Wersja mobilna     +   Dodaj wydarzenie    Dodaj aktualno¶ę    Dodaj galeriź    Zg³o¶ temat    Dodaj og³oszenie    Dodaj ofertź  
Przeczytaj:
Rozmiar tekstu:
AAA
BI£GORAJ
2016.01.22 12:16

Przedszkolaki dla babę i dziadków

Babcie i dziadkowie swoje wnuczźta kochaj± bezwarunkowo. Dzieci z Przedszkola Samorz±dowego Nr 1 w Bi³goraju postanowi³y odwdziźczyę siź za ciep³o, które od nich otrzymuj± i w pi±tkowe przedpo³udnie zaprezentowa³y wiersze i piosenki. By³y teæ uk³ady choreograficzne. A wszystko dzia³o siź w Bi³gorajskim Centrum Kultury.
Przedszkolaki dla babę i dziadków
Przedszkolaki dla babę i dziadków

"Dziźkujemy wam za wszystko, za mi³o¶ę i ciep³o, nikt inny nie czyta bajek tak jak wy" - ¶piewa³y przedszkolaki z Przedszkola Samorz±dowego Nr 1 w Bi³goraju podczas koncertu, jaki zosta³ zorganizowany z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Wydarzenie odby³o siź w pi±tkowe przedpo³udnie w Bi³gorajskim Centrum Kultury. Sala widowiskowa wype³ni³a siź po brzegi, chźtnych babę i dziadków do ogl±dania popisów swoich wnuków nie brakowa³o.

Dzieci z czterech grup przedszkolnych zaprezentowa³y wiersze i piosenki, by³y teæ uk³ady taneczne. Wszystkie popisy m³odych artystów nagrodzono gromkimi brawami. Na zakończenie dziadkowie otrzymali od przedszkolaków drobne upominki.

Zachźcamy do obejrzenia galerii zdjźę.

red.
REKLAMA
Oceń:
0 g³osów
Przedszkolaki dla babę i dziadków, 0 out of 5 based on 0 ratings
red. dodany
 
Ods³on: 5681
Dodaj zdjźcie

Waszym zdaniem (2)

Podaj login i has³o:
Login:
Has³o:
Skomentuj na forum:
Zarejestruj siź
Jeste¶ juæ zarejestrowany na bilgorajska.pl? Zaloguj siź
Imie lub nazwa:
Tre¶ę komentarza:
Przepisz niebieski tekst z obrazka wyæej:
Na forum istnieje moæliwo¶ę oceny wypowiedzi, moæna oddawaę g³osy pozytywne jak i negatywne.
Ostatnio dodane komentarze
PL
872-596
~ rodzic  do ~ vghth   Zapamiźtaj sobie DZIADKI SA ABY ROZPIESZCZAĘ WNUKI A RODZICE ABY WYCHOWAĘ SWOJE DZIECI.
23 stycznia 2016
+3
-0
PL
e8c-58a
~ vghth   Niech te dziadki i babki pamiźtaj± ,æe nie s± rodzicami wnuków tylko dziadkami bo z przyzwyczajenia wychodz± przed szereg a dla wnuków s± juæ drug± rodzin± bo 1sz± jest m±æ æona i dzieci a oni potem i czas siź z tym pogodzię
22 stycznia 2016
+2
-4
Zgodnie z ustaw± o ¶wiadczeniu us³ug droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który ¶wiadczy us³ugi okre¶lone w art. 12-14, nie jest obowi±zany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostźpnianych przez niego danych) wydawca portalu bilgorajska.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶ę wypowiedzi zamieszczanych przez uæytkowników Forum. Osoby zamieszczaj±ce wypowiedzi naruszaj±ce prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mog± ponie¶ę z tego tytu³u odpowiedzialno¶ę karn± lub cywiln±.
Przy komentarzu niezarejestrowanego uæytkownika bździe widoczny jego ZAKODOWANY adres IP. Zaloguj/Zarejestruj siź.
REKLAMA
reklama
REKLAMA
REKLAMA

Najpopularniejsze

Ostatnie komentarze

REKLAMA
REKLAMA
 
telRedakcja telefon

533 188 100

alarmSkrzynka alarmowa

alert@bilgorajska.pl

emailRedakcja e-mail

redakcja@bilgorajska.pl

Wszelkie prawa zastrzeæone bilgorajska.pl Projekt graficzny CePixel wykonanie eball hosting home.pl