Wersja mobilna     +   Dodaj wydarzenie    Dodaj aktualno¶ę    Dodaj galeriź    Zg³o¶ temat    Dodaj og³oszenie    Dodaj ofertź  
Przeczytaj:
Rozmiar tekstu:
AAA
BI£GORAJ
2020.01.11 10:11 | aktualizacja: 2020.01.11 10:11

Przedszkolaki dla babę i dziadków

Dzień Babci i Dzień Dziadka to ¶wiźta, kiedy szczególn± troskź okazujemy seniorom. Dziźkujemy za ich obecno¶ę, nagradzamy mi³ym s³owem i upominkiem. Takie podziźkowania przygotowa³y równieæ przedszkolaki z Przedszkola Samorz±dowego Nr 1. W pi±tkowe przedpo³udnie, 10 stycznia, wyst±pi³y dla swoich babę i dziadków na scenie Bi³gorajskiego Centrum Kultury.
Przedszkolaki dla babę i dziadków
Przedszkolaki dla babę i dziadków

Dzień Babci i Dzień Dziadka to ¶wiźta, na które seniorzy czekaj± z niecierpliwo¶ci±. W te dni wnuki przygotowuj± dla nich prezenty, czźsto w³asnorźcznie wykonane laurki. W ten sposób dowodz± jak waæni s± dziadkowie dla najm³odszego pokolenia.

Mimo, æe Dzień Babci i Dzień Dziadka dopiero w drugiej po³owie stycznia, przedszkolaki juæ teraz podziźkowa³y seniorom za ich obecno¶ę i bezwarunkow± mi³o¶ę. Tak jak kaædego roku dzieci z Przedszkola Samorz±dowego Nr 1 w Bi³goraju zaprezentowa³y przedstawienie.

Trzy grupy przedszkolaków wyst±pi³y na scenie Bi³gorajskiego Centrum Kultury, w pi±tek, 10 stycznia. A my przypominamy, æe ¶wiźto wszystkich babę i dziadków przypada 21 i 22 stycznia.

red.
REKLAMA
Oceń:
1 g³os
Przedszkolaki dla babę i dziadków, 5.0000 out of 5 based on 1 ratings
red. dodany
 
Ods³on: 5176
Dodaj zdjźcie

Waszym zdaniem (0)

Podaj login i has³o:
Login:
Has³o:
Skomentuj na forum:
Zarejestruj siź
Jeste¶ juæ zarejestrowany na bilgorajska.pl? Zaloguj siź
Imie lub nazwa:
Tre¶ę komentarza:
Przepisz niebieski tekst z obrazka wyæej:
Brak wpisów, Twój komentarz moæe byc pierwszy.
Zgodnie z ustaw± o ¶wiadczeniu us³ug droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który ¶wiadczy us³ugi okre¶lone w art. 12-14, nie jest obowi±zany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostźpnianych przez niego danych) wydawca portalu bilgorajska.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶ę wypowiedzi zamieszczanych przez uæytkowników Forum. Osoby zamieszczaj±ce wypowiedzi naruszaj±ce prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mog± ponie¶ę z tego tytu³u odpowiedzialno¶ę karn± lub cywiln±.
Przy komentarzu niezarejestrowanego uæytkownika bździe widoczny jego ZAKODOWANY adres IP. Zaloguj/Zarejestruj siź.
reklama
reklama
REKLAMA
REKLAMA

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
w niedzielź, godzina 20:07 Bi³goraj
31. fina³ WO¦P w Bi³goraju
W niedzielź 29 stycznia zorganizowano 31. fina³ Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy. Jak kaædego roku WO¦P gra w Bi³goraju. Na ulicach miasta moæna by³o spotkaę wolontariuszy, a koncert fina³owy odby³ siź w Bi³gorajskim Centrum Kultury.
dzisiaj, 08:20 Babice
Babiczanki najlepsze
27 stycznia 2023 Region
Na Roztoczu powstanie ¶cieæka w koronach drzew
w niedzielź, godzina 00:18 Bi³goraj
Studniówka uczniów RCEZ [NOWE ZDJŹCIA]
Na symboliczne sto dni przed najwaæniejszym egzaminem w æyciu, na swoim pierwszym prawdziwym balu bawili siź uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej. Studniówka zosta³a zorganizowana w sobotź 28 stycznia, w hotelu Janów, w Borownicy.
w czwartek, godzina 10:52 Zawada
Potr±cenie na trasie Bi³goraj-Zamo¶ę. Nie æyje 63-latka
we wtorek, godzina 16:28 Bi³goraj
Straæacy przeszli na emeryturź, w tym rzecznik KP PSP
26 stycznia 2023 Bi³goraj
Zmar³ ks. Jan Maksim, by³y proboszcz parafii pw. ¶w. Marii Magdaleny
W wieku 80 lat zmar³ ks. kan. Jan Maksim, by³y proboszcz parafii pw. ¶w. Marii Magdaleny, uhonorowany tytu³em "Zas³uæony dla miasta Bi³goraja". Odszed³ w ¶rodź 25 stycznia.
w pi±tek, godzina 12:01 Bi³goraj
Karnawa³owe szaleństwo w przedszkolu
w pi±tek, godzina 08:17 Bi³goraj
Co ze ¶cieæk± rowerow± do Smólska?
26 stycznia 2023 Bi³goraj
Nowe oznakowanie w okolicach jednego z g³ównych skrzyæowań?
Z tak± propozycja, by ustawię nowe znaki w okolicy skrzyæowania ul. Boh. Monte Cassino z ul. Komorowskiego wyst±pi³ radny Rady Miasta Bi³goraja Tomasz Bednarz, który uzna³, æe poprawi to bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych. O jakie zmiany chodzi?
w czwartek, godzina 11:42 Bi³goraj
W Urzździe Miasta pola³a siź krew
25 stycznia 2023 Goraj
Szko³a na sprzedaæ
dzisiaj, 08:52 Lubelszczyzna
50 solarek, 17 piaskarek i 2 p³ugi lemieszowe pracuj± na drogach Lubelszczyzny
W pi±tkowy wieczór 3 lutego wróci³y opady ¶niegu. Pada³o takæe na terenie powiatu bi³gorajskiego. Obecnie na drogach Lubelszczyzny zalega cieka warstwa bia³ego puchu, drogi s± jednak przejezdne. O sytuacji informuje Zarz±d Dróg Wojewódzkich. Gdzie jest najgorzej?
w pi±tek, godzina 07:12 Bi³goraj
Dzień Pracownika Publicznych S³uæb Zatrudnienia
w czwartek, godzina 09:20 Tarnogród
Spotkanie z pos³ank± w Tarnogrodzie
w czwartek, godzina 08:18 Bi³goraj
Sylwia wyruszy³a na konkurs Miss Charm
Pochodz±ca z Bi³goraja Sylwia Bober jest w drodze do Wietnamu, gdzie bździe reprezentowaę Polskź w miźdzynarodowym konkursie piźkno¶ci.
we wtorek, godzina 09:07 Radziźcin
Chcia³ unikn±ę zderzenia z sarn±, wyl±dowa³ w rowie
w pi±tek, godzina 19:13 Bi³goraj
Mokry ¶nieg i ujemna temperatura. Do rana bździe niebezpiecznie
w pi±tek, godzina 20:17 Bi³goraj
Spotkanie z dzia³aczami Lewicy
W pi±tkowe popo³udnie 3 lutego, w siedzibie LOK w Bi³goraju odby³o siź spotkanie dzia³aczy Lewicy z parlamentarzystami tej formacji. Rozmawiano o najwaæniejszych kwestiach przed zbliæaj±cymi siź wyborami parlamentarnymi. Pos³owie informowali teæ czym chc± przekonaę wyborców.
w pi±tek, godzina 10:03 Bi³goraj
Zbiórka nakrźtek dla Kai. Najlepsza klasa otrzyma nagrodź
w czwartek, godzina 07:09 Tarnogród
31. fina³ WO¦P w Tarnogrodzie
 
telRedakcja telefon

533 188 100

alarmSkrzynka alarmowa

alert@bilgorajska.pl

emailRedakcja e-mail

redakcja@bilgorajska.pl

Wszelkie prawa zastrzeæone bilgorajska.pl Projekt graficzny CePixel wykonanie eball hosting home.pl