Wersja mobilna     +   Dodaj wydarzenie    Dodaj aktualność    Dodaj galerię    Zgłoś temat    Dodaj ogłoszenie    Dodaj ofertę  
Przeczytaj:
Rozmiar tekstu:
AAA
BIŁGORAJ
2014.11.12 17:38 | aktualizacja: 2014.11.12 17:39

Dlaczego warto zagłosować na PiS?

Michał Mulawa, jeden z liderów PiS na Zamojszczyźnie, opowiada o szansach jakie stoją przed Lubelszczyzną, konieczności polepszenia infrastruktury transportowej, stworzenia nowych miejsc pracy, jak rodzinie, która powinna być w Polsce chroniona i otaczana opieką.
Dlaczego warto zagłosować na PiS?
Dlaczego warto zagłosować na PiS?

Panie Michale, jest Pan jednym z liderów PiS na Zamojszczyźnie - partii, która ma szansę objąć samodzielne rządy w naszym województwie. Z jakim programem startuje Pan w wyborach?

W swojej działalności w sejmiku województwa chcę położyć nacisk na to co jest najważniejsze dla polskich rodzin. Trzeba zatrzymać katastrofalną falę emigracji naszych mieszkańców oraz wreszcie stworzyć sprzyjające warunki do powstawania nowych miejsc pracy i godnego życia. Dla mnie i dla większości ludzi najważniejszymi sprawami w życiu są ZDROWIE, PRACA i RODZINA. Bulwersującą jest obecna sytuacja, kiedy wiele rodzin, szczególnie wielodzietnych, nie może liczyć na zadowalającą pomoc ze strony państwa, które powinno rodziny CHRONIĆ, WSPIERAĆ i OTACZAĆ OPIEKĄ. Rolą samorządu jest wspieranie rodziców i współfinansowanie edukacji ich dzieci - szczególnie uczniów z rodzin najuboższych. System stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, bezpłatne podręczniki oraz dofinansowanie do zakupu przyborów szkolnych z pewnością będą stanowić znaczną pomoc w domowym budżecie wielu rodzin z dziećmi. Konieczne jest też wdrożenie kompleksowych programów, które poprawią dostępność do dóbr kultury i sportu oraz poprawią warunki życia rodzin. Zapewnienie godnych warunków życia to jedyny sposób na zatrzymanie fali emigracji i katastrofalnej sytuacji demograficznej naszego regionu. Musimy zwiększyć dochody gmin i powiatów poprzez tworzenie na ich terenie nowych zakładów pracy i rozwój konkurencyjności naszego rolnictwa, które - w związku z sytuacją na wschodzie - potrzebuje nowych rynków zbytu.

Zajmuje się Pan zawodowo pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych i rozwojem regionalnym. Samorząd województwa dzieli środki z UE. Co nas czeka w najbliższych latach?

W najbliższej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 woj. lubelskie będzie dysponowało olbrzymią kwotą 2,3 miliarda euro. Zadbam o to, aby znaczna część tej kwoty trafiła na ziemię biłgorajską i konkretnie do Biłgoraja. Będę współpracował ze wszystkimi środowiskami i siłami politycznymi dla dobra i rozwoju naszego regionu. Chcę zabiegać o interesy ziemi biłgorajskiej i jej mieszkańców. W sejmiku zadbam o to, aby środki finansowe były rozdzielane w sposób przejrzysty i równomierny, a żadna złotówka nie została zmarnowana. Każdy wójt, burmistrz, starosta będzie mógł liczyć na moją pomoc i wsparcie. Ponadto będę zabiegał o granty finansowe na rozwój istniejących oraz nowo powstałych organizacji pozarządowych. W nich tkwi ogromny potencjał, który trzeba uwolnić i wykorzystać.

Jakie ma Pan konkretne pomysły na zachęcenie do inwestowania w naszym regionie i tworzenia nowych zakładów pracy?

Najważniejsze jest stworzenie systemu zachęt i ulg dla polskich i zagranicznych inwestorów. Bezwzględnie należy utworzyć biłgorajską podstrefę ekonomiczną oraz wreszcie podjąć realne działania w celu przyciągnięcia poważnych inwestorów. W najbliższych latach muszą znaleźć się pieniądze na uzbrajanie nowych terenów inwestycyjnych w Biłgoraju, ale również w każdej gminie naszego regionu. Równie ważne jest bezpośrednie wsparcie dla działających już małych i średnich przedsiębiorców, którzy tworzą koło zamachowe naszej gospodarki i są największym pracodawcą w Polsce. Będę popierał wszystkie działania zmierzające do pomocy finansowej biłgorajskim przedsiębiorcom. Obecne władze w ogóle nie dostrzegają problemu, jaki powstał w związku z sytuacją na Ukrainie. Szczególnego wsparcia wymagają przedsiębiorstwa eksportowo - produkcyjne, transportowe i spedycyjne, które tracą swoich klientów na Wschodzie.

A jakie działania podejmie Pan na rzecz polepszenia infrastruktury transportowej w naszym powiecie?

Będąc jeszcze w 2006 r. Dyrektorem Kancelarii Marszałka Województwa Lubelskiego, doprowadziłem do przygotowania całej dokumentacji niezbędnej do przebudowy drogi nr 835 (Lublin - Biłgoraj - Sieniawa). Między innymi dzięki temu droga ta jest obecnie modernizowana. To tylko przykład. Jak widać jestem skuteczny. Jako radny sejmiku doprowadzę do jej dalszej rozbudowy. Równie ważne dla układu transportowego regionu są drogi wojewódzkie nr 853 i 849, które wymagają gruntownej modernizacji. To gwarancja rozwoju gospodarki, turystyki i poprawy jakości życia mieszkańców. Będę zabiegał o środki finansowe dla gmin i miast powiatu przeznaczonych na przebudowę infrastruktury drogowej. Bardzo istotne jest też utworzenie zwartego systemu zmodernizowanych dróg powiatowych i gminnych, który podniesie wartość turystyczną i inwestycyjną naszego powiatu i tej części województwa.

Jak wojewódzki radny może wesprzeć nie najlepszą sytuację służby zdrowia w naszym regionie?

Wierzę w zwycięstwo PiS w województwie bo pod rządami PO/PSL jest likwidowana tzw. Polska Powiatowa. Podupadająca służba zdrowia wpisuje się w to szkodliwe zjawisko; zresztą obok likwidowanych placówek pocztowych, posterunków policji czy sądów rejonowych. Obecnie rządzącym jest to na rękę, bo zadłużony i zaniedbany szpital, czy przychodnię można łatwiej sprywatyzować i zarabiać pieniądze na usługach medycznych. My patrzymy na dobro ludzi i nie kierujemy się prywatnymi interesami. Służba zdrowia ma być przede wszystkim publiczna i bezpłatna. W sejmiku wojewódzkim będę wspierać wszystkie szpitale powiatowe w uzyskaniu dotacji na remonty i zakup nowego sprzętu. Każdy Polak powinien mieć równy dostęp do lekarzy i specjalistów bez względu na zasobność portfela. Nowoczesna służba zdrowia to również inwestycje w ludzi i sprzęt, dlatego będę zabiegał o środki dla naszego szpitala. Konieczne jest przywrócenie działania szpitala w Tarnogrodzie. Muszą znaleźć się także pieniądze na wsparcie gminnych przychodni, aby mieszkańcy mogli liczyć na szybką i skuteczną pierwszą pomoc. Dostęp do lekarzy specjalistów musi być ułatwiony, a to można zrobić m.in. poprzez poprawę sytuacji finansowej tej placówki. W kwocie 2,3 mld euro przeznaczonej w najbliższych latach dla woj. lubelskiego muszą się też znaleźć pieniądze na wsparcie gminnych przychodni w naszym regionie, tak żeby podstawową pomoc medyczną można było bezproblemowo uzyskać w miejscu swojego zamieszkania. Podobnie jest z profilaktyką. Nie wszyscy wiedzą, że samorządy mogą organizować dla chętnych mieszkańców bezpłatne szczepienia, np. dla kobiet przeciwko rakowi szyjki macicy, dla dzieci przeciwko pneumokokom, czy dla seniorów na grypę. Moim priorytetem jest także podjęcie wszelkich działań zmierzających do przywrócenia i współfinansowania gabinetów stomatologicznych w szkołach powiatu biłgorajskiego. Takie właśnie inicjatywy dotyczące zdrowia - w mojej ocenie - zasługują na wsparcie województwa.

Ze zdrowiem wiąże się pomyślność rodzin. Mówił Pan, że to "kręgosłup " Pana programu. Dlaczego?

Zarówno zdrowie, jak i praca, o których wspomniałem to podstawy funkcjonowania każdej rodziny. Ale nie tylko. Nie mniej ważna jest dobra i dostosowana do rynku pracy oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży. W zakresie edukacji chciałbym pomóc naszym placówkom oświatowym, począwszy od przedszkoli aż po szkoły średnie, w efektywniejszym wykorzystywaniu środków zewnętrznych. Każda szkoła naszego regionu musi w nadchodzących latach wykorzystać szansę i poprawić swoją infrastrukturę oraz wyposażenie. Mam tu na myśli boiska i obiekty sportowe, komputery i sprzęt multimedialny, nowoczesne biblioteki i place zabaw dla najmłodszych ale także remonty i termomodernizacje samych budynków oświatowych. Obiekty te muszą zachęcać nasze dzieci do nauki i zabawy a nie przytłaczać je szarością. Równie ważne jest dla mnie rzeczywiste wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i wiedzy dla dzieci z rodzin wielodzietnych i mniej zamożnych. Województwo może i powinno wspierać stypendiami naukowymi i sportowymi dzieci z terenów wiejskich i miejskich w równym stopniu. Chciałem też zaproponować naszym gminom, ażeby lepiej włączyły się w darmowe pozyskiwanie komputerów wraz z opłaconym dostępem do internetu dla najbiedniejszych rodzin, bo to najlepiej przeciwdziała ich wykluczeniu cyfrowemu. Te programy już funkcjonowały ale niestety nasze gminy uczestniczyły w nich w bardzo ograniczonym zakresie. Rodzina musi też mieć możliwość zdrowego i kreatywnego spędzenia wolnego czasu. Środki zewnętrzne, którymi dysponuje lubelski urząd marszałkowski muszą także wspierać rozwój bazy sportowej, kulturalnej i rekreacyjnej w naszych powiatach. Będę walczył o to, ażeby trafiały one do naszego regionu. Poprawy wymaga również baza turystyczna na Roztoczu, w tym rewitalizacja zbiorników wodnych ponieważ turystyka jest wciąż niedocenionym i niewykorzystanym w pełni źródłem rozwoju. Uważam także, że uzupełnieniem działalności rolnej mogą być ekologiczne gospodarstwa agroturystyczne, które zasługują na dotacje ze środków unijnych. Jest Pan dosyć młodym człowiekiem, ale bogatych doświadczeń zawodowych Panu nie brakuje.

Dlaczego mieszkańcy powinni zagłosować na Michała Mulawę?

Bo nie zawiodę mieszkańców naszego regionu. Żeby dotrzymać wyborczych obietnic nie wystarczy spisać na kartce swoje pomysły. Trzeba mirć wiedzę i doświadczenie. Trzeba być skutecznym. Nieskromnie powiem, że kompetencji do sprawowania mandatu radnego sejmiku województwa lubelskiego mi nie brakuje. Mam 34 lata, ale bardzo szybko rozpocząłem swoją aktywność zawodową i działalność publiczną. Po ukończeniu studiów politologicznych na UMCS pracowałem w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublina, byłem najmłodszym Dyrektorem Kancelarii Marszałka Województwa Lubelskiego, doradcą ds. polityki społecznej wojewody lubelskiego a także doradcą Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Od wielu lat zajmuje się pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych z różnych źródeł. Swoje doświadczenie zdobywałem m.in. w Dziale Koordynacji Programów Europejskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a także w miastach, gminach i powiatach województwa. Jestem również twórcą Fundacji Rozwoju Polski Wschodniej, która wspiera program zrównoważonego rozwoju Polski oraz idee solidarnego państwa.

Red.
REKLAMA
Oceń:
4 głosy
Dlaczego warto zagłosować na PiS?, 1.0000 out of 5 based on 4 ratings
Red. dodany
 
Odsłon: 2897
Dodaj zdjęcie

Waszym zdaniem (0)

Forum tego artykułu zostało zamknięte.
Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu bilgorajska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Przy komentarzu niezarejestrowanego użytkownika będzie widoczny jego ZAKODOWANY adres IP. Zaloguj/Zarejestruj się.
reklama
reklama
REKLAMA
REKLAMA

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
w niedzielę, godzina 11:06 Żurawnica
Jest akt oskarżenia w sprawie śmierci Kosego
Mieszkańcowi powiatu biłgorajskiego podejrzanemu o zastrzelenie pozostającego pod ochroną gatunkową wilka z Roztoczańskiego Parku Narodowego grozi 5 lat więzienia. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił już do Sądu Rejonowego w Zamościu.
dzisiaj, 12:19 Józefów
23-latka nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu
w środę, godzina 12:46 Biłgoraj
Spokojnie, to tylko... inscenizacja
dzisiaj, 11:29 Biłgoraj
Mieszkaniec powiatu zatrzymany w Lublinie. Usłyszał zarzuty dotyczące pedofilii
W poniedziałek, 22 lutego, doszło do zatrzymania mieszkańca powiatu biłgorajskiego, który jest podejrzewany o czyny pedofilskie. We wtorek został doprowadzony do prokuratury. Zastosowano wobec niego dozór policyjny. Już usłyszał dwa zarzuty.
dzisiaj, 11:15 Lubelszczyzna
Znów ponad 12 tys. zakażeń, w tym 432 na Lubelszczyźnie
w środę, godzina 11:56 Gmina Goraj
Zignorował zakaz wjazdu
13 lutego 2021 Biłgoraj
W poniedziałek do Biłgoraja dotrze 100 dawek szczepionki przeznaczonej dla nauczycieli
Właśnie została potwierdzona dostawa do biłgorajskiego szpitala 100 dawek szczepionki AstraZeneca. Będzie ona przeznaczona dla nauczycieli pracujących stacjonarnie w miejskich szkołach. Dotychczas chęć zaszczepienia zgłosiło ok. 300 pedagogów.
dzisiaj, 08:14 Biłgoraj
Krwiodawcy mają nową siedzibę
dzisiaj, 09:24 Biłgoraj
Kolejne oszustwo na BLIK
11 lutego 2021 Biłgoraj
Bezrobocie w powiecie wzrosło nieznacznie
Wg danych Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju na terenie powiatu biłgorajskiego bezrobocie na koniec 2020 roku wzrosło o 0,3% w porównaniu do poprzedniego roku. W całym kraju jest to wzrost o 1 punkt procentowy. Jak obecnie wygląda struktura bezrobocia w naszym regionie?
14 lutego 2021 Biłgoraj
Kolejne ostrzeżenie o zamieciach śnieżnych i bardzo silnym mrozie
we wtorek, godzina 10:20 Gródki
Wjechał w drzewo i uciekł. Policjantom tłumaczył, że gonił złodzieja
w piątek, godzina 08:14 Powiat
Planowane wyłączenie prądu
Jeszcze w lutym na terenie powiatu biłgorajskiego planowane jest wyłączenie prądu. W jakich miejscowościach to nastąpi i jak długo mieszkańcy będą musieli obejść się bez tego medium?
we wtorek, godzina 08:16 Biłgoraj
Co z budową zbiornika retencyjnego w Brodziakiach?
w środę, godzina 11:29 Lubelszczyzna
Prawie dwukrotny wzrost liczby zakażeń
w sobotę, godzina 15:52 Biłgoraj
Prawie 150 tys. zł dla OSP z terenu gminy Biłgoraj
W sobotnie popołudnie, 20 lutego, w Urzędzie Gminy Biłgoraj, odbyła się konferencja prasowa dotycząca przekazania promes na sprzęt strażacki dla 11 jednostek OSP z powiatu biłgorajskiego. Do strażaków trafił sprzęt za 148 466,00 zł.
dzisiaj, 09:10 Kraj
Dopłaty do czynszu
17 lutego 2021 Radzięcin
Czołówka w gminie Frampol [AKTUALIZACJA]
16 lutego 2021 Biłgoraj
Strażacy ćwiczyli na zamarzniętym zalewie
We wtorkowe przedpołudnie, 16 lutego, odbyło się szkolenie strażaków z działań na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Strażacy z JRG KP PSP w Biłgoraju ćwiczyli umiejętności ratowania osoby, pod którą załamał się lód ale też samoratowania.
w piątek, godzina 22:23 Biłgoraj
"Za granicą żartu"
w poniedziałek, godzina 09:54 Kajetanówke
Potrącenie rowerzystki w Kajetanówce. Interweniował śmigłowiec LPR
w sobotę, godzina 10:16 Biłgoraj
Rusza remont hali sportowej w ZSBiO
W piątek, 19 lutego, w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju podpisana została umowa z wykonawcą remontu hali sportowej w Zespole Szkół Budowalnych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Tego dnia wykonawca odebrał plac budowy. Warta nieco ponad 2,5 mln zł inwestycja zakończyć ma się wczesną jesienią br. Prace inwestycyjne prowadzone będą przy wsparciu środków z Ministerstwa Sportu.
dzisiaj, 07:17 Biłgoraj
ZUS zakończył wysyłkę PIT-ów
w środę, godzina 16:06 Kraj
"Mały krok w tył"
 
telRedakcja telefon

533 188 100

alarmSkrzynka alarmowa

alert@bilgorajska.pl

emailRedakcja e-mail

redakcja@bilgorajska.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone bilgorajska.pl Projekt graficzny CePixel wykonanie eball hosting home.pl