Wersja mobilna     +   Dodaj wydarzenie    Dodaj aktualno¶ę    Dodaj galeriź    Zg³o¶ temat    Dodaj og³oszenie    Dodaj ofertź  
Przeczytaj:
Rozmiar tekstu:
AAA
BI£GORAJ
2020.01.11 10:11 | aktualizacja: 2020.01.11 10:11

Przedszkolaki dla babę i dziadków

Dzień Babci i Dzień Dziadka to ¶wiźta, kiedy szczególn± troskź okazujemy seniorom. Dziźkujemy za ich obecno¶ę, nagradzamy mi³ym s³owem i upominkiem. Takie podziźkowania przygotowa³y równieæ przedszkolaki z Przedszkola Samorz±dowego Nr 1. W pi±tkowe przedpo³udnie, 10 stycznia, wyst±pi³y dla swoich babę i dziadków na scenie Bi³gorajskiego Centrum Kultury.
Przedszkolaki dla babę i dziadków
Przedszkolaki dla babę i dziadków

Dzień Babci i Dzień Dziadka to ¶wiźta, na które seniorzy czekaj± z niecierpliwo¶ci±. W te dni wnuki przygotowuj± dla nich prezenty, czźsto w³asnorźcznie wykonane laurki. W ten sposób dowodz± jak waæni s± dziadkowie dla najm³odszego pokolenia.

Mimo, æe Dzień Babci i Dzień Dziadka dopiero w drugiej po³owie stycznia, przedszkolaki juæ teraz podziźkowa³y seniorom za ich obecno¶ę i bezwarunkow± mi³o¶ę. Tak jak kaædego roku dzieci z Przedszkola Samorz±dowego Nr 1 w Bi³goraju zaprezentowa³y przedstawienie.

Trzy grupy przedszkolaków wyst±pi³y na scenie Bi³gorajskiego Centrum Kultury, w pi±tek, 10 stycznia. A my przypominamy, æe ¶wiźto wszystkich babę i dziadków przypada 21 i 22 stycznia.

red.
REKLAMA
Oceń:
1 g³os
Przedszkolaki dla babę i dziadków, 5.0000 out of 5 based on 1 ratings
red. dodany
 
Ods³on: 3540
Dodaj zdjźcie

Waszym zdaniem (0)

Podaj login i has³o:
Login:
Has³o:
Skomentuj na forum:
Zarejestruj siź
Jeste¶ juæ zarejestrowany na bilgorajska.pl? Zaloguj siź
Imie lub nazwa:
Tre¶ę komentarza:
Przepisz niebieski tekst z obrazka wyæej:
Brak wpisów, Twój komentarz moæe byc pierwszy.
Zgodnie z ustaw± o ¶wiadczeniu us³ug droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który ¶wiadczy us³ugi okre¶lone w art. 12-14, nie jest obowi±zany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostźpnianych przez niego danych) wydawca portalu bilgorajska.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶ę wypowiedzi zamieszczanych przez uæytkowników Forum. Osoby zamieszczaj±ce wypowiedzi naruszaj±ce prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mog± ponie¶ę z tego tytu³u odpowiedzialno¶ę karn± lub cywiln±.
Przy komentarzu niezarejestrowanego uæytkownika bździe widoczny jego ZAKODOWANY adres IP. Zaloguj/Zarejestruj siź.
REKLAMA
reklama
REKLAMA
REKLAMA

Najpopularniejsze

Ostatnie komentarze

REKLAMA
REKLAMA
6 stycznia 2020 Bi³goraj
"Cuda, cuda og³aszaj±"
Pod takim has³em odby³ siź tegoroczny Orszak Trzech Króli. W Bi³goraju wydarzenie zorganizowano juæ po raz 6. Ulicami miasta przesz³y tysi±ce mieszkańców.
w niedzielź, godzina 15:46 Bi³goraj
Zderzenie karetki z terenówk± [AKTUALIZACJA]
we wtorek, godzina 12:07 Bi³goraj
Miasto sprzedaje mieszkania
6 stycznia 2020 Bi³goraj
Nowe nazwy ulic w Bi³goraju
Podczas grudniowej sesji Rady Miasta Bi³goraja radni podjźli uchwa³ź dotycz±c± nadania nazw ulicom po³oæonym w osiedlu Róænówka. Jakie bźd± to nazwy?
dzisiaj, 12:51 Lubelszczyzna
Piraci drogowi na celowniku policyjnej grupy Speed
dzisiaj, 12:47 Bi³goraj
Bi³gorajskie licea i technika w Rankingu Perspektyw 2020
10 stycznia 2020 Bi³goraj
Ubywa mieszkańców
Mniej urodzeń, wiźcej ¶lubów, rozwodów i zgonów - tak w skrócie wypada 2019 rok w statystykach Urzźdu Stanu Cywilnego w Bi³goraju. Z danych wynika równieæ, æe mieszkańców miasta z roku na rok ubywa.
9 stycznia 2020 Bi³goraj
Znaleziono zw³oki mźæczyzny [AKTUALIZACJA]
w ¶rodź, godzina 17:47 Ksiźæpol
Drzewo przygniot³o starszego mźæczyznź
8 stycznia 2020 Turobin
Turobin bździe miastem?
Rada Gminy Turobin podjź³a decyzjź o rozpoczźciu procedury zwi±zanej z przywróceniem miejscowo¶ci praw miejskich. Turobin to kolejna po Goraju miejscowo¶ę w naszym powiecie, w której podjźto inicjatywź przywrócenia statusu miasta.
w czwartek, godzina 12:51 Bi³goraj
Spotkanie op³atkowe w LOK-u
w ¶rodź, godzina 08:05 Bi³goraj
Nowy pe³nomocnik PiS w okrźgu
w niedzielź, godzina 00:15 Bi³goraj
Studniówka Zespo³u Szkó³ Le¶nych
W sobotź, 11 stycznia, rozpocz±³ siź sezon studniówkowy w bi³gorajskich szko³ach. Jako pierwsi na swoim balu maturalnym bawili siź uczniowie ostatnich klas Zespo³u Szkó³ Le¶nych. Studniówka odby³a siź w sali balowej w Modliborzycach.
w sobotź, godzina 18:03 Bi³goraj
Dzia³acze PiS zaprosili na spotkanie op³atkowe
dzisiaj, 08:53 Bi³goraj
Policjanci odwiedzili dzieci na zimowisku
10 stycznia 2020 Bi³goraj
Komunikat starosty dotycz±cy Wydzia³u Komunikacji i Drogownictwa
Starosta bi³gorajski Andrzej Szarlip komentuje sytuacjź dotycz±c± pracy Wydzia³u Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Bi³goraju. Poniæej prezentujemy pe³n± tre¶ę komunikatu wydanego przez starostź.
w czwartek, godzina 15:18 Bi³goraj
42 wypadki, 10 zabitych, 750 kolizji
w poniedzia³ek, godzina 11:27 Bi³goraj
Poszukiwany 4 nakazami wpad³ podczas kontroli drogowej
3 stycznia 2020 Bi³goraj
Biuro poselskie Beaty Strza³ki otwarte
W pi±tkowe przedpo³udnie, 3 stycznia, uroczy¶cie otwarto biuro poselskie Beaty Strza³ki. Mie¶ci siź ono w budynku przy ul. W³osiankarskiej 5, pracownicy biura bźd± dostźpni kaædego dnia tygodnia. Sama parlamentarzystka bździe pe³nię dyæur w poniedzia³ki.
w ¶rodź, godzina 10:07 Bi³goraj
Praktyki w Sewilli
dzisiaj, 08:53 Bukowa
Mźski Zespó³ ¦piewaczy z Bukowej na ogólnopolskim przegl±dzie
 
telRedakcja telefon

533 188 100

alarmSkrzynka alarmowa

alert@bilgorajska.pl

emailRedakcja e-mail

redakcja@bilgorajska.pl

Wszelkie prawa zastrzeæone bilgorajska.pl Projekt graficzny CePixel wykonanie eball hosting home.pl