływy z tytułu podatków i nowych miejsc pracy .

Jeśli chodzi o moją wizję przyszłorocznego budżetu, to trzeba po pierwsze przyjrzeć się wszystkim wydatkom i wpływom i trzeba je gruntownie przeanalizować. Może się okazać, że część środków można spożytkować lepiej, korzystniej. Ja widziałbym na pewno zwiększenie środków na inwestycje w tereny przemysłowe oraz oświatę, np. na zajęcia pozalekcyjne, na
sport -w tym wzmocnienie klubów sportowych oraz pozyskiwanie terenów inwestycyjnych.

Jeśli chodzi o najważniejsze zadania budżetu 2019 roku i lat przyszłych, to z pewnością jest to infrastruktura drogowa na osiedlach i obrzeżach miasta.

Do tej pory największe inwestycje dotyczyły głównych ciągów komunikacyjnych-nadszedł jednak czas by drogi osiedlowe, prowadzące do posesji Biłgorajan były na miarę XXI wieku. Źródłem finansowania będą programy krajowe. A będące u władzy Prawo i 
Sprawiedliwość, które popiera moją kandydaturę, jest gwarantem synergii pomiędzy samorządem, a rządem.

Myślę że konieczne może być zwiększenie deficytu przy dużej ilości inwestycji, jednak warunkowane jest ono tym, że środki deficytu muszą zostać racjonalnie zagospodarowane i przyczynią się do zwiększenia budżetowych wpływów w najbliższej perspektywie-w inwestycjach które przyniosą korzyści. Jestem przekonany, że Miasto z 
ponad 100 mln budżetem, mądrze zarządzane będzie stać na inwestycje i rozwój.

Jacek Piskorski:

Budżet miasta stanowią dochody i wydatki. Jest on przyjmowany przez Radę Miasta w formie uchwały budżetowej, stanowiącej podstawę gospodarki finansowej miasta. O jego kształcie decyduje bezpośrednio Rada Miasta. Burmistrz przedstawia jedynie projekt budżetu, nad którym pracuje Rada i to ona ostatecznie uchwala budżet. Dlatego zadania i inwestycje w nim zawarte muszą być uzgodnione bezpośrednio z Radnymi. Uważam, że mieszkańcy miasta również powinni mieć wpływ na kształt budżetu. Dlatego jestem za zwiększeniem środków na budżet obywatelski. W tej formie mieszkańcy bezpośrednio decydują jakie zadania i inwestycje są dla nich ważne i które ich zdaniem powinny być zrealizowane. Podstawą planowania budżetu jest określenie najbardziej pilnych i oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Jedną z nich jest rewitalizacja bardzo zaniedbanego Placu Wolości. Zamierzam ją zrealizować w pierwszej kolejności. Od wielu lat mieszkańcy osiedli czekają na swoje drogi i chodniki. Dalszej rozbudowy wymaga baza rekreacyjno-sportowa. Należy stworzyć kompleks, z którego z przyjemnością będą korzystać mieszkańcy Biłgoraja i osoby spoza miasta. Taka inwestycja będzie w przyszłości przynosiła dochody i stworzy miejsca pracy. Większych nakładów oczekują stowarzyszenia turystyczne, rekreacyjne oraz kluby sportowe. Rewitalizacji wymaga Park Nowakowskiego, Skwer Saski oraz doliny rzek - Białej i Czarnej Łady. Te miejsca pragnę przywrócić mieszkańcom, żeby mogli bezpiecznie i przyjemnie spędzać wolny czas. Duża grupa mieszkańców oczekuje przywrócenia świetności Autodromu. Tutaj, oprócz finansów potrzebna będzie współpraca z Powiatem. Na te i wiele innych zadań i inwestycji potrzebne są pieniądze. Zamierzam je pozyskać poprzez dokonanie audytu funkcjonowania jednostek samorządowych oraz Urzędu Miasta. Należy zracjonalizować wydatki bieżące, pozyskiwać jak najwięcej środków z programów krajowych i unijnych, współpracować z przedsiębiorcami, przyciągnąć inwestorów zewnętrznych w celu stworzenia dobrze płatnych miejsc pracy a co za tym idzie większych wpływów do budżetu miasta. Nie są to zadania i inwestycje tylko na budżet 2019. To wizja Komitetu B.21 na rozwój i ożywienie Biłgoraja w ciągu najbliższych 5 lat kadencji, którą chcę kontynuować przez kolejne 5 lat. Uważam, że wspólnie z Radą Miasta i mieszkańcami zrealizujemy nasz program. Natomiast Biłgoraj stanie się miastem, w którym z dumą i przyjemnością się mieszka i do którego przyjeżdża się ze względu na wiele atrakcji.

red.
REKLAMA
Oceń:
0 głosów
Wojna na... argumenty - cz. III, 0 out of 5 based on 0 ratings
red. dodany
 
Odsłon: 4172
Dodaj zdjęcie

Waszym zdaniem (12)

Podaj login i hasło:
Login:
Hasło:
Skomentuj na forum:
Zarejestruj się
Jesteś już zarejestrowany na bilgorajska.pl? Zaloguj się
Imie lub nazwa:
Treść komentarza:
Przepisz niebieski tekst z obrazka wyżej:
Na forum istnieje możliwość oceny wypowiedzi, można oddawać głosy pozytywne jak i negatywne.
Najwyżej oceniane komentarze
monika.kret4  Pamiętajcie Głosując na Szeligę będziemy mieli Tanie śmieci jak w Stalowej Woli. Tam Obniżyli z 12 na 7 zł i się dało a większe miasto więc i u nasz się da a ci ludzie z MPGK kłamią bo są w układach z Januszem Rosłanem.
http://bilgoraj.com.pl/smieci-w-bilgoraju-za-8-zl,,4,11,11,1,21021,n.html
11 października 2018
+100
-50
Urzędnik  Janusz Rosłan ten zły człowiek dał odprawę wiceburmistrzowi Michałowi Decowi aż 60 tys zł po czym ten przeszedł na emeryturę a później przyjął go z powrotem do pracy. Czy to nie jest legalna kradzież pięniędzy przez tych złych ludzi???!!!
11 października 2018
+96
-48
kowal7012  Janusż Rosłan zapomniał powiedzieć że dał odprawę też swojej żonie Maryli. Janusz Ile tam tego jej dałeś co. Decowi dałeś 50 tys lekką ręką. Janusz Rosłan w urzędzie stworzył Państwo w Państwie. Głosując na Rosłana głosujesz na człowieka który krzywdzi ludzi swoimi decyzjami. Dał odprawe Decowi cztery miesiące przed końcem kadencji więc wiadomo że Dec go sam o to poprosił bo jak przyjdzie Nowy burmistrz to dostał by dec kopa w duupe i sajo nara. Rosłan przyznaje że się wypalił to po co Kandudujesz jak się wypaliłeś przez 16 lat.
11 października 2018
+86
-40
Ostatnio dodane komentarze
Stasiu   Przeczytałem uważnie i widzę, ze tylko jeden z kandydatów poruszył sensownie, kwestię tego pod jakim warunkiem warto nadal zadłużać miasto. Dla obecnego burmistrza korzyść z zadłużania ma polegać na tym, że na 1 mln wydatku można zadłużyć miasto aby dostać 10. I tylko jeden z kandydatów zauważył, że taka inwestycja musi się opłacać tj. zadłużenie tak ale pod warunkiem, że spowoduje zwiększenie wpływów. Przecież te długi ktoś kiedyś musi spłacić.
12 października 2018
+2
-22
Wyborca44   Widzę że CASANOVA już szaleje w sieci i nie tylko...
12 października 2018
+8
-20
marys125   Żyję w Biłgoraju już ponad 71 lat, Widziałem dużo, a nawet bardzo dużo. Znam wszystkich burmistrzów,wiem dokładnie z jakimi problemami spotykali się od dawna.Żeby było dobrze w mieście i miasto się rozwijało, nie wystarczy obiecywać, a trzeba to wykonywać.Ludzie startujący na burmistrza nie mają pojęcia o rządzeniu miastem. To nie rządzenie w domu,czy na gospodarce.Kredyty to normalna rzecz. Pamiętam jak huczano na burmistrza Oleszczaka za Kredyty, a teraz na burmistrza Rosłana. Uważam burmistrza Rosłana za najbardziej kompetentnego i na niego oddam głos. A teraz ten prostaczek co zazdrości tych 16 lat niech zdemontuje tą tablicę co postawił, bo on nigdy takim nie będzie. Jego kultura to pokazuje.
12 października 2018
+14
-19
On19   Nigdy nie zagłosuję na Pjotra Sz. Widziałem jaki był z niego poseł i nie chcę takiego burmistrza.
12 października 2018
+41
-42
NGC 224   Widzę że pisowcy hejterzy opanowali biłgoraj ale o jednym nie wiecie tutaj mieszkają ludzie myślący i mają swoje zdanie. Powodzenia panie Rosłan.
11 października 2018
+27
-31
Grzegorz z Chetyna  do Agnieszka   To i tak masz szczęście. Przecież mogłaś mu tym wózkiem uszkodzić jego piękne autko. Pomyśl tylko, ile mandatów musiał by wypisać na jego naprawę :(
11 października 2018
+5
-3
Grzegorz z Chetyna   Dajcie już spokój. Można się aż porzygać od tej "kiełbasy wyborczej" :(
11 października 2018
+8
-0
Agnieszka   Chciałbym pozdrowić policjanta,który dzisiaj około godz 15 o mały włos nie potrącił mojego synka i mnie na przejściu dla pieszych przy zjeździe z ronda koło Trepsa. Byłam już z wózkiem na przejściu dla pieszych kiedy ów Pan postanowił jeszcze przycisnąć gazu. Później skręcił w ul 3-go Maja i zatrzymał się naprzeciwko PCK. Wracając do samochodu patrzył mi się prosto w twarz z kamienną miną. Piękne białe Subaru,Panie Władzo. O mały włos a zostało by uszkodzone przez matkę z wózkiem na przejściu dla pieszych,więc trzeba było przyspieszyć,prawda?
11 października 2018
+40
-14
autochton   Zasłyszane na mieście:
"Zwykle złodziej kradnie Ci: pieniądze, zegarek, łańcuszek, komórkę, samochód.
Polityk kradnie Ci: szczęście, zdrowie, mieszkanie, wykształcenie, przyszłość, emeryturę, rozrywkę i/lub pracę.
Pierwszy złodziej wybiera Ciebie...
A drugiego złodzieja wybierasz TY...
11 października 2018
+16
-4
kowal7012   Janusż Rosłan zapomniał powiedzieć że dał odprawę też swojej żonie Maryli. Janusz Ile tam tego jej dałeś co. Decowi dałeś 50 tys lekką ręką. Janusz Rosłan w urzędzie stworzył Państwo w Państwie. Głosując na Rosłana głosujesz na człowieka który krzywdzi ludzi swoimi decyzjami. Dał odprawe Decowi cztery miesiące przed końcem kadencji więc wiadomo że Dec go sam o to poprosił bo jak przyjdzie Nowy burmistrz to dostał by dec kopa w duupe i sajo nara. Rosłan przyznaje że się wypalił to po co Kandudujesz jak się wypaliłeś przez 16 lat.
11 października 2018
+86
-40
monika.kret4   Pamiętajcie Głosując na Szeligę będziemy mieli Tanie śmieci jak w Stalowej Woli. Tam Obniżyli z 12 na 7 zł i się dało a większe miasto więc i u nasz się da a ci ludzie z MPGK kłamią bo są w układach z Januszem Rosłanem.
http://bilgoraj.com.pl/smieci-w-bilgoraju-za-8-zl,,4,11,11,1,21021,n.html
11 października 2018
+100
-50
Urzędnik   Janusz Rosłan ten zły człowiek dał odprawę wiceburmistrzowi Michałowi Decowi aż 60 tys zł po czym ten przeszedł na emeryturę a później przyjął go z powrotem do pracy. Czy to nie jest legalna kradzież pięniędzy przez tych złych ludzi???!!!
11 października 2018
+96
-48
Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu bilgorajska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Przy komentarzu niezarejestrowanego użytkownika będzie widoczny jego ZAKODOWANY adres IP. Zaloguj/Zarejestruj się.
REKLAMA
reklama
REKLAMA
REKLAMA

Najpopularniejsze

Ostatnie komentarze

REKLAMA
REKLAMA
w niedzielę, godzina 09:09 Biłgoraj
Gra terenowa w biłgorajskich lasach
Dzięki współpracy Nadleśnictwa Biłgoraj z pasjonatem regionu i organizatorem geocachingu w lasach Jakubem Piechotą wszyscy chętni odwiedzający biłgorajskie lasy mogą wziąć udział w grze terenowej. Do zabawy potrzebny jest jedynie odbiornik GPS lub telefon z taką funkcją.
12 maja 2020 Powiat
Ostrzeżenie IMGW dla powiatu
w poniedziałek, godzina 21:45 Lubelszczyzna
12 nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2
w czwartek, godzina 11:19 Biłgoraj
Jest nowa dyrektor DPS dla Kombatantów w Biłgoraju
W biłgorajskim Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora placówki. Dotychczasowa dyrektor Maria Piętak przeszła na emeryturę. Kto ją zastąpi?
w poniedziałek, godzina 12:16 Zamch
Amatorzy jazdy na podwójnym gazie
w poniedziałek, godzina 11:35 Powiat
Czekają nas burze z gradem
w piątek, godzina 10:01 Biłgoraj
Dyrektor MDK zrezygnowała z pełnionej funkcji
W ubiegłym tygodniu do Zarządu Powiatu wpłynęła rezygnacja dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju Renaty Sochy z pełnionej funkcji. Placówką kierować będzie do końca sierpnia br.
w czwartek, godzina 12:10 Biłgoraj
Komunikat IMGW dla powiatu biłgorajskiego
w poniedziałek, godzina 09:31 Powiat
Będą nowe chodniki
w niedzielę, godzina 11:06 Lubelszczyzna
Wojewoda zmniejsza liczbę łóżek na oddziałach zakaźnych
Wojewoda Lech Sprawka podjął decyzję o ograniczeniu liczby łóżek na oddziałach zakaźnych. Ma to związek ze stabilizującą się sytuacją epidemiczną na Lubelszczyźnie. Których placówek dotyczy decyzja wojewody?
18 maja 2020 Roztocze
Zapomnieliśmy o pandemii?
w niedzielę, godzina 18:23 Lubelszczyzna
13 nowych przypadków zakażenia koronawirusem
14 maja 2020 Powiat
Marcin Kulig p.o. dyrektora zamojskiego WORD
Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą powierzył Marcinowi Kuligowi, radnemu Rady Powiatu Biłgorajskiego pełnienie obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu.
w poniedziałek, godzina 11:01 Kraj
Koncerty i imprezy masowe pod koniec wakacji?
14 maja 2020 Biłgoraj
Kolejne ostrzeżenie meteorologiczne
13 maja 2020 Kraj
III etap odmrażania gospodarki. Podano kluczowe daty
W środowe popołudnie, 13 maja, premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie kolejnego etapu odmrażania gospodarki. Nowe zasady będą obowiązywać od najbliższego poniedziałku. Na co będziemy mogli sobie pozwolić?
w piątek, godzina 12:15 Biłgoraj
Biłgoraj EKO Challenge w DDTVN
w czwartek, godzina 10:31 Lubelszczyzna
Wzrosła liczba zgonów, kolejny przypadek zakażenia w powiecie
17 maja 2020 Biłgoraj
Remont trasy Biłgoraj - Tarnogród opóźniony
Już na początku bieżącego roku miał rozpocząć się remont trasy od Biłgoraja, w kierunku Tarnogrodu, do granicy województwa lubelskiego. Do tej pory żadne prace nie są prowadzone. O wyjaśnienie przyczyn zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
18 maja 2020 Biłgoraj
Burmistrz Biłgoraja dołączył do akcji #hot16challenge2
w sobotę, godzina 12:05 Biłgoraj
Policjanci oddali krew dla chorego kolegi
14 maja 2020 Powiat
Nowy przypadek COVID-19 w powiecie biłgorajskim
W czwartek, 14 maja potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu biłgorajskiego. Łącznie na Lubelszczyźnie zdiagnozowano 399 przypadków COVID-19, w tym 10 w naszym powiecie.
w środę, godzina 11:33 Biłgoraj
Budowa ronda ruszyła
15 maja 2020 Biłgoraj
Zmarł pochodzący z Biłgoraja lekarz. Był zakażony koronawirusem
 
telRedakcja telefon

533 188 100

alarmSkrzynka alarmowa

alert@bilgorajska.pl

emailRedakcja e-mail

redakcja@bilgorajska.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone bilgorajska.pl Projekt graficzny CePixel wykonanie eball hosting home.pl