Wersja mobilna     +   Dodaj wydarzenie    Dodaj aktualność    Dodaj galerię    Zgłoś temat    Dodaj ogłoszenie    Dodaj ofertę  
Przeczytaj:
Rozmiar tekstu:
AAA
BIŁGORAJ
2016.04.19 08:35

Biłgorajskie obchody 1050. rocznicy chrztu Polski. Apel do mieszkańców

W tym roku obchodzimy 1050. rocznicę chrztu Polski. Zanim jednak uroczystości upamiętniające to wydarzenia odbędą się stolicy powiatu Biłgorajski Zespół Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski wystosował apel do mieszkańców o pamięć i powrót do korzeni naszego dziedzictwa cywilizacyjnego oraz upamiętnienie tak ważnej daty w historii kraju.
Biłgorajskie obchody 1050. rocznicy chrztu Polski. Apel do mieszkańców
Biłgorajskie obchody 1050. rocznicy chrztu Polski. Apel do mieszkańców

APEL:

Ponad tysiącletnie dzieje Narodu Polskiego zostały zapoczątkowane Chrztem Polski w 966 r., na mocy którego nasza Ojczyzna stała się państwem chrześcijańskim i poddana władzy Chrystusa. Tożsamość Narodu została nierozerwalnie związana z wiarą katolicką, w obronie której Polska stawała parokrotnie na arenie europejskiej. W bitwie pod Chocimiem w 1673 r., w bitwie pod Wiedniem w 1683 r. uchroniono Europę przed nawałą muzułmańską, a w Bitwie Warszawskiej 1920 r. przed zalewem komunizmu. Św. Jan Paweł II, Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński, Polski Kościół i "Polska Solidarność" spowodowali pokojowy upadek systemu totalitarnego, jakim był komunizm.

Los naszych przodków i tu żyjących na Ziemi Biłgorajskiej naznaczony był nie tylko wielką pracą, lecz także zagrożeniami ze strony napadów tatarskich, okupacją szwedzkich wojsk, zaborców, hitleryzmu i komunizmu. Nasi wierni szli do nierównej walki w obronie Ojczyzny z pacierzem na ustach, krzyżem i medalikiem, z wielką odwagą, którą umacniała świadomość, że towarzyszy im i modli się za nich cały Kościół w każdej Mszy świętej.

Bezbożne ideologie XX wieku, jakim był nazizm i komunizm, usiłowały zniszczyć wiarę chrześcijańską, mordując na różne sposoby. Ideologie te skompromitowały się i upadły. Niestety, powstały nowe. Nowa ideologia zła, jaką jest gender, wyrosła też z lewicowych filozofii, chociaż nie głosi już haseł pomocy dla ubogich, ale za głównego przeciwnika uważa Kościół Katolicki. Poprzez głoszenie wolności (szczególnie od Boga), relatywizmu moralnego (pomieszanie dobra ze złem), rozpusty i przyjemności.

Wmawia widzom, czytelnikom, słuchaczom, że zboczenia seksualne, rozwody, życie małżeńskie bez sakramentu, aborcja, eutanazja i wiele innych nieprawości to dowód nowoczesności i postępu. Od 1968 r. przy pomocy struktur ONZ i UE prowadzi długi marsz przez instytucje, opanowując media, sądy, prokuratury, trybunały, parlamenty, szkoły, ośrodki kultury, wytwórnie filmowe, portale internetowe - zmieniając znaczenie słów. Nowy nihilizm przekonuje, że prawda nie istnieje, płeć można sobie wybrać, że nie istnieją przykazania i zakazy moralne, a najważniejszy dla młodego człowieka jest nieskrępowany seks, pieniądze, sukces, zakupy nowości i ciągła zabawa.

Św. Jan Paweł II powtarzał "że demokracja bez wartości, wcześniej czy później, zamienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm". Niestety, obecne demokracje w Europie, na świecie i od niedawna w Polsce powoli przeradzają się w demonokracje sprzeczne z "cywilizacją życia". Świadczą o tym wydawane przez parlamenty, sądy, trybunały bezbożne ustawy, prawa i wyroki. Pod pojęciem wielokulturowości atakuje się chrześcijaństwo nawet przy pomocy islamistów. Czy UE, która wytraca energię na walkę z katolicyzmem, poradzi sobie z islamem, polegając na złudnych wartościach demokratycznych i multikulturowych zawartych w masońskiej ideologii oświeceniowej i Rewolucji Francuskiej?

Władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza, medialna, edukacyjna jest uprawniona, gdy nie sprzeciwia się woli Boga zawartej w przykazaniach i prawie naturalnym. Jezus jest Królem królów i Panem panów. Dzisiejszy świat, który odrzuca Boga pod naciskiem nowoczesnego pogaństwa, potrzebuje świadectwa wiary w życiu publicznym, tak jak było 1050 lat temu i później.

Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski powinien oznaczać uznanie władzy Chrystusa Króla nad państwem polskim oraz sprzeciw wobec postępującej dechrystianizacji państwa i Narodu. Musimy się modlić, aby nie powróciły zwalniania ludzi z pracy za obronę sumienia (przykład prof. Bogdana Chazana), szukanie przemocy przede wszystkim w Kościele i rodzinie (ust. o przemocy…), zezwalanie na zabijanie dzieci nienarodzonych, tych najbardziej bezbronnych, w ramach tzw. "praw człowieka" (ustawy: aborcyjna, in vitro - o leczeniu niepłodności?), walki z krzyżem i satanistyczne orgie na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Istotna powinna być postawa katolików, w tym osób konsekrowanych, pełna zaangażowania, odpowiedzialności i świadectwa.

Obecnie słabość wiary wynika z inercji, obojętności na zło, i wygodnictwa. Musimy zadać sobie pytanie, co trzeba robić, aby Naród był zdolny do walki o wartości, które kształtowały nas przez wieki? Kiedy Polska zostanie doceniona w Europie i na świecie za wiekową obronę cywilizacji łacińskiej?

Polska się odrodzi, gdy fundamentem prawodawstwa będzie Dekalog, a nie ideologia gender. Rzeczpospolita zawsze szczyciła się tym, że pełniła rolę przedmurza chrześcijaństwa w czasach, gdy religia wyznaczała granice cywilizacji. Chrześcijaństwo przez wieki wnikało głęboko w życie Polaków, obyczaje, normy postępowania, kulturę, moralność, etykę. To nasz narodowy skarb, nasze dziedzictwo, z którego mamy prawo być dumni, którego mamy obowiązek bronić, i z którym - jak podkreślał św. Papież Jan Paweł II - idziemy w przyszłość. "Niech za sprawą Wojciecha i wszystkich polskich Patronów zgromadzonych wokół Bogarodzicy, owoce odkupienia trwają i utrwalają się wśród tych pokoleń, które idą. Niech ludzie trzeciego tysiąclecia podejmą misję przekazaną kiedyś, przed tysiącem lat, przez świętego Wojciecha i niech ją z kolei przekazują coraz to nowym pokoleniom." Niech cytat z homilii wygłoszonej w Sopocie w 1999 r. będzie dla nas wskazówką w jubileuszowych działaniach.

Z nadzieją odnowy i powrotu do korzeni chrześcijaństwa Polski i UE podpisali członkowie "Biłgorajskiego Zespołu Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski".

Stanisław Schodziński - przewodniczący - koordynator Akademii Myśli Chrześcijańskiej, inż. bud.

Adam Skakuj - zastępca przewodniczącego - Kościół Domowy, par. pw. św. Jana Pawła II, Biłgoraj

Marian Skubis - zastępca przewodniczącego

Stanisław Dzido - skarbnik - prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Koło Biłgoraj, Biuro Radia Maryja

Kazimierz Ordecki - skarbnik

Maria Szado - sekretarz - zel. Koła Żywego Różańca Matki Bożej Fatimskiej przy par. pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju, red. Katolickiego Głosu z Biłgoraja

Marian Kurzyna - radny Rady Par. par. pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Dąbrowicy, inż. leśnik

Stanisława Swacha - przew. Biura Radia Maryja przy par. pw. św. Jerzego w Biłgoraju

Zbigniew Ryba - przew. Zarządu Oddziału NSZZ "Solidarność" w Biłgoraju

Tadeusz Maciocha - nauczyciel Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie

Edward Kwiatkowski - pracownik Urzędu Gminy w Obszy

Marian Jagusiewicz - przew. Rejonowego Komitetu Obywatelskiego Ziemi Biłgorajskiej

Elżbieta Schodzińska - przew. Koła Przyjaciół Radia Maryja przy par. pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju

Władysław Wielgan - Gminny Komitet Obywatelski w Józefowie

Marian Lachowicz - nauczyciel Gimnazjum Jana Pawła II w Turobinie

Bronisław Okapiec - "Solidarność" RI, Rejonowy Komitet Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej, Różaniec

Franciszek Falandysz - Koło Przyjaciół Radia Maryja w Tarnogrodzie

Andrzej Sagan - wychowawca, Rejonowy Komitet Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej, Karolówka

Wiesława Kubów - dyr. GOK, Łukowa

Krzysztof Ciryt - Ruch Światło-Życie, Krąg w Księżpolu

Jan Dubel - parafia w Chmielku

Kazimierz i Halina Ordeccy - par. pw. św. Jana Pawła II w Biłgoraju

Jan Blicharz - par. Trójcy Świętej i WNMP w Biłgoraju

Jan Lisiecki - wicedyr. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju

Henryk Grabias - przew. Społ. Komitetu Upamiętniania Miejsc Pamięci Narodowej przy par. pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju

Irena Kulińska - prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Rejon Biłgoraj

Antonina Łobejko - lekarz medycyny, Biłgoraj

Kazimierz Wajda - Rejonowy Komitet Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej, Koło Przyjaciół Radia Maryja, par. pw. św. Marii Magdaleny

Anna Kozdra - Koło Przyjaciół Radia Maryja, Akademia Myśli Chrześcijańskiej, Społeczny Komitet Upamiętniania Miejsc Pamięci Narodowej przy par. pw. św. Marii Magdaleny

Bronisław Jabłoński - Koło Przyjaciół Radia Maryja, Stow. Matki Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci, Straż Honorowa Najśw. Serca Jezusowego, chór "Cantate Deo", par. pw. św. Marii Magdaleny, Biłgoraj

Krystyna Wasyluk - Stowarzyszenie Internowanych Zamojszczyzny, Rejonowy Komitet Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej

Jan Waluda - Koło Przyjaciół Radia Maryja, Tarnogród

Marian Kucharczyk - Koło Przyjaciół Radia Maryja, Koło Historyczne, Różaniec

Bronisław Misiągiewicz - Koło Przyjaciół Radia Maryja, Towarzystwo Historyczne Tarnogród - Puławy

Danuta Zań - Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy par. pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju

Marek Łoński - przedsiębiorca, Kościół Domowy, par. pw. św. Jana Pawła II

Stanisław Poluga - radny parafialny, Róża Różańcowa św. Franciszka par. pw. św. Marii Magdaleny

Jan Paluch - Biłgorajskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych

Stanisław Krzysztoń - lekarz weterynarii, wiceprezes "WiN " Okręg Lublin

Jan Dudek - parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lipinach

Ryszard Jasiński - prezes Towarzystwa Przyjaciół Frampola

Zbigniew Kita - parafia pw. św. Jana Pawła II

Adam Romański - red. "Dominika" Turobin

Mirosław Studnicki - ONR Biłgoraj

Michał Magoch - ONR Bilgoraj

Mieczysław Król - parafia pw. Trójcy Świętej i WNMP w Biłgoraju

Tomasz Książek - wiceprezes Świat. Związku Żołnierzy AK Rejon Biłgoraj

Mieczysław Dzido - lek. wet.

Marian Kowalczyk

Andrzej Babij

Stanisław Peszek - Jedność Ziemi Biłgorajskiej

Wiesław Konieczny - Koło Przyjaciół Radia Maryja, Tarnogród

Edward Ogorzałek - Stowarzyszenie Internowanych Zamojszczyzny

Marian Surma - Jedność Ziemi Biłgorajskiej

red.
REKLAMA
Oceń:
0 głosów
Biłgorajskie obchody 1050. rocznicy chrztu Polski. Apel do mieszkańców, 0 out of 5 based on 0 ratings
red. dodany
 
Odsłon: 3016
Dodaj zdjęcie

Waszym zdaniem (13)

Podaj login i hasło:
Login:
Hasło:
Skomentuj na forum:
Zarejestruj się
Jesteś już zarejestrowany na bilgorajska.pl? Zaloguj się
Imie lub nazwa:
Treść komentarza:
Przepisz niebieski tekst z obrazka wyżej:
Na forum istnieje możliwość oceny wypowiedzi, można oddawać głosy pozytywne jak i negatywne.
Ostatnio dodane komentarze
PL
30a-b00
~ biało-czerwony   Gwoli wyjaśnienia:
Data chrztu Mieszka (966 r.), jest datą wielce prawdopodobną ale nie jest datą pewną bo nie potwierdzoną przez inne źródła. Nie był to również chrzest Polski (jak napisano w apelu), był to chrzest panującego księcia i najprawdopodobniej osób z jego otoczenia. W 966 roku nie możemy jeszcze mówić o Polsce jako kraju, było to państwo Mieszka, własność Piastów. Chrzest księcia był początkiem, pierwszym krokiem, chrystianizacji kraju. Proces ten trwał około 200 lat. Dopiero w XIII wieku parafie objęły obszar całego państwa. Nie obyło się przy tym bez konfliktów, pogaństwo nie ustępowało w sposób pokojowy a pewne jego elementy przetrwały nawet do XIX wieku.
Zwrot „tysiącletnie dzieje Narodu Polskiego wymaga, co najmniej, pewnego komentarza. Pojęcie Narodu Polskiego aż do XIX wieku było zarezerwowane jako pojęcie dla tych mieszkańców, którzy cieszyli się pełnymi prawami obywatelskimi i politycznymi, czyli wyłącznie dla szlachty jako wspólnoty. Chłopi przez wieki byli traktowani jak bydło robocze, praktycznie do XIX wieku byli niewolnikami całkowicie zależnymi od swojego pana. Uprzywilejowaną pozycję szlachty w społeczeństwie zniosła dopiero Konstytucja marcowa z 1921, w art. 96. W okresie krwawych wydarzeń powstania chłopskiego na terenach zachodniej Galicji w 1846 (rzeź galicyjska) chłopi polscy dokonali pogromu ludności ziemiańskiej, urzędników dworskich i rządowych pod hasłami „Polacy [szlachta] idą wyrzynać do szczętu chłopów. Mówiąc o Tysiącletnich dziejach Narodu Polskiego należy uściślać o jaki naród chodzi .
Natomiast nie podlega dyskusji ogromne znaczenie tak wczesnej chrystianizacji Polski. Polska pogańska stałaby się celem krucjat chrześcijańskich sąsiadów, kraj zostałby podbity, ludność wyrżnięta bądź sprzedana w niewolę. Nie pomogłyby nam wartości reprezentowane przez Dekalog.
Znajomość historii własnego kraju jest jednym z wyróżników tożsamości narodowej. Należy o tym pamiętać, nie tylko od święta .
21 kwietnia 2016
+2
-0
PL
82b-ef9
~ seba  do ~ aa   Brakło argumentów?. Zapewniam Cię,że mam więcej lat niż Ty. Pozdrawiam.
20 kwietnia 2016
+3
-1
PL
b30-393
~ aa  do ~ seba   człowieku-pożyjesz trochę dłużej na tym świecie i w tym kraju to sam sobie odpowiesz na to pytanie..
20 kwietnia 2016
+3
-3
PL
82b-ef9
~ seba  do ~ aa   Napisz jeden przykład co ci takiego złego kler zrobił. Pozdrawiam.
20 kwietnia 2016
+2
-4
PL
f90-768
~ Śmiesznie i strasznie   Artykuł w gazetcie Fakt pokazuje kto i jakiej etyce reprezentuje powiat biłgorajski w parlamencie RP.
20 kwietnia 2016
+1
-0
PL
b30-393
~ aa  do ~ seba   mylisz się-wnioski wyciągam z obserwacji kleru i "wiernych"..samodzielne myślenie nie boli-spróbuj czasami..
19 kwietnia 2016
+6
-4
PL
091-95c
~ j23   To tylu na listy wyborcze.Prawdziwi społecznicy robią to z miłości do..........?
19 kwietnia 2016
+2
-1
PL
091-95c
~ J23   ALE LIDERÓW.CIEKAWE CZY SIĘ DOGADAJĄ.
19 kwietnia 2016
+2
-0
PL
6b0-824
~ seba  do ~ aa   Tobie w głowie pomieszał chyba towarzysz Lenin. Pozdrawiam.
19 kwietnia 2016
+3
-4
PL
b30-393
~ aa   1050 lat zniewolenia,mieszania w głowach i żyłowania państwa..
19 kwietnia 2016
+8
-3
PL
e5f-58e
~ 08944*   http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,180-lat-temu-Watykan-potepil-powstanie-listopadowe,wid,14558258,wiadomosc.html,może teraz Schdzinski i jego kumple potępią papieża ,czy może za bunt wobec władzy Polacy pójdą do piekła?
19 kwietnia 2016
+4
-1
PL
e5f-58e
~ tyftfty   Ale Petru się nie podpisał, a co z odpowiedzią Martina Szulca dla Schodzinskiego?Może powinni wysłać list do Papieża ze skargą na niego , co on sobie myśli , ma się tłumaczyć przed naszymi myślicielami , na kolana wnuku esesmanów
19 kwietnia 2016
+3
-2
PL
95a-08e
~ IGOR   To jakieś świeckie obchody bo żadnego duchownego nie widzę ludzie leczcie się.Z wami powrót do odnowy i korzeni będzie trudny ale życzę powodzenia.
19 kwietnia 2016
+10
-0
Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu bilgorajska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Przy komentarzu niezarejestrowanego użytkownika będzie widoczny jego ZAKODOWANY adres IP. Zaloguj/Zarejestruj się.
reklama
reklama
REKLAMA
REKLAMA

Najpopularniejsze

Przeczytaj również

Ostatnie komentarze

REKLAMA
REKLAMA
we wtorek, godzina 12:12 Biłgoraj
Odśnieżanie to obowiązek
Minione dni przyniosły spore mrozy, ale także opady śniegu. Obecnie jest go tak dużo, że utrudnia przemieszczanie się, a zalegające na chodnikach śnieg i lód stanowią zagrożenie dla pieszych. Przypominamy zatem, że właściciele posesji muszą odśnieżać chodniki przed swoją działką. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary.
w środę, godzina 19:33 Biłgoraj
Zmarła Stanisława Dzikoń
w czwartek, godzina 12:15 Tarnogród
Wjechała w naczepę ciężarówki
we wtorek, godzina 10:00 Biłgoraj
Iga Świątek rozmawiała z dziećmi z Wioski Dziecięcej SOS w Biłgoraju
Kacper uczy się w technikum mechanicznym, ale na studia ma tyle pomysłów, że ciężko mu się zdecydować, Amelia chce zostać fryzjerką, największą pasją Klaudii jest taniec, a w wolnych chwilach pisanie scenariuszy, Aleksandra jest utalentowaną artystką, która jeszcze nie wie, czy widzi swoja przyszłość na deskach teatru, czy przed sztalugą, Weronika, uwielbia hulajnogę i piłkę nożną, Zuzia już stawia pierwsze kroki na korcie tenisowym, uwielbia też akrobacje, a marzeniem Karoliny jest skończyć szkołę ekonomiczną.
w czwartek, godzina 09:44 Biłgoraj/Aleksandrów
Dwa pożary domów. Paliło się w kuchni i kotłowni
w czwartek, godzina 08:16 Biłgoraj
Twój piec w rządowej ewidencji CEEB
7 stycznia 2021 Biłgoraj
Mateusz potrzebuje pomocy w walce z rakiem
Mateusz Filist z Biłgoraja walczy z guzem neuroendokrynnym. W 2020 roku musiał rozpocząć chemioterapię. Dojazdy, konsultacje, badania, leki, suplementy sporo kosztują, dlatego została zorganizowana zbiórka pieniędzy. Celem jest 35 tys. zł.
we wtorek, godzina 08:36 Biłgoraj
Darmowy posiłek w jednej z biłgorajskich restauracji
w czwartek, godzina 11:03 Lubelszczyzna
Ponad 7 tys. nowych zakażeń w kraju, 323 w województwie
w sobotę, godzina 18:49 Biłgoraj
Dostawa szczepionek do biłgorajskiego szpitala wstrzymana
Dziś (16 stycznia) dyrekcja biłgorajskiego szpitala otrzymała informację o wstrzymaniu dostaw szczepionek. Odwoływane są więc zapisy, które miały się odbyć w pierwszych trzech dniach przyszłego tygodnia. - W czwartek mam dostać 90 dawek na drugie szczepienie dla osób z grupy zero. Potem zobaczymy co dalej - mówi dyrektor szpitala Tomasz Kwiatkowski.
w środę, godzina 12:24 Biłgoraj
Zrzutka na rehabilitację Doriana
w poniedziałek, godzina 09:53 Turobin
Gala finałowa konkursu Miss Polski z udziałem mieszkanki powiatu
11 stycznia 2021 Żurawnica
42-latek z powiatu oskarżony o zastrzelenie wilka z Roztoczańskiego Parku Narodowego
Skrupulatna i skuteczna praca dochodzeniowców z zamojskiej policji oraz śledczych z Prokuratury Okręgowej w Zamościu doprowadziła do ustalenia podejrzanego o zastrzelenie pozostającego pod ochroną gatunkową wilka z Roztoczańskiego Parku Narodowego. Zarzuty w tej sprawie usłyszał 42-latek z powiatu biłgorajskiego. Grozi mu do 5 lat więzienia.
w sobotę, godzina 10:28 Różaniec
Szczeniaki czekają na swoje rodziny
w środę, godzina 12:12 Biłgoraj
Sukces w V Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego
10 stycznia 2021 Goraj
Gorajski kalendarz w stylu glamour
Kalendarz stylizowany na 2021 rok "Glamour w każdym wieku" wydawany przez Gminny Ośrodek Kultury w Goraju już jest dostępny! 9. edycja kalendarza została wydana w nakładzie 600 sztuk.
15 stycznia 2021 Biłgoraj
Noclegownia w Biłgoraju nie działa. Co z bezdomnymi?
w środę, godzina 11:00 Lubelszczyzna
Wzrost liczby zakażeń i zgonów
8 stycznia 2021 Powiat
Mniej pożarów, więcej ofiar śmiertelnych
W minionym roku biłgorajscy strażacy interweniowali 930 razy. To o 113 więcej niż w 2019 roku. Spadła za to liczba pożarów. Niestety w ciągu ostatnich 12 miesięcy, podczas miejscowych zagrożeń życie straciło 9 osób.
w czwartek, godzina 08:04 Biłgoraj
Uczniowie biłgorajskiej "Piątki" chcą "Być jak Ignacy"
w czwartek, godzina 08:46 Józefów
Ostatnie zgłoszenia kolędników
11 stycznia 2021 Biłgoraj
Dziś rozpoczynają się badania przesiewowe nauczycieli
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna informujemy, że od poniedziałku, 11 stycznia, aż do piątku, 15 stycznia, na terenie województwa lubelskiego, zostaną przeprowadzone badania przesiewowe w kierunku SARS-CoV-2 wśród nauczycieli klas 1-3 i nauczycieli szkół specjalnych oraz pracowników niepedagogicznych.
w sobotę, godzina 15:16 Biłgoraj
Właściciel pilnie poszukiwany
w poniedziałek, godzina 09:22 Biłgoraj
26-latka padła ofiarą oszustwa na BLIK
 
telRedakcja telefon

533 188 100

alarmSkrzynka alarmowa

alert@bilgorajska.pl

emailRedakcja e-mail

redakcja@bilgorajska.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone bilgorajska.pl Projekt graficzny CePixel wykonanie eball hosting home.pl