Wersja mobilna     +   Dodaj wydarzenie    Dodaj aktualność    Dodaj galerię    Zgłoś temat    Dodaj ogłoszenie    Dodaj ofertę  
Przeczytaj:
Rozmiar tekstu:
AAA
BIŁGORAJ Biłgoraj
2019.11.21 17:51 | aktualizacja: 2019.11.22 11:36

Docenieni za dar życia

Krwiodawcy, którzy oddają krew mają swój udział w ratowaniu ludzkiego życia. By docenić tych, którzy dzielą się tym bezcennym darem każdego roku w Biłgoraju organizowane jest spotkanie Honorowych Dawców Krwi. Tegoroczne wydarzenie odbyło się w siedzibie Szkoły Muzycznej, w czwartkowe popołudnie, 21 listopada.
Docenieni za dar życia
Docenieni za dar życia

Tegoroczne spotkanie odbyło się w roku jubileuszu 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża - jednej z najstarszych organizacji humanitarnych w Polsce. Wszystkich zgromadzonych w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Biłgoraju powitał prezes biłgorajskiego oddziału PCK Józef Żybura.

- Ten rok, rok jubileuszu był pełen wydarzeń związanych z obchodami pierwszego wieku istnienia Polskiego Czerwonego. W tym wyjątkowym dla organizacji czasie obchodzimy też święto krwiodawców, wszystkich, którzy zupełnie bezinteresownie dzielą się tym bezcennym płynem, ratując życie i zdrowie zupełnie obcych ludzi. Za to należą się słowa uznania - mówił prezes Żybura.

W wydarzeniu poza honorowymi dawcami krwi udział wzięli przedstawiciele samorządów, organizacji i szkół na co dzień wspierający ideę krwiodawstwa. Były też odznaczenia i podziękowania za taką postawę.

Historię honorowego krwiodawstwa w Biłgoraju przypomniał Roman Skubis. - Początki krwiodawstwa w Biłgoraju rozpoczęły się w 1951 roku poprzez utworzenie w siedzibie oddziału PCK Punktu Poboru Krwi. Pierwszym lekarzem, którzy zajmował się tym miejscem, szkolił pielęgniarki z zakresu pobierania krwi i jej przetaczania był Jerzy Turczański. Jego następcy to kolejno: Tadeusz Kwiatkowski, Jan Książek, Józef Kraczek, Andrzej Furmanek i Jan Kowalski. W 1958 roku, po przez państwo polskie stacji pogotowia ratunkowego i punktów poboru krwi to Polski Czerwony Krzyż prowadził systematyczną działalność, polegającą na promowaniu honorowego krwiodawstwa w społeczeństwie. W większości honorowymi dawcami krwi stawali się pracownicy miejscowych zakładów takich jak: MEWA, Fabryka Mebli, czy BZNS - mówił Roman Skubis i dodał: - Honorowe krwiodawstwo choć nadal jest powszechnie znane i praktykowane to potrzebuje ciągłej promocji w środowisku osób dorosłych, jak i młodzieży. Dlatego PCK prowadzi szereg kampanii społecznych, które mają na celu poruszenie ludzkiej świadomości o tym, że do ratowania ludzkiego życia i zdrowia potrzebna jest duża ilość krwi.

W Biłgoraju honorowe krwiodawstwo zyskuje coraz większą popularność, każdego miesiąca podczas akcji organizowanych w siedzibie KP PSP krew oddaje kilkadziesiąt osób. Podobnie jest podczas akcji terenowych, a tych nie brakuje zwłaszcza w okresie letnim. Na przestrzeni lat niektórzy mogą pochwalić się dziesiątkami litrów podarowanej drugiemu człowiekowi krwi. Często krew oddają całe rodziny, tradycja podtrzymywana jest więc przez kolejne pokolenia. - Takie budowanie świadomości niesienia pomocy wśród najmłodszych to postawa godna podziwu - podsumował Roman Skubis.

Tradycyjnie częścią wydarzenia było wręczenie medali i wyróżnień krwiodawcom i działaczom, którzy popularyzują tę formę pomocy. Na zakończenie uroczystości zaprezentowała się młodzież ze Szkoły Muzycznej I stopnia.

Lista wyróżnionych:

Decyzją Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża, Zarząd Główny nadał Odznakę Honorową PCK stopnia III Mariuszowi BŁASZCZYKOWI, który jako ratownik drogowy Polskiego Związku Motorowego od kilkunastu lat pomaga w szkoleniu i organizowaniu Mistrzostw Pierwszej Pomocy.

Polski Czerwony Krzyż na mocy ustawy o Publicznej Służbie Krwi, nadaje Tytuł i Odznakę "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi".

Zadanie to, na rzecz wszystkich Honorowych Dawców Krwi, PCK realizuje w sposób ciągły od blisko 60 lat . W tym roku po osiągnięciu pewnego litrażu oddanej krwi, tytuł ten otrzyma 54 krwiodawców z naszego powiatu.

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny - bezinteresowne, długoletnie honorowe oddawanie krwi w ilości co najmniej 18 litrów przez mężczyzn, Lubelski Oddział Okręgowy PCK nadał odznakę "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi " stopnia I następującym osobom: Mariuszowi HYSIE, Markowi GANCARZOWI, Marcinowi KMIECIOWI, Grzegorzowi MOSKWIE, Łukaszowi ŁUCZCE, Sebastianowi ARDYLEWSKIEMU, Kacprowi KOWALSKIEMU, Ernestowi KULANINOWI, Łukaszowi LIPIŃSKIEMU, Jackowi MAMCARZOWI, Adamowi KIESZOWI.

Odznaką stopnia drugiego "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi", to jest po oddaniu co najmniej 10 litrów przez kobietę i co najmniej 12 litrów krwi przez mężczyznę, Lubelski Oddział Okręgowy PCK nadał odznaki osobom: Joannie ROGOWSKIEJ, Grażynie GAŁUS, Renacie ROZMARYNOWSKIEJ, Konradowi KOLUCHOWI, Marcinowi KMIECIOWI, Marcinowi MAŁYSZY, Grzegorzowi MOSKWIE, Dawidowi KAMIŃSKIEMU, Franciszkowi SAMULAKOWI, Mariuszowi ALTERMANOWI, Wojciechowi SZCZEPAŃSKIEMU, Wiesławowi PRZYTULE, Adamowi GIEŁCZYKOWI.

Odznaką trzeciego stopnia "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi", to jest po oddaniu co najmniej 5 litrów przez kobietę i co najmniej 6 litrów przez mężczyznę, zostały odznaczone następujące osoby: Teresa SZEGDA, Kazimiera KOZYRA, Marta ŚCIBOR, Anna FRĄCZEK, Konrad KOLUCH, Kacper KOWALSKI, Mirosław PUCHACZ, Janusz RÓJ, Krzysztof SILEZIN, Jerzy MAŁEK, Grzegorz MOSKWA, Mirosław PĘKALA, Marcin CHMIEL, Karol BLICHARZ, Mariusz RÓJ, Patryk PACZWA, Wojciech SZCZEPAŃSKI, Jakub RYMARZ, Waldemar SAK, Krzysztof RÓG, Wiesław PRZYTUŁA, Ireneusz DUBIEL, Waldemar SURMACZ, Paweł SURMACZ, Marek GŁOWICKI, Piotr MAŁYSZA, Michał ŁUSZCZ.

Medalem Pamiątkowym wydanym przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża zostali uhonorowani;

Ksiądz Kanonik Stanisław BUDZYŃSKI - proboszcz parafii pw. Św. Jerzego w Biłgoraju

Janusz ROSŁAN - Burmistrz Miasta Biłgoraj

Wiesław RÓŻYŃSKI - Wójt Gminy Biłgoraj

Mirosław Bury - Z-pca Komendanta Straży Pożarnej i jednocześnie Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

Piotr FLOR - regionalista, współautor wielu artykułów historycznych, Prezes Biłgorajskiego Towarzystwa Regionalnego

Mirosław LASKOWSKI - wieloletni sponsor działalności charytatywnej

Szkoła Podstawowa nr. 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju, która od wielu lat w sposób szczególny włącza się w realizację różnych przedsięwzięć czerwonokrzyskich

Medalem Pamiątkowym wydanym przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża z okazji 100-lecia PCK zostali uhonorowani: KOMAN Anna, TRYBALSKA Helena, SZABAT Grażyna, RÓŻAŃSKA Maria, PETLA Maria, OSZAJCA Edward, KORNIAK Ryszard, BANACH Adam, SKUBIS Roman, NIZIO Ryszard, SKROK Wojciech, KONECZNY Marian, CHMIEL Robert i KURZYNA Edward.

Jubileuszowy rok inspiruje nas do złożenia podziękowań wszystkim tym, którzy w sposób szczególny pomagają biłgorajskiej organizacji czerwonokrzyskiej w wypełnianiu misji na rzecz ludzi potrzebujących, w myśl cytatu "Być tam, gdzie są ludzkie łzy, bezradność i cierpienie". Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Biłgoraju składa serdeczne podziękowanie i z tej okazji przyznaje pamiątkowe statuetki niżej wymienionym osobom i instytucjom :

Księdzu Adrianowi BOROWSKIEMU - współorganizatorowi akcji poboru krwi w Majdanie St. i Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi

Krzysztofowi ŁAZORCZYKOWI - osobie prowadzącej od wielu lat stronę internetową PCK Biłgoraj

Kazimierzowi ORDECKIEMU - właścicielowi hurtowni sprzętu elektronicznego za wieloletnie wspieranie różnych akcji PCK

Józefowi BRYLE - właścicielowi piekarni za wieloletnie codzienne przekazywanie pieczywa dla ubogich

Jackowi DZIDO - właścicielowi fermy drobiu w Bidaczowie St. za wieloletnie wspierania akcji "Wielkanoc z PCK"

Stanisławowi BORSUKOWI - właścicielowi tartaku w Smólsku za wielokrotną pomoc materialną przy różnych inwestycjach PCK

Zbigniewowi PIŃCZYŃSKIEMU - właścicielowi firmy TRANSPIN za wieloletnie wspieranie inicjatyw na rzecz PCK

Piotrowi IWAŃCZYKOWI - właścicielowi betoniarni za pomoc przy wielorakich pracach prowadzonych w PCK

Mirosławowi HANASOWI - producentowi blach za wspieranie różnych inwestycji Janowi PYZNARSKIEMU - właścicielowi małej gastronomii za wsparcie materialne wielu akcji pck Irenie SURMIE - opiekunce Szkolnego Koła PCK w Dąbrowicy Marii WÓJEC, Mariannie MIŁOSIŃSKIEJ, Iwonie ŚMIECIUCH - wyróżniających się swoją postawą i zaangażowaniem w pracy sióstr PCK

Statuetki pamiątkowe z okazji 100-lecia PCK został wręczone:

Szkole Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Biłgoraju, Zespołowi Szkół Leśnych, Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ, Zespołowi Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, Zespołowi Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Regionalnemu Centrum Edukacji Zawodowej, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej /na ręce Komendanta P. Wiesława Krenta/, Komendzie Powiatowej Policji /na ręce p. Komendanta Marka Jamroza/, Miejskiej Służbie Drogowej /na ręce p. Dyrektora- Piotra Michalczuka/, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej/Pani Kierownik Annie Dziadosz/, Biłgorajskiemu Centrum Kultury/ na ręce p. Dyrektora Stefana Szmita/, Biłgorajskiej Kapeli Podwórkowej WYGIBUSY/ na ręce Pana Jana Szymanika - kierownika kapeli/, Ciastkarni Państwa: Obszyńskich, Jamińskich i Dzidów z Bidaczowa St.

Okolicznościowe statuetki dla honorowych dawców krwi otrzymali: Stanisław ĆWIKŁA i Michał LENIARD z Potoka Górnego, Grzegorz JASIŃSKI z Biszczy, Jan KUROWSKI z Łukowej, Marta BARTOSIK i Tomasz MAZUREK z Tarnogrodu, Jan KOMAN z Aleksandrowa, Sylwia PYTLARZ z Majdanu Starego.


red.
REKLAMA
Oceń:
0 głosów
Docenieni za dar życia, 0 out of 5 based on 0 ratings
red. dodany
 
Odsłon: 4434
Dodaj zdjęcie

Waszym zdaniem (2)

Podaj login i hasło:
Login:
Hasło:
Skomentuj na forum:
Zarejestruj się
Jesteś już zarejestrowany na bilgorajska.pl? Zaloguj się
Imie lub nazwa:
Treść komentarza:
Przepisz niebieski tekst z obrazka wyżej:
Na forum istnieje możliwość oceny wypowiedzi, można oddawać głosy pozytywne jak i negatywne.
Ostatnio dodane komentarze
dziadek   Niby 100 lecie ale słabo wyszło. W straży dużo lepiej wychodziły te imprezy
22 listopada 2019
+3
-0
Grzegorz z Chetyna   No cóż? Bardzo fajna impreza. Szkoda tylko, że większość przywilejów dla krwiodawców została odebrana... :(
21 listopada 2019
+2
-3
Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu bilgorajska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Przy komentarzu niezarejestrowanego użytkownika będzie widoczny jego ZAKODOWANY adres IP. Zaloguj/Zarejestruj się.
REKLAMA
reklama
REKLAMA
REKLAMA

Najpopularniejsze

Ostatnie komentarze

REKLAMA
REKLAMA
w czwartek, godzina 09:18 Goraj
Gorajski kalendarz na 2020 rok gotowy
9. edycja kalendarza stylizowanego gminy Goraj pod hasłem "Sen nocy leśnej" jest już dostępna. W role modeli wcielili się jak co roku mieszkańcy gminy i okolic, a wydawnictwo można już nabyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju.
w czwartek, godzina 09:55 Tarnowola
Zderzyły się dwie ciężarówki
12 stycznia 2020 Biłgoraj
Zderzenie karetki z terenówką [AKTUALIZACJA]
w poniedziałek, godzina 10:38 Biłgoraj
Kolejne fotopułapki w biłgorajskich lasach
Już za kilka dni w biłgorajskich lasach zostaną uruchomione kolejne fotopułapki, zainstalowane dzięki inicjatywie aktywistów z #BiłgorajEkoChallenge. W newralgicznych miejscach już można za to dostrzec tabliczki z napisem "Śmiecąc uśmiechaj się szczerze, być może jesteś w ukrytej kamerze".
w sobotę, godzina 13:12 Biłgoraj
Sukcesy wokalistek z MDK
w sobotę, godzina 14:46 Biłgoraj
Speedcuberzy przyjechali do Biłgoraja
dzisiaj, 16:58 Biłgoraj
Spotkanie opłatkowe Rodziny Radia Maryja
Tradycyjnie już w ostatnią niedzielę stycznia, w Biłgoraju odbyło się spotkanie opłatkowe Rodziny Radia Maryja. Wydarzenie rozpoczęło się od mszy św, po której członkowie i sympatycy RRM spotkali się w I LO im. ONZ.
w czwartek, godzina 09:43 Biłgoraj
Uszkodzone szyby w przedszkolu
w sobotę, godzina 08:21 Józefów
Przetarg na odbiór odpadów rozstrzygnięty
w sobotę, godzina 23:15 Biłgoraj
Uczniowie RCEZ bawili się na studniówce
W sobotni wieczór, 25 stycznia, uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej bawili się na swoim pierwszym prawdziwym balu. Studniówka zorganizowana została w hotelu Janów w Borownicy.
14 stycznia 2020 Biłgoraj
Miasto sprzedaje mieszkania
w środę, godzina 12:14 Biłgoraj
Można dostać nawet 96 tys. zł
we wtorek, godzina 14:03 Biłgoraj
Nowe zasady odbioru odpadów - kompostujesz zapłacisz mniej
Wraz z nowym rokiem wprowadzone zostały nowe zasady odbioru odpadów na terenie Biłgoraja. Sprawdź jak odpowiednio pozbywać się śmieci z posesji. Co ważne jeśli część trafi do kompostownika zapłacimy mniej. O ile?
w środę, godzina 14:30 Biłgoraj
Seniorzy rywalizowali
w piątek, godzina 09:46 Biłgoraj
Poszukujemy właściciela suczki
12 stycznia 2020 Biłgoraj
Studniówka Zespołu Szkół Leśnych
W sobotę, 11 stycznia, rozpoczął się sezon studniówkowy w biłgorajskich szkołach. Jako pierwsi na swoim balu maturalnym bawili się uczniowie ostatnich klas Zespołu Szkół Leśnych. Studniówka odbyła się w sali balowej w Modliborzycach.
w piątek, godzina 23:12 Biłgoraj
Czarny Ziutek Z Killerami w ramach Off Road
w środę, godzina 10:06 Biłgoraj
Stypendyści z I LO im. ONZ
w piątek, godzina 10:21 Kraj
Zatrzymania i zarzuty dla sutenerów
W miniony wtorek, 21 stycznia funkcjonariusze Centralnego Biura Policji w Rzeszowie zatrzymali 7 osób, którym prokurator zarzucił czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby. Z informacji prokuratury wynika, że grupa miała działać również na terenie Biłgoraja.
w czwartek, godzina 17:02 Karate
Ferie z karate
w piątek, godzina 09:08 Frampol
Kolędowanie z chórami Ziemi Biłgorajskiej
 
telRedakcja telefon

533 188 100

alarmSkrzynka alarmowa

alert@bilgorajska.pl

emailRedakcja e-mail

redakcja@bilgorajska.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone bilgorajska.pl Projekt graficzny CePixel wykonanie eball hosting home.pl