Wersja mobilna     +   Dodaj wydarzenie    Dodaj aktualność    Dodaj galerię    Zgłoś temat    Dodaj ogłoszenie    Dodaj ofertę  
Przeczytaj:
Rozmiar tekstu:
AAA
BIŁGORAJ
2015.01.30 11:28 | aktualizacja: 2015.02.01 15:34

Opozycja poparła budżet powiatu na 2015 r.

Sprawdź jakie inwestycje, remonty i projekty w 2015 roku zrealizuje samorząd powiatu biłgorajskiego. Po raz pierwszy od wielu lat, radni opozycji poparli zapisane zadania. Budżet przyjęto podczas sesji, która odbyła się 29 stycznia br.
Opozycja poparła budżet powiatu na 2015 r.
Opozycja poparła budżet powiatu na 2015 r.

Planowany budżet powiatu na 2015 rok po uwzględnieniu autopoprawek Zarządu Powiatu po stronie dochodów wynosi 93.338.352 zł, a wydatki wyniosą 94.258.573. Wobec powyższego budżet powiatu na 2015 rok zakłada deficyt budżetu (dochody - wydatki) w wysokości 920.221 zł., który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z pozostałymi z roku 2014. Powiat ponadto planuje zaciągniecie kredytu w kwocie 650.000 zł. na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Zadłużenie powiatu na 1 stycznia 2015 roku wynosi 20.363.760,50 zł i będzie spłacane do 2029 roku, całkowity koszt spłaty tego zadłużenia w roku 2015 wyniesie 4.580.797 zł. 80% tych zobowiązań to są zobowiązania, które pochodzą z przyjętego zadłużenia SP ZOZu.

Na dochody Powiatu w kwocie 93.338.352 zł. składają się dochody bieżące w kwocie 87.933.352 zł. (94,21% dochodów) i dochody majątkowe w kwocie 5.405.000 zł. ( 5,79 dochodów ogółem). Głównym źródłem dochodów bieżących powiatu są dochody i dotacje na zadania własne. Planowane wydatki Powiatu na 2015 rok wynoszą 94.258.573 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 81.997.910 zł tj. 86,99 wydatków ogółem, a wydatki majątkowe wyniosą 12.260.663 zł. tj. 13,01% wydatków ogółem.

Największą grupę wydatków powiatu stanowią wydatki na oświatę, które wyniosą 36.670.619 zł. co stanowi 38,90 % wydatków powiatu. Na pomoc społeczną, walkę z bezrobociem oraz aktywizację niepełnosprawnych powiat wydatkuje 20.875.269 zł, co stanowi 22,14% wydatków powiatu. Na rozwój i utrzymanie infrastruktury drogowej powiat wydatkuje 16.389.663 zł co stanowi 17,39% wydatków powiatu. Na administrację powiatową wydatkowane zostanie 10.092.302 zł tj. 10,71% wydatków powiatu. Na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i obrony narodowej wydatkuje się kwotę 4.337.500 zł. tj. 4,60% wydatków powiatu. Na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji, leśnictwa i ochrony środowiska planuje się wydatkować kwotę 3.816.587 zł co stanowi 4,05% wydatków powiatu. Na zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki, promocji, ochrony zdrowia i ochrony dziedzictwa narodowego zamierza się wydatkować kwotę 1.076.633 zł tj. 1,14% wydatków. Obsługa długu powiatu wydatkuje się kwotę 1.000.000 zł co stanowi 1,06% wydatków powiatu.

- W roku 2015 na zadania inwestycyjne i remontowe powiatu zaplanowano środki w kwocie 14.892.005 zł co stanowi 15,80% wydatków powiatu, z tego na inwestycje zaplanowano 12.260.663 zł, a na remonty 2.631.342 zł. Jesteśmy chyba jedynym powiatem w województwie, gdzie w tym roku będziemy realizować trzy zadania w ramach programu tzw. Schetynówki. Podsumowując należy stwierdzić, że proponowany budżet powiatu uwzględnia najpilniejsze zadania powiatu w ramach aktualnych możliwości finansowych. Jest to dobry, bilansujący się budżet, ujmujący najważniejsze zadania. - mówił Marian Tokarski, starosta biłgorajski.
Głos opozycji przedstawił Michał Furlepa - To budżet zrównoważony, można by się kilku kwestii przyczepić , jak choćby klimatyzacji budynku za kilkadziesiąt tysięcy, ale ogólnie budżet uważamy za dobry dlatego zagłosujemy za - mówił Furlepa.

Do najważniejszych zadań powiatu w 2015 roku należą:

1. Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych Nr 2913L, 2917L, 2922L, 2921L z drogą wojewódzką Nr 858 i drogą krajową Nr 74" Wolaniny - Wola Radzięcka o długości 18 km (nowa nawierzchnia), z tego 16 km na terenie gminy Biłgoraj, 2 km na terenie gminy Frampol, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych gdzie zaplanowano wydatki w kwocie: 6.000.000 zł z tego 3 mln to środki budżetu państwa, 1,5 mln zł. to środki powiatu a gminy dokładają kolejne 1,5 mln zł.

2. "Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych wraz z dojazdami: przebudowa mostu nad rzeką Biała Łada w ciągu drogi powiatowej Nr 3001L - ulica Sikorskiego w Biłgoraju gdzie zabezpieczono środki w kwocie 1.650.000 zł - po 50% z budżetu Powiatu i budżetu Miasta Biłgoraj. Planowana wartość zadania 3,3 mln zł.

3. Na zadanie "Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów miejskich i podmiejskich do dróg wojewódzkich Nr 835 i 858 po przez przebudowę ulic: Moniuszki, Łąkowej, Leśnej, Przemysłowej i Żurawinowej w Biłgoraju" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zaplanowano dotację celową dla Miasta Biłgoraj w kwocie 987.500 zł. Wartość zadania wynosi 3 mln 950 tys. zł.

4. Na zadanie pn. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2937L, Nr 2958L, Nr 2957L, Nr 2956L i Nr 2953L łączących trzy drogi wojewódzkie "Wola Różaniecka Babice w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych" zaplanowano dotacja celową dla Miasta Tarnogród w kwocie 1.337.501 zł., gdzie wartość zadania wynosi 5 mln 350 tys. zł. Na to zadanie składa się Miasto Tarnogród i Gmina Obsza. W planach jest przebudowanie ponad 11 km drogi. Na dzień dzisiejszy to zadanie jest na 2 miejscu na liście rezerwowej u Wojewody Lubelskiego, ale jest szansa na dofinansowanie z oszczędności poprzetargowych.

5. Zabezpieczono w rezerwie na porozumienia z gminami na wspólne zadania inwestycyjne na drogach powiatowych kwotę 1,2 mln zł. - Pięć gmin jest zaangażowanych w realizację inwestycji w ramach Schetynówek. Dziewięć pozostałych chcemy zaprosić do Starostwa i porozmawiać o partnerstwie gdzie my wykładamy 50% środków, zapraszamy, aby gmina wyłożyła drugie 50%. Jak dotychczas udawało nam się domówić z gminami, za wyjątkiem nielicznych gmin. W roku ubiegłym była to jedna gmina. Jestem przekonany, że ta kwota 1,2 mln zł będzie pomnożona i wykonamy wiele ważnych i potrzebnych zadań na terenie gmin. Autorami, wskazującymi, jakie to mają być odcinki dróg są gospodarze gmin - wyjaśniał starosta Tokarski.

Do pozostałych zadań inwestycyjnych należą:

6. "Przebudowa zespołu boisk sportowych Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 94" gdzie zabezpieczono środki w kwocie 850.063 zł, jako wkład własny, gdzie wartość zadania wyniesie 1 mln 250 tys. zł. Jest program, przy Marszałku Województwa, gdzie można otrzymać 30% dotacji. Mamy już projekt techniczny i pozostałą dokumentację do złożenia pozwolenia na budowę.

7. Na wykonanie projektu w ramach zadania "Termomodernizacja obiektów ZSZiO w Biłgoraju, RCEZ w Biłgoraju oraz DPS Teodorówka" zabezpieczono środki w kwocie 145.000 zł. Chcemy mieć projekty gotowe, bo wiemy, że będą możliwości w Regionalnym Programie Operacyjnym do pozyskania środków na te inwestycje. Musimy się do tego przygotować.

Zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł na wkład własny do realizacji 2 projektów w Muzeum:

8. Zaplanowano środki na wkład własny do zadania pn. " Wyposażenie Muzeum
w sprzęt biurowy i wystawczy oraz urządzenia multimedialne na nowe ekspozycje" w kwocie 58.115 zł

9. Zaplanowano środki dla Muzeum na dofinansowanie zadania pn. " Biłgoraj, drewniany spichlerz z połowy XIX wieku, prace konserwatorskie, roboty budowlane, zabezpieczenie alarmowe ppoż oraz systemu włamania i napadu"
w kwocie 47.984 zł.

Ponadto zabezpieczono:

10. Na wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 94 zabezpieczono środki w kwocie 386.500 zł.

11. Na odpłatne przejęcie gruntów pod drogi zaplanowano 120.000 zł.

12. Na zakupy sprzętu informatycznego i technicznego dla Starostwa Powiatowego zaplanowano kwotę 100.000 zł.

Red.
REKLAMA
Oceń:
0 głosów
Opozycja poparła budżet powiatu na 2015 r., 0 out of 5 based on 0 ratings
Red. dodany
 
Odsłon: 3974
Dodaj zdjęcie

Waszym zdaniem (13)

Podaj login i hasło:
Login:
Hasło:
Skomentuj na forum:
Zarejestruj się
Jesteś już zarejestrowany na bilgorajska.pl? Zaloguj się
Imie lub nazwa:
Treść komentarza:
Przepisz niebieski tekst z obrazka wyżej:
Na forum istnieje możliwość oceny wypowiedzi, można oddawać głosy pozytywne jak i negatywne.
Najwyżej oceniane komentarze
CH
1c7-366
~ SP  400 tysięcy na klimę dla urzędników.
Bardzo potrzebna inwestycja, może dzięki temu wzrośnie jakość obsługi interesantów i przestępczość w budynku starostwa.
30 stycznia 2015
+26
-0
PL
c98-ebf
~ Wyborca  To ja głosowałem na Furlepe bo mówił jaki to zły Rosłan i Tokarski a tu po wyborach co zmieniło jego zdanie? Praca dla żony? To prawda? A tfu!
30 stycznia 2015
+17
-0
SE
17a-795
~ SP  Miało być oczywiście: spadnie przestępczość.
No i 100 tysięcy na nowe komputery.
No to będzie można wreszcie grać w pasjansa w cywilizowanych warunkach.
30 stycznia 2015
+14
-0
Ostatnio dodane komentarze
PL
e69-0d3
~ PLacek  do ~ Wyborca   a to swojego łba nie masz tylko słuchasz innych ?
31 stycznia 2015
+2
-0
PL
b20-5ff
~ WIN   Co to za kraj? -rząd korupcja
-sąd korupcja
-policjant korupcja
-lekarz korupcja
-urzędnik korupcja
a wszyscy mówią ,zgodnie z prawem.Zgadnijcie co to za kraj?
30 stycznia 2015
+4
-0
PL
2a3-87b
~ Bob   Tu niby powinny sie znaleźć komentarze nt budżetu, kto jak go ocenia, tymczasem mozna sie stad dowiedziec wszystkiego o Panu Furlpeie - czy nie jest to jakieś dziwne?
30 stycznia 2015
+8
-5
PL
e64-102
~ fortuna kolem sie toczy   Głos opozycji przedstawił Michał Furlepa - To budżet zrównoważony, można by się kilku kwestii przyczepić , jak choćby klimatyzacji budynku za kilkadziesiąt tysięcy, ale ogólnie budżet uważamy za dobry dlatego zagłosujemy za - mówił Furlepa.
a kto go slucha ,, ten gosc juz ,jest skonczony na samym poczatku , tak sie niestety po trupach do celu dazy, to jest 100% politykier, bez Honoru !!!!!!!!!!!jestem zdegustowany jego ,dzialaniami po wyborach , dlatego nawoluje do bojkotowania wszystkiego co sie tyczy tego ........ a praca dla zony prawdopodobnie w budynku , Urzedu Pracy na stanowisku , pracownik socjalny powiatowe centrum pomocy rodzinie ,,do niedawna pracownica Kredyt banku , razem z p Anna Walczak , i dziwnym zbiegiem okolicnzosci ta druga , dostala prace w Osir , pani ta nie ma pojecia zielonego o funkcjonowaniu i organizowaniu imprez sportowych masowych ,a co do piero ,ulice donosza ,ze konkurs to byla wielka sciema
takie glosy chodza po osirze zaslyszane przy kufelku piwa w MEMORY ,
30 stycznia 2015
+12
-3
PL
518-a50
~ Edyta   To ma być opozycja? To PiS w powiecie z PSL? Furlepa już w PiS? Może coś o konkursie na OSiR napiszcie.
30 stycznia 2015
+8
-3
PL
4ec-8a9
~ 6hbg   To nie jest opozycja, ciekawe co dostali za to żeby cicho siedzieć w sprawie złodziejstwa i za poparcie budrżetu ,jakoś nie słychać żeby Tokarskiemu ktoś powiedział żeby ze stołka zrezygnował. To może ksiądz pleban co ganiał tam z opłatkiem taki apel zrobi
30 stycznia 2015
+11
-0
PL
fd3-081
~ J23  do ~ Grzesiek   Niech Furlepowa zobaczy jak to jest być bezrobotnym.
Przecież dom kończą na Janowskiej niech zostanie kurą domową!
30 stycznia 2015
+14
-1
PL
c98-ebf
~ Wyborca   To ja głosowałem na Furlepe bo mówił jaki to zły Rosłan i Tokarski a tu po wyborach co zmieniło jego zdanie? Praca dla żony? To prawda? A tfu!
30 stycznia 2015
+17
-0
PL
998-63f
~ Grzesiek   Jaka to opozycja? Mam nadzieje że pan Tokarski po aferze w wydziale komunikacji nie zrobi numeru i nie da się nabrać? To prawda że żona Furlepy ma pracować w jednostce starostwa? To o takie poparcie budżetu chodzi panie starosto?
30 stycznia 2015
+16
-2
NL
5e5-213
~ komentarz z innego portalu:   Na mieście mówi się już od jakiegoś czasu, że podobno Michałek ma startować w wyborach do Sejmu. Co prawda aktualnie zbliżył się z pisem, ale startując z pisu nie miałby raczej szans, bo twarzą pisu w powiecie będzie Pani B. i to ona będzie promowana wszelkimi możliwymi sposobami i prawdopodobnie zgarnie większość głosów lokalnych wyborców pis. 2 kandydatów z pis z ziemi biłgorajskiej nie ma szans raczej wejść do sejmu.
Mówi się też, że babacia nie będzie już kandydować na kolajną kadencję, więc gumofilcowi będą musieli znaleźć jakiegoś mocnego kandydata z ziemi biłgorajskiej.
Czyżby Michałek miał zostać kandydatem gumofilcowych do Sejmu?
30 stycznia 2015
+14
-1
SE
17a-795
~ SP  do ~ SP   Miało być oczywiście: spadnie przestępczość.
No i 100 tysięcy na nowe komputery.
No to będzie można wreszcie grać w pasjansa w cywilizowanych warunkach.
30 stycznia 2015
+14
-0
PL
d3a-339
~ A.   Furlepa najpierw zdradził Frania Pietaka i Zosię Woźnice, póxniej Janusza Rosłana a teraz Piotra Szeligę. Droga do PSL? Było PO, teraz PiS i popiera PSL?
30 stycznia 2015
+13
-1
CH
1c7-366
~ SP   400 tysięcy na klimę dla urzędników.
Bardzo potrzebna inwestycja, może dzięki temu wzrośnie jakość obsługi interesantów i przestępczość w budynku starostwa.
30 stycznia 2015
+26
-0
Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu bilgorajska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Przy komentarzu niezarejestrowanego użytkownika będzie widoczny jego ZAKODOWANY adres IP. Zaloguj/Zarejestruj się.
reklama
reklama
REKLAMA
REKLAMA

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
29 stycznia 2023 Biłgoraj
31. finał WOŚP w Biłgoraju
W niedzielę 29 stycznia zorganizowano 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak każdego roku WOŚP gra w Biłgoraju. Na ulicach miasta można było spotkać wolontariuszy, a koncert finałowy odbył się w Biłgorajskim Centrum Kultury.
dzisiaj, 14:19 Powiat
Zaplanowano przerwy w dostawie prądu
dzisiaj, 09:05 Turobin
Gmina sprzedaje strażackiego stara
dzisiaj, 00:02 Biłgoraj
Bal maturalny uczniów ZSZiO [NOWE ZDJĘCIA]
Tegoroczne studniówki uczniów biłgorajskich szkół zakończone. Jako jedni z ostatnich, w sobotę 4 lutego, na balu maturalnym bawili się maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Ich studniówka odbyła się w hotelu Janów w Borownicy.
27 stycznia 2023 Region
Na Roztoczu powstanie ścieżka w koronach drzew
dzisiaj, 09:47 Biłgoraj
Mistrz Polski z "Budowlanki"
29 stycznia 2023 Biłgoraj
Studniówka uczniów RCEZ [NOWE ZDJĘCIA]
Na symboliczne sto dni przed najważniejszym egzaminem w życiu, na swoim pierwszym prawdziwym balu bawili się uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej. Studniówka została zorganizowana w sobotę 28 stycznia, w hotelu Janów, w Borownicy.
w sobotę, godzina 10:17 Żelebsko
Powstanie droga Żelebsko-Trzęsiny
w sobotę, godzina 22:55 Biłgoraj
"Sklep z facetami" w Biłgoraju
26 stycznia 2023 Biłgoraj
Zmarł ks. Jan Maksim, były proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny
W wieku 80 lat zmarł ks. kan. Jan Maksim, były proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny, uhonorowany tytułem "Zasłużony dla miasta Biłgoraja". Odszedł w środę 25 stycznia.
we wtorek, godzina 16:28 Biłgoraj
Strażacy przeszli na emeryturę, w tym rzecznik KP PSP
w czwartek, godzina 10:52 Zawada
Potrącenie na trasie Biłgoraj-Zamość. Nie żyje 63-latka
26 stycznia 2023 Biłgoraj
Nowe oznakowanie w okolicach jednego z głównych skrzyżowań?
Z taką propozycja, by ustawić nowe znaki w okolicy skrzyżowania ul. Boh. Monte Cassino z ul. Komorowskiego wystąpił radny Rady Miasta Biłgoraja Tomasz Bednarz, który uznał, że poprawi to bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych. O jakie zmiany chodzi?
w czwartek, godzina 11:42 Biłgoraj
W Urzędzie Miasta polała się krew
25 stycznia 2023 Goraj
Szkoła na sprzedaż
w sobotę, godzina 22:22 Biłgoraj
"Katolik" na studniówce
Uroczystym balem studniówkowym uczniowie ostatnich klas Katolickiego Liceum im. Jana Pawła II rozpoczęli odliczanie do egzaminów maturalnych. Wydarzenie zorganizowano w sobotę 4 lutego w Restauracji Kresovia pod Biłgorajem.
dzisiaj, 09:00 Biłgoraj
"Sztuka - Moda - Piękno" - wystawa prac młodych plastyków
w piątek, godzina 20:17 Biłgoraj
Spotkanie z działaczami Lewicy
w czwartek, godzina 08:18 Biłgoraj
Sylwia wyruszyła na konkurs Miss Charm
Pochodząca z Biłgoraja Sylwia Bober jest w drodze do Wietnamu, gdzie będzie reprezentować Polskę w międzynarodowym konkursie piękności.
w sobotę, godzina 08:20 Babice
Babiczanki najlepsze
w piątek, godzina 12:01 Biłgoraj
Karnawałowe szaleństwo w przedszkolu
 
telRedakcja telefon

533 188 100

alarmSkrzynka alarmowa

alert@bilgorajska.pl

emailRedakcja e-mail

redakcja@bilgorajska.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone bilgorajska.pl Projekt graficzny CePixel wykonanie eball hosting home.pl